#Gategate fortsätter

Episoden i tunnelbanan, med polisen som i vanlig ordning använde sitt våldsmonopol och narkotikalagstiftning för att godtycklig få sin vilja igenom har fått namnet ”Gategate-skandalen”. Den går under #gategate på  twitter.

Uppståndelsen kring denna fråga fortsätter, vilket är positivt. Det innebär att folk förstår vilket övergrepp detta är, att lagen måste ändras som ger ett sådant godtyckligt verktyg för polisen att köra iväg folk till häktet, bara de inte vill göra vadhelst polisen än befaller dem.

I grund och botten är förstås det principiella felet att det är olagligt att ha vissa substanser i kroppen. En lag som tydligen saknar motstycke i resten av EU. En lag som ger polisen verktyg som systematiskt används på det sätt vi såg Jesper Nilsson utsättas.

Att vara påverkad av substanser är i många sammanhang olämpligt och bör vara olagligt om det har negativ påverkan på omdömet när man t.ex. kör ett fordon som riskerar förvandlas till ett mordverktyg. Men att gå gatan ner med t.ex. marijuana i kroppen gör en inte till något annat än en potentiell kebabkund och möjligtvis ett lite drygt fnittrigt sällskap*. Det är knappast något man ska straffas för, även om man kan anse sådant drogbruk vara principiellt olämpligt.

Polisen ska inte ha verktyg som gör att de kan forsla iväg folk helt godtycklig. Det är sådana lagar man har i diktaturer och fasciststater, där det inte spelar någon roll vad du gör, det finns alltid någon lag du brutit mot som polisen kan använda mot dig för att få sin vilja igenom. Så ska det inte se ut i en demokrati som Sverige.

Sedan 1993 är det inte bara olagligt att bruka narkotika, utan även att ha det i kroppen. Det är unikt för Sverige och innebär att polisen har rätt att frihetsberöva den som anses se påverkad ut för att undersöka personens kroppsvätskor. Rasmus Fleischer menar att det är den lagen som möjliggjorde polisernas hotfulla agerande mot Jesper Nilsson.

– Det är bara narkotikalagstiftningen de kunde gå på. Den ger ett nästan oändligt utrymme för godtycke. Vad som helst kan anses vara tecken på misstanke i ett visst sammanhang. Om det visar sig att man inte har narkotika i kroppen kan man inte få upprättelse i efterhand, säger Rasmus Fleischer.

Expressen

Piratpartiet måste göra något åt detta!

Vad kunde polisen gjort istället? De kunde ha gripit dem som åkte utan att betala, för egenmäktigt förfarande, eftersom de inte har tillträde till tunnelbanan om de inte erlagt avgift. De kunde avvisat Jesper Nilsson för att han störde ordningen eller avlägsnat honom om han var riktigt envis och börjat tjafsa, eller omhänderta honom och sedan avgör stationsbefälet hur länge han ska sitta (upp till sex timmar) i sista fall, om han efter avlägsnandet kommer tillbax och jävlas ännu mer (PL13). Däremot kunde de inte kräva att han raderade några bilder! De kan inte heller gripa honom för brott mot PUL innan han publicerat några bilder.

Mer om gategate kan du läsa här: Nyheter24, Fokus, Expressen, Copyriot, Guldfiske, Waldemar Ingdal, Peace Love and Capitalism, Intensifier, Isobel, Andrea Doria, Svensson, Apelsineld, Johan Ingerö,

*Se filmerna Harold and Kumar goes to Whitecastle och Harold and Kumar Escape from Guantanamo Bay för en bra beskrivning på marijuanas påverkan.

 • Polisen kunde inte ha gripit Jesper för brott mot PUL ens efter det att han spridit bilderna, eller om han så fört in uppgifter om dem i sitt bauta-register över polisanställda eller tryckt upp flygblad med deras personnummer och adresser och delat ut i tunnelbanan. Den gärningsbeskrivning som står i anmälan, att han ”publicerat fotografier på internet i syfte att kartlägga polisassistenterna”, är inte ens ett brott enligt 49 § personuppgiftslagen!

