Verkligheten i kommunerna

Godmorgon, sovit gott? – Sverigedemokraterna är i många kommuner nu så stora att det framstår som allt mer absurt att vägra ens tala med dem.

I takt med att detta uppmärksammas av allt fler kommunpolitiker som alla möts av en gedigen ovilja att lyssna av riksdagspolitiker, blir det allt mer uppenbart hur etablissemanget i Stockholm saknar all kontakt med verkligheten.

Det framstår inte som märkligt mot bakgrund att det inte är i Stockholm som de flesta asylanter hamnar och sedan kräver enorma resurser hos skola, boende och andra kommunala ansvarsområden, ofta helt utan förvarning och möjlighet till planering.

Nej, det är kommunalpolitiker som får ta det praktiska ansvaret för immigrationspolitiken och hantera upprörda medborgares protester när asylmottagningen tar allt mer resurser från andra ansvarsområden. Och att då fortsätta ignorera det resulterande allt mer ökande stödet till Sverigedemokraterna kan förstås bara leda till att stödet ökar.

Ignorera ett parti som på vissa håll är det största eller näst största i kommunen är en metod som inte fungerar, som är antidemokratisk och som straffar sig framförallt för alla andra partier än Sverigedemokraterna på sikt.

- Det finns en risk att styrande minoriteter får leda kommunen på andra partiers beslut och det är ingen särskilt intresserad av.

Ett sådant scenario kan bli möjligt i Svalöv. Där tänker C och M lägga ett eget budgetförslag som utmanar den S-ledda minoriteten.

– Röstar SD på vårt förslag får de rödgröna hantera en borgerlig budget, säger Jörgen Sjöslätt, ordförande i Centern.

Niklas Karlsson pekar redan nu på den konstitutionella nödutgång som finns.

– I det här läget kan jag inte utesluta extraval, understryker han.

SvD.se

De som inte lever i bubblan och enbart umgås med likatänkande, förstår och ser detta. Frågan är om de som lever i bubblan överhuvudtaget är intresserade av att höra sanningen, eller om de helt enkelt tänker köra sitt spår, hela vägen in i kaklet…

Floskler framför lösningar

GODMORGON, SOVIT GOTT? – Det viktiga i Sverige är inte att ha lösningar som funkar i praktiken. Nej det viktiga är att säga rätt ord, så du framstår som god. Och alla försiktiga invändningar av mer praktisk natur, förstör ju bilden av att det bara handlar om att vilja vara god och att alla som protesterar därför är onda.

Under temat ”Godmorgon, sovit gott?” har jag återupprepade gånger uppmärksammat artiklar som aldrig hade publicerats innan valet, eftersom de inte följer principen att inte ifrågasätta flummig invandringspolitik med goda avsikter med praktiska invändningar av kritisk natur.

Miljöpartiet är mästare på godhetscharader. Det börjar med partiets namn och fortsätter med varenda förslag som partiet lägger fram. Ju mer diffust och ju fler floskler och plattityder, desto bättre. Vi ska alla läsa in den goda avsikten och överlämna åt välvillig fantasi hur detta i praktiken ska införlivas.

”Vi tycker att det är viktigt att de får rätt till utbildning. Regeringen har som löfte att barnkonventionen ska bli svensk lag och en av de viktigaste principerna i barnkonventionen är alla barns rätt till utbildning. Sverige ska inte vara ett land som är en del i den diskriminering mot romer som förekommer, bland annat genom att de inte får tillgång till skola.”

DN.se

Eftersom Miljöpartiet nästan aldrig haft någon makt, så har man inte behövt stå till svars för sina flummiga förslag, utan det enda som återstår är känslan av en serie välvilliga förslag, där Miljöpartiets image som ”det goda partiet” kvarstår, men inget av kritiken.

Nu är det slut på det. Som en del av regeringen kommer förslagen att granskas i detalj och det räcker inte längre att bara presentera flummiga välvilliga plattityder om att ”alla barn har rätt till skola”, eller något annat genererat av floskelmaskinen enligt formeln X har rätt till Y för ett bättre Z.

Nationen är grunden för demokratin.
Nationen är grunden för välfärdsstaten.

Vill man upplösa dessa och ändå ha både folkligt inflytande och välfärdslösningar så behöver man presentera ett trovärdigt alternativ, annars kommer åtgärder leda till misslyckanden som skapar en motreaktion av det folk känner till – nationalism.

