Självcensur på Världskulturmuseet

Det värsta som kan hända när religiösa grupper tar till våld är att samhälleliga institutioner börjar med självcensur. Då är slaget om yttrandefrihet redan förlorat. När dessutom konstinstitutioner inte vågar testa gränser, då har själva poängen med konsten som sådan grävt sin egen grav.

Detta är precis vad som har hänt. Världskulturmuseet har valt att ställa in konstnären Elisabeth Ohlsson Wallins (konstnären bakom Ecce Homo-utställningen) utställning, efter att ha konsulterat olika religiösa företrädare. Själv förnekar man att det rör sig om religiösa ledare, men Christer Sturmark avslöjar vilka dessa är och därefter råder inga tvivel om att ‘religiösa ledare’ är en utmärkt och korrekt beskrivning:

Den 7 maj inbjöds Zana Muhammad , tidigare förbundssekreterare i organisationen Sveriges Unga Muslimer. Ordförande Mohammed Amin Kharraki säger i radioprogrammet Kaliber att man inte kan ha en förtroendepost i organisationen om man är homosexuell. Organisationen har flera gånger uppmärksammats för sina kontroversiella gäster på olika konferenser i Sverige. Nyligen planerade de att bjuda in den radikala islamisten Abdullah Hakim till sin årliga konferens i april, men efter kraftig kritik ställdes hans besök in. Abdullah Hakim anser att homosexuella är en av de farligaste grupperna i samhället. Han försvarar dödstraff för homosexualitet. Förra året bjöd Unga Muslimer in Khalid Yasin till Sverige. Han har bland annat påstått att AIDS är ett västerländskt påhitt, att hustrumisshandel är rimligt och att jämställdhet är en vanföreställning.

Den 11 maj inbjöd Världskulturmuseet pingstpastorn Urban Ringbäck från Smyrnakyrkan i Göteborg. Pastor Ringbäck representerar bland annat ståndpunkten att religiösa skrifter är en bättre källa till kunskap om världens beskaffenhet än den vetenskapliga metoden. Det innebär bland annat att man förkastar evolutionsteorin till förmån för kreationismen, skapelseberättelsen, i Bibeln. Dessutom representerar han ståndpunkten att homosexuella handlingar är synd och ett brott mot naturen.

Inbjuden vid samma möte var också Åke Samuelsson, pastor i Svenska Alliansmissionen. På deras hemsida kan man läsa att ”Vi tror på hela Bibeln som Guds omistliga ord” och ”Vi tror att Bibeln, Guds ord, är den yttersta auktoriteten för lärouppfattningar och etik.”

Den 21 maj inbjöds också Peter Borenstein, rabbin vid Judiska församlingen i Göteborg. Rabbinen vägrar att viga homosexuella, liksom hans kristna pastorskollegor ovan. Dessutom vägrar han att viga en jude med en icke-jude. Judar får inte blandas med icke-judar i äktenskap enligt rabbinen Borenstein.

Christer Sturmarks blogg

Ansvarige för världskultursmuseet svarar:

– Vi försöker alltid hålla diskussioner med berörda parter. Men det är inte religiösa ledare vi har bjudit in, vi har bjudit in personer med ett religiöst engagemang i hbt-frågor.

Jag antar att om hat mot sexuella minoriteter räknas som ”religiöst engagemang i hbt-frågor” så är det en korrekt bedömning…

Kan någon vara förvånad överhuvudtaget om dessa individer uttrycker sig negativt om en utställning som ifrågasätter eller kritiserar de värderingar som de själva står för? Har PK-jakten ingen anständighetens ände?

De ansvariga för Världskulturmuseet borde skämmas för sin vämjeliga PK-iver och ställa sina platser till förfogande för människor som tar museets uppdrag på allvar.

Världskulturmuseet vill vara en arena för diskussion och reflektion där många och olika röster kommer till tals, där kontroversiella och konfliktfyllda ämnen kan tas upp, samt en plats där människor kan känna sig hemma över gränser.