  Språkligt sett har du dock i princip rätt. Polisen får inte heller gripa honom för skattebrott innan han har ätit en hamburgare, om han nu inte har begått något skattebrott. :-)

 • Dessutom hade han utgivartillstånd alltså gäller inte PUL, men ja, det är alltså om man utgår ifrån att polisen visste vad de pysslade med. :)

 • Bra skrivet. Gategateskandalen är fantastisk, på så sätt att det öppnar ögonen för de grova ingrepp i privatlivet som sker i polisens namn.

  Grattis på födelsedagen förresten!
  .-= Caspian Rehbinder´s last blog ..Ich will Feuer! =-.

 • Caspian: Tack! :)

 • Det är inte självklart att utgivningsbevis medför undantag från hela personuppgiftslagen. Dels finns det bestämmelser i PUL som inte strider mot TF eller YGL och därför skall följas också av utgivare, dels undrar jag huruvida utgivningsbeviset omfattar den blogg han använt (Tuggarna). Patent- och registreringsverket för register över periodiska skrifter och Radio- och TV-verket för motsvarande register över radiostationer och liknande (inklusive webbplatser), men jag har inte hittat vare sig ”Tuggarna” eller ”Posterous” i någotdera. Inte heller Planka.nu finns med där, så vilken webbplats är det egentligen utgivningsbeviset avser? Det är mycket möjligt att registreringen är gjord men av någon anledning inte redovisas av vare sig PRV eller RTVV under de namn jag har sökt efter.

  Nu tycker jag inte att vi skall haka upp oss på frågan om utgivningsbevis, för den är sekundär i sammanhanget. Syftet med att registrera en ansvarig utgivare är att ange vem som är ansvarig i händelse av tryck- eller yttrandefrihetsbrott, inte att befria den ansvarige från ansvar för vilket brott som helst. PUL är speciell i sammanhanget eftersom den lagen inte har skrivits från svensk utgångspunkt, och dess förhållande till grundlagarna därför kan behöva prövas extra noga. Det är dock för tidigt att hålla fram grundlagen som förkläde redan innan det finns någon begriplig brottsanklagelse. Om PUL till äventyrs tillerkänner Jesper några rättigheter (till exempel i 27 §), skall han fråntas också dessa med anledning av utgivningsbeviset?

  – Jasså, sitter du här och vräker i dig hamburgare mitt på blanka söndagseftermiddagen? Nu griper jag dig för förargelseväckande beteende!
  – Nehej, konstapeln, det går inte för sig, för jag har utgivningsbevis!

 • Yuri

  Det som jag inte förstår varför får inte man gå runt och dricka öl på stan? Varför är det förbjudet? Någon som vet?

 • Inte heller Dagens konflikt (som jag antar är den nättidning Jesper menar sig vara ansvarig utgivare för) återfinns i PRV:s eller RTVV:s register. Söker jag på fel sätt? Kan någon hjälpa mig att hitta?

  Man måste inte ha utgivningsbevis för att ge ut en tidning i vare sig tryckt eller elektronisk form, men man får inte påstå att man har det om det inte stämmer. Utgivningsbeviset är framför allt ett löfte till uppgiftslämnare om att deras anonymitet kommer att respekteras. Därför är det angeläget att man kan få bekräftelse på bevisets giltighet via någon av de myndigheter som förvaltar utgivarregistren (PRV och RTVV).

  Men som sagt, jag finner utgivningsbevisets eventuella existens av underordnad betydelse för frågan om brott mot personuppgiftslagen, särskilt som Dagens konflikt i sin kommentar den 15 februari inte ens återger de personuppgifter saken gäller. Jesper har enligt min mening inte gjort något olagligt, och då spelar det ingen roll huruvida utgivningsbeviset existerar eller ej. Hypotetiskt sett skulle ett sådant rentav kunna vara till hans nackdel, om polisassistenterna börjar agera rättshaverister på riktigt och anmäler honom för brott mot tystnadsplikt enligt 2 kap. 3 § YGL, men jag tvivlar på att JK skulle ta en sådan anmälan på allvar…

  Olaga hot är för övrigt (numera) ett yttrandefrihetsbrott. Om polisassistenterna befinns ha hotat Jesper med brottslig gärning, och han återger hotet i den tidning han själv är ansvarig utgivare för, kan han då också åtalas och dömas för hotet mot honom själv? Hmm… ;-)

  Och nej, att länka till en video på YouTube innebär inte att man enligt svensk lag erkänns som ansvarig utgivare för den videon.