Det är därför jag som libertarian inte jublar av lycka när liberaler raserar välfärdsstaten och nationen med okontrollerad massinvandring. För även om det på kort sikt raserar välfärden och nationen så sker det inte under kontrollerade former med en naturlig utveckling av privata alternativ. Så associationerna folk får till liberal politik blir arbetslöshet, konflikter, utanförskap och otrygghet.

Det är att låta ändamålet helga medlen och det är kortsiktigt. Det bäddar för ökad nationalism och protektionism i förlängningen. Det ger inte ett mer liberalt samhälle. Det ger motsatsen.

Sveket mot allt vad godhet är

Det trillar in artiklar i en strid ström nu, som har det gemensamt att dom faktiskt på ett sakligt och genomtänkt sätt, kritiserar det naiva synsätt som präglat svensk invandringspolitik de senaste decennierna.

Under rubriker på temat ”Gomorgon, har du sovit gott?” har jag kommenterat flera sådana artiklar och idag är det dags igen.

Det är en invandrad nysvensk vid namn Zulmay Afzali som är kritisk, så han har rätt grupptillhörighet för att få vara öppet kritisk – enligt identitetspolitikens dogmer som deklarerar att du får bara ha åsikter i frågor där du har attribut som gör att du tillhör en minoritet/offerkategori. Institutionaliserad rasism med andra ord, i godhetens namn. Men det är ett ämne som förtjänar en egen artikel.

Poängen han framför är att det inte finns någon bakgrundskontroll alls i Europa och att vi släpper in människor som inte känner nån som helst tacksamhet för vad de får här, utan tvärtom hatar vårt västerländska samhälle och allt det står för. De kan inte vänta på att få ge sig tillbaka till de krigshärar de kom ifrån, för att där ytterligare bidra till misären, i sin religions namn.

Det ställs, såvitt jag vet, inte en enda fråga av svensk gränspolis till personer med uppehållstillstånd eller medborgarskap i Sverige när de avreser från, eller ankommer till, svenska flygplatser. Ingen enda av mina asylinvandrade vänner och bekanta har någonsin sagt att de behövt svara på några frågor vid ut- eller inresa. Det gäller, vad jag förstår, inte bara i Sverige utan i hela Europa. Jag blev själv hitsmugglad och kan av egen erfarenhet säga att det är alldeles för lätt för människosmugglare och andra kriminella att kringgå flygplatssäkerheten i Europa.

Reformera asylhanteringen! Gör utförliga och seriösa bakgrundskontroller av dem som söker den förmån och rättighet som det är att beviljas asyl eller skydd. Och ställ frågor vid gränserna till dem som passerar ut och in i landet. Svaren kan vara mycket viktiga för oss alla, för mig som flykting i landet och för mina nya landsmän, svenskarna.

SvD.se

Det torde vara självklart att vi inte har någon som helst möjlighet att förhindra massmördare och brottslingar att få asyl i Sverige, så länge vi inte kräver att de kan legitimera sig. Det torde också vara svårt, att förhindra de som avvisas eller utvisas efter att ha begått brott, att inte återvända, när de bara kan hitta på ett nytt namn och sen få en ny chans. Men det är möjligt det finns kontroller jag inte känner till för just dessa.

Vår asylpolitisk präglas av den naiva föreställningen att alla som söker asyl är goda människor med hederliga avsikter, som även om övriga världen kräver det, inte behöver visa någon legitimation eller på andra sätt göra trovärdigt att de är den de är, för att kunna söka asyl just i Sverige.

Det relativt stora antalet människor som återvänder så fort de fått (permanent) uppehållstillstånd för att fira semester, eller hobbykriga för islamististiska organisationer, i samma eller liknande länder som de påstått sig fly för livet ifrån, demonstrerar detta. Fler från Sverige än i hela USA, för att ta ett konkret exempel.

Om man måste fly ett land för att man inte känner trygghet någonstans i det landet, eller dess närhet och alltså har asylskäl att få garanterad livstids försörjning i Sverige, så är det helt orimligt att man återvänder till samma land så länge inte förhållandena där förändrats. Och när det är tryggt att återvända på semester, så borde det vara dags att återvända permanent. För asylrätten är inte till för att få ett bättre liv i allmänhet. Det är ett missbruk av asylsystemet!