Det verkar som det övergripande målet som också ska läsas mellan raderna är att ingen ska känna sig obekväm eller på något sätt förolämpad, oavsett hur odemokratiska och antiliberala värderingar man har, så länge dessa kan motiveras ur religiöst perspektiv. Är det måhända dags för en uppdatering?

Det verkar viktigare att inte riskera förolämpa religiösa muppar, än att inte kränka sexuella minoriteter, av museeiledningens handlande att döma? För nog är det precis vad dessa religiösa företrädare gör när de uttalar sina åsikter om män och kvinnor som ojämlika, homosexualitet som synd och brott mot naturen, osv?

Man kan helt enkelt inte blidka alla. Det är ingen rättighet att inte bli förolämpad. Konstens uppdrag är att ifrågasätta och vidga våra vyer, därför ska konst vara kontroversiell. Är något kontroversiellt så kommer det också förolämpa och kränka, i synnerhet de mest konservativa grupperna. Att då konsultera människor med värderingar från medeltiden är verkligen idioti, om man alls tar sitt uppdrag på allvar.

 • K-SATANAS

  Om och om igen samma sak. Jag begriper inte hur någon egentligen kan försvara en religion och vara religiös.
  Alla dumheter, allt ologiskt kommer från religionen, finns ingen logik någonstans.
  Att religiösa kan tycka homosexuallitet är synd är helt förståligt då religion enbart bygger på fabler, men att blanda in naturlagar är helt oförståligt. Naturlagar tillhör ju ändå evolutionens område.

  Spelar egentligen ingen roll vilken religion man exemplifierar..alla har i stort sett samma grundsyn.
  Påhittade gudar, påhittade berättelser, idiotiska ståndpunkter och totalt förslavade troende individer utan kritiskt och logiskt tänkande.
  Sprid Church of Satan,den enda logiska vägen.
  I_I_I
  :-)I

 • Amarso

  Vad du tjatar om detta då, Hanna…

  Dels att konsten ska få visa vad som helst utan att den ska kunna kränka någon. (OBS att vi har olika kulturer och föreställningar i världen). Och dels om att missförstå eller blanda ihop yttrandefrihet kontra att kränka andra. Medvetet eller under oförstånd.
  Det ska inte handla om det!

  Jag tycker istället det ska handla om att man måste öppna upp religionerna genom samtal och visa demonstrativt när de mest radikala (INTE alla som utövar religionen) att de har förakt mot en viss grupp eller ett visst fenomen/beteende i samhället.
  Fast samtidigt som vi kräver att de ska öppna upp måste vi också göra det, för att förstå att det inte handlar om vem som har rätt eller fel, generellt.

  All form av fundamentalism är ju skadligt.
  Men man behöver liksom se över metoderna för att komma åt den problematiken.
  Och då kan man inte förbise att vissa saker faktiskt kränker. Visst. Du kan skita blankt i det, men ta då också följderna…!

  Du kan inte köra ner en pinne i en myrstack utan att förvänta dig att det blir uppror och kaos bland myrorna.

  För övrigt. Att tro och anse att religioner är bara av ondo och att det är roten till allt ont, då är man inskränkt, okunnig och ute och cyklar. Samtidigt som genom den generaliseringen inte har sopat rent framför sin egen dörr.
  Särskilt om man samtidigt ropar efter Antikrist…

 • @Hanna: Man kanske inte skall bli överraskad om en respektabel institution som världskulturmuseet kanske inte är intresserad av att provocera, särskilt inte denna grupp i denna kontext. Det måste vara okej, särskilt i ett fritt samhälle, att låta bli att skapa konflikter och sticka ut hakan, man har inget ansvar mot resten av samhället att stå som första led i en konflikt som många inte bryr sig om. Provocerande konst (som är den roligaste enligt mig) kommer alltid att hållas tillbaka från de större scenerna om reaktionerna riskerar att bli för argsinta, detta gäller alla teman.