  Ibland är det en fördel att inte ha utgivningsbevis!

 • Det finns mig veterligen inget generellt förbud mot att dricka öl offentligt i Sverige, men kommunerna kan enligt 3 kap. 8 § ordningslagen utfärda lokala ordningsföreskrifter med exempelvis denna innebörd (att det kan gälla även alkoholförtäring framgår av bestämmelserna om förverkande i 25 § fjärde stycket samma kapitel).

  Orsaken till att det har utfärdats en sådan föreskrift avseende en viss plats? Tja, den får man nog söka i respektive kommuns fullmäktige- eller nämndbeslut, och även om besluten i formell mening har fattats efter ordningslagens ikraftträdande 1994, så kan de till sitt innehåll gå mycket långt tillbaka i tiden, låt säga före motbokens införande (och avskaffande). Chansen att finna förklaringen på Internet torde därmed vara liten; någon måste scanna in de där tryckta och (förhoppningsvis) arkiverade stadsfullmäktigeprotokollen först.

  Det var för övrigt en nyhet för mig att polisens kontroll av färdbiljetter i just tunnelbanan (men inte andra transportslag) har lagfästs i 4 kap. 6 § ordningslagen. Det placerar SL i samma grupp av privilegierade näringsidkare som får statens hjälp att driva in uteblivna intäkter från ”kunderna”.

 • Jonas

  Oh noes! Polisen går på välskött vit medelklass istället för det vanliga packet. Vilket misstag!

  (Ursäkta ironin. Jag menar inte på något vis att det skulle vara fel av Jesper att gå ut med detta. Men det är lite fånigt att det måste gå till på det här sättet. Andra kan misshandlas hur mycket som helst utan att höras i samhället.)

 • Daniel Wijk

  Jonas: Rodney King blev ett känt fall just pga att det filmades. Alla visste om att svarta män blev negativt särbehandlade även innan men då blev det officiellt.

  Ganska trist att du klagar nu när det faktiskt finns en chans att fixa till en del utav problemet.

 • Utöver det makabra nyttjandet av narkotikalagstiftningen finns även den lag som kanske ändå ger det största utrymmet för polisen att godtyckligt frihetsberöva människor, nämligen LoB. Lag om tillfälligt omhändertagande av berusade.

  Lagen är i grunden en vårdlag och är tänkt att användas vid tillfällen då någon är så redlöst berusad att denne måste tas om hand för sin egen och andras säkerhets skull. Ett förstahandsalternativ vid omhändertagandet ska i många fall vara transport till något vårdalternativ.

  Otaliga är idag de vittnesmål om hur denna lag istället, av polisen, utnyttjas som en bekväm möjlighet att frihetsberöva personer som av polisen t.ex anses vara störande eller kanske rentav bara har en annan åsikt än den polisen företräder vid en given situation. Den gripne har ingen möjlighet att t.ex få göra ett utandningsprov för att på så sätt kunna bevisa att berusning och promillehalt ligger på en nivå långt under den som lagen ursprungligen var menad för.

  Integritetskränkningen av den enskilde stoppar inte heller vid själva frihetsberövandet och tiden i en fyllecell utan vid varje LoB ingripande skrivs också en anmälan till socialtjänsten som kan komma att begära in uppgifter av dig angående hela din livsföring. I samband med t.ex körkortsärenden kan också ett omhändertagande enligt LoB få konsekvenser för den enskilde.

  Som enskild står du i förhållande till denna lag fullständigt maktlös då tillämpningen av lagen överlåtits till den enskilde polismannen som utan annan grund än sin egen uppfattning har rätt att omhänderta dig. Att i efterhand bevisa att man alls inte varit märkbart påverkad är naturligtvis oerhört svårt.

  Exempel finns också på människor som p.g.av olika sjukdomstillstånd kanske uppträtt förvirrat och därför omhändertagits enligt LoB.

  Jag kan på rak arm inte komma på någon lag som lämnar lika stort utrymme för godtycke som denna och när godtycket upphöjts till lag har rättssäkerheten förlorat.