#Gategate fortsätter

Episoden i tunnelbanan, med polisen som i vanlig ordning använde sitt våldsmonopol och narkotikalagstiftning för att godtycklig få sin vilja igenom har fått namnet ”Gategate-skandalen”. Den går under #gategate på  twitter.

Uppståndelsen kring denna fråga fortsätter, vilket är positivt. Det innebär att folk förstår vilket övergrepp detta är, att lagen måste ändras som ger ett sådant godtyckligt verktyg för polisen att köra iväg folk till häktet, bara de inte vill göra vadhelst polisen än befaller dem.

I grund och botten är förstås det principiella felet att det är olagligt att ha vissa substanser i kroppen. En lag som tydligen saknar motstycke i resten av EU. En lag som ger polisen verktyg som systematiskt används på det sätt vi såg Jesper Nilsson utsättas.

Att vara påverkad av substanser är i många sammanhang olämpligt och bör vara olagligt om det har negativ påverkan på omdömet när man t.ex. kör ett fordon som riskerar förvandlas till ett mordverktyg. Men att gå gatan ner med t.ex. marijuana i kroppen gör en inte till något annat än en potentiell kebabkund och möjligtvis ett lite drygt fnittrigt sällskap*. Det är knappast något man ska straffas för, även om man kan anse sådant drogbruk vara principiellt olämpligt.

Polisen ska inte ha verktyg som gör att de kan forsla iväg folk helt godtycklig. Det är sådana lagar man har i diktaturer och fasciststater, där det inte spelar någon roll vad du gör, det finns alltid någon lag du brutit mot som polisen kan använda mot dig för att få sin vilja igenom. Så ska det inte se ut i en demokrati som Sverige.

Sedan 1993 är det inte bara olagligt att bruka narkotika, utan även att ha det i kroppen. Det är unikt för Sverige och innebär att polisen har rätt att frihetsberöva den som anses se påverkad ut för att undersöka personens kroppsvätskor. Rasmus Fleischer menar att det är den lagen som möjliggjorde polisernas hotfulla agerande mot Jesper Nilsson.

– Det är bara narkotikalagstiftningen de kunde gå på. Den ger ett nästan oändligt utrymme för godtycke. Vad som helst kan anses vara tecken på misstanke i ett visst sammanhang. Om det visar sig att man inte har narkotika i kroppen kan man inte få upprättelse i efterhand, säger Rasmus Fleischer.

Expressen

Piratpartiet måste göra något åt detta!

Vad kunde polisen gjort istället? De kunde ha gripit dem som åkte utan att betala, för egenmäktigt förfarande, eftersom de inte har tillträde till tunnelbanan om de inte erlagt avgift. De kunde avvisat Jesper Nilsson för att han störde ordningen eller avlägsnat honom om han var riktigt envis och börjat tjafsa, eller omhänderta honom och sedan avgör stationsbefälet hur länge han ska sitta (upp till sex timmar) i sista fall, om han efter avlägsnandet kommer tillbax och jävlas ännu mer (PL13). Däremot kunde de inte kräva att han raderade några bilder! De kan inte heller gripa honom för brott mot PUL innan han publicerat några bilder.

Mer om gategate kan du läsa här: Nyheter24, Fokus, Expressen, Copyriot, Guldfiske, Waldemar Ingdal, Peace Love and Capitalism, Intensifier, Isobel, Andrea Doria, Svensson, Apelsineld, Johan Ingerö,

*Se filmerna Harold and Kumar goes to Whitecastle och Harold and Kumar Escape from Guantanamo Bay för en bra beskrivning på marijuanas påverkan.