Kopimismen nu erkänd religion

Kopimistsamfundet själva och diverse tidningar berättar nyheten att Kopimism nu är en erkänd religion i Sverige.

Eftersom jag aldrig stött på kopimismen tidigare så gick jag in på deras hemsida för att ta en titt.

  • Kopiering av information är etiskt rätt.
  • Spridande av information är etiskt rätt.
  • Remixande är en heligare typ av kopiering än den perfekta, digitala kopieringen, då remixande är korskopiering av en mångfald av information.
  • Att kopiera eller remixa information som förmedlats av en annan person ses som en akt av respekt och ett starkt uttryck för acceptans och kopimistisk tro.
  • Internät är heliga.
  • Kod är lag.

Dessa är de grundaxiom som kopimismen bygger på, och kopimistsamfundets medlemmar, kopisterna, samt kopimistsamfundets religiösa talespersoner, oparna, dedikerar sina liv till att leva enligt dessa regler. I ögonen av en kopist eller op lever man bara rätt om man helgar dessa religiösa fundament.

Som pastafarian inspireras man ju onekligen till framtida ekumeniska sammarbeten.