Självcensur på Världskulturmuseet

Det värsta som kan hända när religiösa grupper tar till våld är att samhälleliga institutioner börjar med självcensur. Då är slaget om yttrandefrihet redan förlorat. När dessutom konstinstitutioner inte vågar testa gränser, då har själva poängen med konsten som sådan grävt sin egen grav.

Detta är precis vad som har hänt. Världskulturmuseet har valt att ställa in konstnären Elisabeth Ohlsson Wallins (konstnären bakom Ecce Homo-utställningen) utställning, efter att ha konsulterat olika religiösa företrädare. Själv förnekar man att det rör sig om religiösa ledare, men Christer Sturmark avslöjar vilka dessa är och därefter råder inga tvivel om att ’religiösa ledare’ är en utmärkt och korrekt beskrivning:

Den 7 maj inbjöds Zana Muhammad , tidigare förbundssekreterare i organisationen Sveriges Unga Muslimer. Ordförande Mohammed Amin Kharraki säger i radioprogrammet Kaliber att man inte kan ha en förtroendepost i organisationen om man är homosexuell. Organisationen har flera gånger uppmärksammats för sina kontroversiella gäster på olika konferenser i Sverige. Nyligen planerade de att bjuda in den radikala islamisten Abdullah Hakim till sin årliga konferens i april, men efter kraftig kritik ställdes hans besök in. Abdullah Hakim anser att homosexuella är en av de farligaste grupperna i samhället. Han försvarar dödstraff för homosexualitet. Förra året bjöd Unga Muslimer in Khalid Yasin till Sverige. Han har bland annat påstått att AIDS är ett västerländskt påhitt, att hustrumisshandel är rimligt och att jämställdhet är en vanföreställning.

Den 11 maj inbjöd Världskulturmuseet pingstpastorn Urban Ringbäck från Smyrnakyrkan i Göteborg. Pastor Ringbäck representerar bland annat ståndpunkten att religiösa skrifter är en bättre källa till kunskap om världens beskaffenhet än den vetenskapliga metoden. Det innebär bland annat att man förkastar evolutionsteorin till förmån för kreationismen, skapelseberättelsen, i Bibeln. Dessutom representerar han ståndpunkten att homosexuella handlingar är synd och ett brott mot naturen.

Inbjuden vid samma möte var också Åke Samuelsson, pastor i Svenska Alliansmissionen. På deras hemsida kan man läsa att ”Vi tror på hela Bibeln som Guds omistliga ord” och ”Vi tror att Bibeln, Guds ord, är den yttersta auktoriteten för lärouppfattningar och etik.”

Den 21 maj inbjöds också Peter Borenstein, rabbin vid Judiska församlingen i Göteborg. Rabbinen vägrar att viga homosexuella, liksom hans kristna pastorskollegor ovan. Dessutom vägrar han att viga en jude med en icke-jude. Judar får inte blandas med icke-judar i äktenskap enligt rabbinen Borenstein.

Christer Sturmarks blogg

Ansvarige för världskultursmuseet svarar:

– Vi försöker alltid hålla diskussioner med berörda parter. Men det är inte religiösa ledare vi har bjudit in, vi har bjudit in personer med ett religiöst engagemang i hbt-frågor.

Jag antar att om hat mot sexuella minoriteter räknas som ”religiöst engagemang i hbt-frågor” så är det en korrekt bedömning…

Kan någon vara förvånad överhuvudtaget om dessa individer uttrycker sig negativt om en utställning som ifrågasätter eller kritiserar de värderingar som de själva står för? Har PK-jakten ingen anständighetens ände?

De ansvariga för Världskulturmuseet borde skämmas för sin vämjeliga PK-iver och ställa sina platser till förfogande för människor som tar museets uppdrag på allvar.

Världskulturmuseet vill vara en arena för diskussion och reflektion där många och olika röster kommer till tals, där kontroversiella och konfliktfyllda ämnen kan tas upp, samt en plats där människor kan känna sig hemma över gränser.

Det verkar som det övergripande målet som också ska läsas mellan raderna är att ingen ska känna sig obekväm eller på något sätt förolämpad, oavsett hur odemokratiska och antiliberala värderingar man har, så länge dessa kan motiveras ur religiöst perspektiv. Är det måhända dags för en uppdatering?

Det verkar viktigare att inte riskera förolämpa religiösa muppar, än att inte kränka sexuella minoriteter, av museeiledningens handlande att döma? För nog är det precis vad dessa religiösa företrädare gör när de uttalar sina åsikter om män och kvinnor som ojämlika, homosexualitet som synd och brott mot naturen, osv?

Man kan helt enkelt inte blidka alla. Det är ingen rättighet att inte bli förolämpad. Konstens uppdrag är att ifrågasätta och vidga våra vyer, därför ska konst vara kontroversiell. Är något kontroversiellt så kommer det också förolämpa och kränka, i synnerhet de mest konservativa grupperna. Att då konsultera människor med värderingar från medeltiden är verkligen idioti, om man alls tar sitt uppdrag på allvar.