Gruppvåldtäkt är demokratiskt, men är det rätt?

Jag kom via Rick Falkvinge över ett flertal intressanta blogginlägg som tar upp problematiken kring begreppet demokrati. Det här är ett ämne som stört mig länge, faktiskt redan på gymnasiet där jag på en samhällslektion ifrågasätte kommunpolitikern som menade att ”demokrati är det bästa samhällsskicket som finns” och jag ifrågasatte det med kritiska påståenden som att det finns inget som säger att människor är mindre lyckliga i en diktatur per se, demokrati är inte i sig allt gott i ett nötskal.

Behöver jag säga att hon hade svårt förstå min kritik? Hemmablindhet är bara förnamnet bland svenskar generellt och när det gäller vår egen förträfflighet som nation vet den annars så väl dolda nationalismen inga gränser. Det är fult vifta med flaggan, men alla vet ju – om än uttryckt lågmält – att Sverige är överlägset alla länder på jorden. Om än med brister, nog är det tokdemokratiska Sverige ändå det bästa som någonsin funnits? Vi manifisterar själva begreppet demokrati så som det bästa tänkbara systemet någonsin.

Därför blir det förstås en väldigt skarp kritik att uttrycka något som är odemokratiskt. Det är närmast som när en amerikan kritiseras för att vara oamerikansk (osvensk i Sverige är ju närmast en komplimang, här är odemokratisk istället motsvarigheten till detta grova personangrepp).  Röd libertarian gör en jättebra utvärdering av demokratibegreppet och jag har eg. inte så mycket att tillägga. Som libertarian är jag själv väldigt kritisk till allt vad demokrati heter, vilket i Svenska sammanhang får en att framstå som närmast något i närheten av en nynazist.

Att man ger en grupp människor vapen, kallar dem Staten och sen ger dem en önskelista gör inte deras maffialiknande metoder mindre onda. Även om de ger ”beskydd” för sina stulna pengar. Och våldtäkt är inte mer okej för att det sker med majoritetsbeslut i grupp. Kort sagt, individuella rättigheter kommer för mig alltid före gruppens majoritets intressen, oavsett det handlar om fri tillgång till sex, eller pengar. Dessa individuella rättigheter måste definieras som negativa. Dvs rättigheter från majoritetens övergrepp, inte rättigheter till att kräva något från andra människor (så som sex, pengar, vägar etc). Frivillig deltagande i en grupp där man går in, medveten om att man ska ha sex, gör det okej att rösta om vem som ska sätta på vem, så länge alla deltar frivilligt. Men man kan aldrig rösta bort sina egna rättigheter.

Individuella rättigheter ska alltid trumfa majoritetsbeslut. I en liberal stat skyddas detta av grundlagen. Sverige har dock inte en sådan grundlag som skyddar individuella rättigheter. Istället har vi ett jävla hopkok av olika intressegruppers demokratiskt instiftade lagar i en sörja som rör sig trögt än åt höger än åt vänster, när Riksdagens ledamöter försöker gemensamt veva sleven. Ju fler kockar desto sämre soppa. Det kunde inte stämma bättre än i detta sammanhang.

”Men är det inte bättre att gå samman så man kan påkosta stora projekt så som vägar, sjukvård, osv?” Jo givetvis! Så länge man inte försöker rösta bort de negativa rättigheterna! Kom ihåg – du har alltid rätt till att bestämma över din egen kropp, så länge det inte går ut över någon annans samma rätt till sin egen kropp. Därför är sex med ömsesidiga intressen okej, medan våldtäkt inte är det. Och inget majoritetsbeslut i världen ändrar på detta, demokratiskt eller ej. Därför är jag emot den påtvingade demokrati som utgör staten Sverige.

Andra liknande inlägg: Thomas Tvivlaren, Röd Libertarian, Rick Falkvinge,

  • Helt underbart inlägg Hanna! :)
    .-= maloki´s last blog ..Mitt kandidatlyft #1 Egil Möller =-.

  • Pether

    Du e ju sjuk,

  • Daniel Wijk

    Pether: Vilket fint konstaterande. Finns det måhända en diagnos också eller är det bara ett uttryck för din egen förvirring?

  • Oldtimer

    @Pether:
    Resonemanget var alltså för djupt för dig? För många flerstaviga ord?

    /Mikael

  • ”Demokrati är den sämsta statsformen, förutom alla andra” – Churchill
    .-= Yamiko´s last blog ..Fan vad du äter =-.

  • Magnus J.

    Jag är helt för de grundprinciper du talar om Hanna, men jag anser inte att de är något av naturen givet (liksom jag egentligen inte anser några värderingar vara det) och därför måste de ständigt försvaras i en demokratisk kontext för att behålla sin legitimitet och sin livskraft. Med andra ord anser jag demokrati och rättigheter intimt sammanlänkade och definitivt inte stående i något slags oppositionsförhållande – även om enskilda demokratiska beslut förstås kan stå i opposition till individens rättigheter.
    .-= Magnus J.´s last blog ..Nej, muslimer i allmänhet är inte "som alla andra svenskar"! =-.

  • D

    Pether: fail.

  • Erik

    ”‘Men är det inte bättre att gå samman så man kan påkosta stora projekt så som vägar, sjukvård, osv?’ Jo givetvis! Så länge man inte försöker rösta bort de negativa rättigheterna!”

