Grundlagsändringar i fel riktning

Det sker idag omröstning för omfattande grundlagsförändringar i riksdagen. Det är inga småsaker man röstar om heller, om inte ”grundlagsförändringar” hintar nog i sig självt om detta.

Jag kopierade följande från Politiskt Inkorrekt:

Minskad makt för medborgarna
Flera förändringarna syftar till att förflytta makt ifrån medborgarna till politikerna. Nivån höjs för hur många röstberättigade medborgare som måste kräva en kommunal folkomröstning för att den ska genomföras. Andelen höjs från 5% till 10% av de röstberättigande. Samtidigt blir det enklare för kommunala politiker att kräva samma sak, och kommunfullmäktige behöver inte pröva frågan om folkomröstning som nu blir tvingande. Resultatet av folkomröstningen är även i fortsättningen enbart ”rådgivande”.

Mångkulturen blir grundlag
Förändringarna i regeringsformen innebär bland annat att ”ensamkommande flyktingbarn” till viss del nu får fler grundlagsskydd än tidigare. På samma gång omöjliggörs en politik som kräver assimilering av invandrare då dessa får grundlagsskyddade rättigheter att slippa försvenskas och lära sig det svenska språket. Ett helt nytt tillägg till regeringsformen lyder:

”Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur och samfundsliv ska främjas.”

En liknande reglering infördes 2002, men då gällde att det etniska samfundslivet ”bör” främjas. Nu är paragrafen istället tvingande.

Svenskar får samma rättigheter som illegala invandrare
Regeringsformen ändras också så att den i flera fall inte längre endast omfattar svenska medborgare. Konsekvent byts ordet ”varje medborgare” ut mot ”var och en” i den svenska författningen. På så vis omfattas invandrade utlänningar, legala såväl som illegala.

EU-medlemskapet blir grundlag
Sveriges EU-medlemskap och Lissabonföredraget blir grundlagsskyddat, ett hårt slag mot Sverigedemokraterna som vill ta Sverige ur unionen. Medlemskapet har dock funnits i grundlagen sedan 1995.

Offentlighetsprincipen ”upphävs”
Omstridda ”Lex Helene Eduards” blir ny grundlag. Riksdagen ändrar tryckfrihetsförordningen så att myndigheters säkerhetskopior inte längre är allmänna handlingar, i syfte att mörklägga vad kollegorna i S-regeringen gjorde under tsunamin 2004. Det betyder att myndigheter och politiker enkelt kan förstöra, eller som i tsunamifallet, låta offentliga handlingar ”försvinna”, utan att de får återskapas och lämnas ut. Grundlagsändringen har kritiserats för att i praktiken upphäva offentlighetsprincipen.

Militären får sättas in mot svenskar
En annan förändring är villkoren för när statsmakten får sätta in väpnade styrkor på svenskt territorium – en förändring som går i strid med vad Försvarsmakten själva vill. Regeringen vill utöka möjligheterna för att rikta vapen mot det svenska folket – om så krävs – med lagtillägget ”till rikets försvar”. I grunden råder en tvist mellan regering och försvarsmakt om vad som menas med ”krig och krigsfara”.

”Om det anses nödvändigt bör tillämpningsområdet avgränsas till krig eller krigsfara som hotar statens existens eller territoriella integritet eller när det i övrigt vid krig eller krigsfara föreligger trängande behov”, skriver Försvarsmakten. Den lagändring försvarsmakten motsätter sig medger tolkningsutrymme och godtycklighet som i extrema fall innebär att politikerna med vapenmakt kan använda militären – och inte polisen som idag – för att skydda sig själva från medborgarna.

Denna utveckling är minst sagt oroande, i stil med The Patriot Act i USA och jag har inte sett någon som helst uppmärksamhet kring detta varken i media eller bland pirater. Har det helt undgått oss? Offentlighetsprincipen, Militär mot medborgare och minskad makt för medborgarna känns som frågor som borde engagera pirater.

 • brynolf

  Nu är kanske inte Politiskt inkorrekt en bombsäker källa, men i den mån detta är sant är det så klart illavarslande.

 • K-SATANAS

  Säkrare källa lär du nog inte hitta. De sitter ju inte och hittar på egen information. Den enda som inte är PK. Skillnaden är att de redovisar det som andra inte vågar eller vill.
  Är själv inte ett dugg förvånad, helt i linje med svenska makthavares ambition att strypa folket. Det enda de lyckas med är att skära djupare i såret och det kommer inte att självläka.
  Själv gick jag med i SD idag, fanns inget annat val för mig, även om de är väldigt flata , så är det enda parti som vågar eller vill ta någon ställning i obekväma frågor. Nu är jag medlem i två partier PP och SD.
  Man kan inte kalla sig en demokrati och samtidigt ständigt strypa individens rätt till att offentligt framföra sina åsikter och värderingar: Det räcker inte att ha s k fria val vart fjärde år.
  De som fortfarande tror att Sverige är en demokrati… somna om.
  I_I_I
  :-)I

 • gothbarbie

  Då vet du nog mer om deras track record än jag gör?

 • Sanna

  Dock är det ganska allmän kännedom att staten gör allt för att vara så skendemokratisk som möjligt redan så jag är inte det minsta förvånad över någonting längre.
  men det med invandrarna var väl ändå inte så farligt, mänskliga rättigheter ska alltid gälla oavsett etnicitet, legal eller illegal, idag får illegala flyktingar ingen sjukvård tex, vilket jag tycker är fel.
  Men att tillåta militärkupper mot vanliga medborgare, att formligen svetsa fast sverige ännu mer vid EU osv tycker jag är fel… Och inte mindre arrt mörklägga statliga handlingar som borde vara offentliga…
  Usch… hela samhället är redan skit, lika bra att göra det lite sämre…? Eller?

 • geson

  politiskt inkorrekt använder bara riktiga källor (fakta). har följt dem länge nu och allt de skriver baseras på offentliga handlingar från staten/domstolar och annat skit.
  de gör inte som feminister eller vänsterterrorister i sverige, hittar på egen fakta som de känner att ”så här är det nog, jag e bombsäker” utan att det baseras på något från verkligheten. dessa grupperingar tar 08orna till en helt ny nivå.

 • du har bara tagit från en källa som tagit från en annan som är Friatider.se

  Dom har länkat till var det står om detta också så tyvär är det sant länken under är till den sidan.
  http://www.sweden.gov.se/sb/d/10025/a/117744

  Här är artikeln som är skriven av friatider
  http://www.friatider.se/riksdagen-andrar-grundl….

 • Nikke32

  Har någon funderat på att vi är en samling fårskallar som inte säger att nu e det bra! Sossar moderater spelar ingen roll det är samma skit. Dom är bara marionetter till Riksbanken som i sin tur styrs av en världsomspännande Elit på Ca: 150 familjer. Dessa är dom som styr inte våra så kallade folkvalda… Kolla en gång på Obama och säg att han inte är en lakej till dessa med. Så vad ska ett lilleputt land som Sverige sätta emot dessa intressen? Men felet ligger hos oss alla att vi accepterar allt som serveras oss och inte tänker själva.