Västerländska värderingar

Uppenbarligen är det fler som håller med mig i det jag skrev appropå attacken mot Lars Vilks. I en debattartikel på DN idag skriver nämligen Erik Amnå, regeringens särskilde utredare och professor i statskunskap vid Örebro universitet ett förslag som går ut på just detta – att man ska undervisa nysvenskar i grundläggande värderingar i vårt västerländska samhälle.

Staten måste anstränga sig för att ge var och en som nyss kommit till Sverige en chans att skaffa sig de jämlika kunskapsmässiga förutsättningar som krävs för att ”uppnå delaktighet och jämlikhet” i samhällslivet. Utredningen föreslår tre kunskapsområden – värden, välfärdsstat och vardagsliv: Värden handlar om insikt i och förtrogenhet med de konstitutionella grundvalarna; välfärdsstat om kunskaper gällande de offentliga institutionerna; och vardagsliv om praktiskt tillämpad kännedom om hur välfärdsstaten fungerar, inte minst, på lokal nivå liksom om olika sociala praktiker. Utöver lokalkunskap och allemansrätt bör olika ämnesområden ingå som handlar om att komma hit, att bo här, att försörja sig och utvecklas, att bilda familj, att leva med barn, att påverka, att utöva religion samt att bli sjuk och åldras i Sverige.

– DN

Därmed hoppas jag det tar slut på särbehandlingen där t.ex. en pappa får lindrigare straff efter att ha misshandlat sin dotter för att han inte visste det var olagligt i Sverige.

Andra om detta: Lisa Magnusson, Inslag.se, 之乎者也,