 • Bra skrivet Hanna! Jag hörde också det och vart upprörd, men har inte hunnit blogg om det.

  Ett annat exempel på självcensur som gjorde mig upprörd idag:
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?progr

 • gothbarbie

  Det är ju lite konstigt att först finansiera ett konstprojekt och för en konstnär som är känd för just religionskritik och provocerande utställningar, sedan i efterhand börja oroa sig (pga Vilks-kontroversen förstås) och börja konsultera olika ”fundamentalister” om hur de skulle reagera på konstutställningen, samtidigt som man driver en policy om att uppdraget museet har är just att vara en plats för diskussion. Diskussion av vad undrar jag isf, valet av linoliummattor vs heltäckningsmattor?

 • gothbarbie

  Poängen är att om man har rabiata åsikter så kommer man bli förolämpad av all kritik, just eftersom det ingår i själva trosföreställningen att man har rätt och all kritik är obefogad och fel. Det innebär att om man ska gå på din linje så är ingen kritik mot religionen alls okej i slutändan. Är det så du vill ha det?

  Givetvis skiter jag i det. Det hör till de fundemantala rättigheterna i en liberal stat och demokrati att få yttra åsikter som förolämpar. Att ta till våld för att man känner sig kränkt däremot är inte en rättighet!

  Ropar efter antikrist?

  • Kullback-Leibler

   ”Hyckleri” är order jag tror du letar efter. ;-)

 • Amarso

  Ja, så är det ju ofta. Att man blir ifrågasatt om man har andra idéer än vad samhället ger utrymme för.
  Det behöver inte vara i en religiös stat. I vårt sekulariserade samhälle har vi ju också närmast religiöst övertygade personer om ditt och datt. För min del rör det sig om bl a synen på barn och sex, m.m. Att folk tror sig veta osv.
  Men vi har ju också saker, därmed, som är dogmer. Inte sant?
  Vad görs egentligen för att förbättra det? Jag ser bara ett eskalerande av stigma, m.m.

  Hoppas att folk kunde öppna vyerna och våga mer.

  Hursomhelst. Såklart ska man kunna ifrågasätta BÅDE vårt västerländska synsätt på allting, som jag menar är långt ifrån ”det bästa”, av många anledningar, samt att man ska kunna ifrågasätta religioner, dess utövande och innehåll.
  Men man måste ju ändå vara försiktig med hur man uttrycker sig. För om inte annat så slår det ju bara fel. Även på lång sikt.
  Hur många som känner sig totalt missförstådda tror du är ändå redo att förändra sig?

  Jag tror vi ibland har en övertro på ”yttrandefrihet” som är inkompatibel ibland med hur många andra i världen ser på saker och ting.
  Om vi nu vill och inbillar oss så ärligt att vi anser att samhällen även utanför vår egen kultur måste förändras, så behöver vi i det minsta förstå hur de där andra samhällena fungerar. Kanske även om det rör nationella förändringar som innefattar andra och andras kulturer. Genom att visa att vi förstår dem, accepterar dem och ger dem utrymme, utom för det som inte kan accepteras för att vi anser det inhumant, så har vi skapat en bättre grund för debatt, vilket kan leda till en förändring.

  Eller så kan vi fortsätta att provocera och missförstå, i västerländsk anda med vår heliga yttrandefrihet, som ju inte heller får ifrågasättas.

  Alla muslimer tar inte till våld. Det var NÅGRA som gjorde det. De kanske vara bråkiga ungdomar bara. Kanske inte ens bekännande muslimer. Vet du det säkert?

  Det med Antikrist syftade jag på k-satanas inlägg, som ju menar att man ska bli satanist… Dvs att man inte får tro på vad man vill, men ändå ska man tro på Antikrist.