Sharialagar

Det är fint med sharialagar som tillåter äktenskap mellan 80åringar och 12åringar… Svårt att förstå att jag inte gillar islam?

Länk: Metro