    Detta resonemang går inte ihop ideologiskt´för dig. När person X:s tvingas att finansiera persons Y:s sjukvård så är det samma sak som att ”kräva något från andra människor”. Har man en absolut rätt till sig själv och genom sig själv till allt man skapar (och därmed äger) är staten per definition ett brott mot dina rätt till dig själv.

    Om du verkligen tror på det du skriver bord du bli anarkokapitalist

    • Så länge inte staten finansieras på frivillig väg, så ja.

  • DanielS

    Helt träffsäkert inlägg. Håller helt med. :)

  • Pelle

    Tack för en MYCKET bra bloggpost.Eftersom denna Demokrati runtom i världen ibland visat sig vara mer blodtörstig än andra styrelseskick samtidigt som avsaknaden efter något nytt och oprövat nu lyser med sin frånvaro så försvaras naturligtvis denna Demokrati ibland oavsett hur tokig den än må vara.Sverige är väl ett av de länder i världen som har en Diktatorisk Demokrati så länge två större partier kan skifta plats vart fjärde år.

  • stefan hallgren

    Ett genomsnitt av många människor är förmodligen mindre benägna för våldtäkt och vansinne, och därför är demokratin något säkrare än kända politiska alternativ, som brukar innebära styre av ett fåtal, som ser sig själva som en elit, eller endast en person, som ser sig som gudomlig.

  • Andreas Eriksson

    Problemet med individuella rättigheter är att de är mänskliga koncept, emedan jag skulle föredra ett samhälle med starka rättigheter och stor frihet från kollektivet så har jag svårt att se rättigheterna i sig som ett argument. Eftersom rättigheterna är en produkt av en social process så säger de inte heller mycket om hur man skall fastställa vad som egentligen är rättigheter. Trots att vi liberaler kan framställa flera filosofiska argument för varför man bör ha särskilda ”rättigheter från”/”friheter” så kvarstår att kollektivisterna kan göra samma sak och att argumeten oftast vinner sin validitet i att man råkar värdera ett visst koncept (i detta fallet individuellt oberoende/frihet) högre än andra koncept (grupptillhörighet).

  • Andreas Eriksson har en poäng, om man inte råkar vara en person som tror på naturrätten får man medge att rättigheter inte är ”naturliga”, så att säga, utan snarare konstruerade. Jag anser dock att det är rimligt att samhället ger folk rättigheter, som yttrandefrihet, rätt att inte bli misshandlad och liknande. Dessa saker brukar garanteras av lagar.

    projO, hur hade du tänkt att den liberala staten ska finansieras? Är det ens möjligt att finansiera en stat utan att kränka individens rättigheter? Skatt bör ju exempelvis ej förekomma, eller? Vilken rätt har staten att skapa ett artificiellt monopol på rättsväsende, förresten, hur går det ihop med rättighetstänkandet?
    .-= Argument´s last blog ..Idédebatt och ideologier :: RE: Anarkismtråden 2.0 =-.

  • Argument: Staten ska finansieras genom frivilliga bidrag. Hela konceptet bygger förstås på att en majoritet av befolkningen tror på idén, precis som med demokrati. Man skulle lätt kunna argumentera mot demokrati genom att majoriteten röstar in diktatur el dyl, men att så inte sker beror på att en majoritet faktiskt tror på konceptet och frivilligt stödjer det. På samma sätt måste en liberal stat finansieras på frivillig väg. Det positiva är förstås att för att finansiera denna minimala stat behövs bara någon enstaka procentsats av ens inkomst, till skillnad från den byråkratiska katastrof som vi har idag.

  • J

    Du har så rätt så rätt.

    Varför är den vidriga drogen alkohol laglig när inte Marijuana är lagligt? För att en majoritet tycker om att dricka sig full och begå diverse handlingar medan folk som väljer ett annat berusningsmedel är kriminella trots att de inte skadar någon annan.

    Demokrati är diktatur ”in disguise”

  • Glad Rolfmanist

    Så jävla bra! Äntligen nån som tycker som vi!

  • Hanna: Intressant. Om du tror att staten kan finansieras frivilligt, att folk i framtiden kommer att gå med på det, att folk frivilligt stöder det… Varför behövs då en stat?
    .-= Argument´s last blog ..Idédebatt och ideologier :: Tydligt bevis på att Anarkokapitalism spöar Liberalism =-.

  • Argument: Det gör det förhoppningsvis inte. Det bästa vore om det fanns marknadslösningar på allt.

  • Hanna: Ah, intressant. Så du menar att om det är möjligt är anarkism (i ditt fall, anarkokapitalism?) eftersträvansvärt, men om det blir problematiskt är det då bättre med en begränsad stat (minarkism)?
    .-= Argument´s last blog ..Tester :: What Type of Feminist Are you? Selectsmart =-.

  • Hanna: Intressant. Menar du att anarkism (anarkokapitalism?) vore eftersträvansvärt ifall det fungerar bra i praktiken, men om det inte fungerar så kör du på en nattväktarstat? Det finns tydliga bevis på att även rättsväsendet kan skötas via frivilliga institutioner och privata företag, se exempelvis David Friedman.

  • Argument: När vi nått så långt att vi inrättat en nattväktarstat så kan vi diskutera sen om ett totalt avskaffande av staten vore bättre sen. ;)