Då har vi inte ens gått in på vad det borde kallas att svika allt vad svensk värdegrund heter, att resa till oroshärdar för att mörda, våldta och utsätta människor för det lidande man själv påstått sig fly ifrån. Dessa människor har i mina ögon förverkat allt vad rätten till asyl och medborgarskap heter. De borde få sina pass förverkade och aldrig någonsin tillåtas återvända.

För att det ska fungera måste vi givetvis börja kräva att personer som söker asyl kan göra sannolikt att de är den de påstår sig vara.

Allt annat är ett svek mot verkliga flyktingar, mot svenska folkets generositet och omtanke och mot mänskligheten i stort.

Mer läsvärt:

Har ni sovit gott?

Antalet uppvaknanden fortsätter som förutsagt att trilla in i en stadig ström.

Nu senast är det biståndsorganisationerna som tycker det är ett svek mot utsatta att fokusera på att ta emot flyktingar istället för att hjälpa människor på plats i konfliktens närområde. Detta eftersom resurser spenderade där hjälper så många fler och ofta betydligt mer utsatta människor, än de som har råd betala 100 000 för en biljett till Sverige.

Att ”man kan göra både och” är förstås lögn. Man kan inte spendera samma krona två gånger. Varken när man hjälper flyktingar eller när man köper glass. En krona spenderad kan inte spenderas igen och i en värld med begränsade resurser så är varje val för något, också ett val att välja bort något. Detta är lågstadielogik.

Vi utmanar den nya regeringen att visa öppenhet gentemot dem som söker sin tillflyktsort i Sverige: lev upp till våra åtaganden om asylrätten men låt inte världens fattigaste och mest utsatta betala notan. Vi är övertygade om att det finns ett folkligt stöd för att både ta emot flyktingar i nöd och samtidigt ha ett generöst bistånd. Vi kan aldrig sätta dessa två prioriteringar mot varandra.

SvD.se

Vad man får göra om man ska spendera mer pengar både på flyktingmottagande och hjälp i närområdet, är att ta pengar från ett annat område av budgeten. Skola, vård, omsorg. Mer pengar till bistånd eller flyktingmottagande, innebär av nödvändighet mindre pengar till något annat.

Det är inte att ställa grupper mot varann, det är verklighetens begränsningar.

Vänstern gillar inte att låta verkligheten begränsa sina politiska förslag. Det är därför varken Miljöpartiet, Vänsterpartiet eller Feministiskt initiativ tycker om att prata ekonomi. De vill trolla bort verkligheten och locka oss att tro att bara vi vill något tillräckligt mycket, som vi uppfattar som tillräckligt gott, så kommer alla verklighetens begränsningar på något magiskt sätt att försvinna!

Men de gör de förstås inte. Istället blir samhället en charad där den som vågar påpeka att kejsaren är naken anses vara en klass/könsförrädare, en person med ”fel värdegrund”, som är ”hemsk”, ”otäck”, ”obehaglig” och andra emotionella beskrivningar utan någon som helst substans.

Det leder oundvikligen till kollaps, vilket för oss vidare till nästa artikel, författad av debattörer från Alliansen (som alltså är ansvariga för de senaste 8 åren som berett vägen för denna kollaps).

För att den nya ministären skall ges någorlunda goda förutsättningar att lyckas krävs i dag omedelbara åtgärder för att inte invandringspolitikens haveri skall smitta av sig och framkalla partiella lokala systemkollapser inom andra sektorer i samhället. De spänner från det första mottagandet till de sista stegen av förberedelserna till arbete men via bostäder, vård, skola och utbildning. Varje steg i kedjan måste fungera och haka i de övriga, annars kommer dagens situation förvärras.

dagenssamhalle.se

Nu vill man reformera integrationspolitiken. Ja, det är ju så dags nu, men som sagt, godmorgon, har ni sovit gott?

För detta föreslår man 10 åtgärder, ingen av dem är direkt ny och samtliga kommer förstås bemötas med känslouttalanden som ”otäcka”, ”bruna”, ”obehagliga” etc. För när man driver en känslostyrd rörelse som vänstern gör, så kan man ju inte börja argumentera med rationella argument. Det vore ju att spela på fiendens premisser.

Så man gör det man kan bäst. Skriker om värdegrund och ser till att alla marscherar i takt mot avgrunden.