Förbud mot burka i Belgien

Belgien ska rösta idag om förbud mot muslimsk heltäckande klädsel så som nikab och burka. Även om jag kan ha viss sympati för tanken bakom förslaget, kan jag inte principiellt stödja idéen om förbud mot att bära vissa kläder. Det är en morallag av typ sexköpslagen som försöker förbjuda symptom snarare än avhjälpa verkliga problem.

Resultatet torde bli att den som av sitt sammanhang känner sig tvungen bära nikab eller burka bland folk istället inte lämnar hemmet alls, snarare än går runt i exempelvis vanlig slöja. De som inte är tvingade åh andra sidan får rätten att välja sina egna kläder kränkt. Detta är en fundamental rätt på ett mycket djupare sätt än vad som först kan tyckas uppenbart.

Genom våra kläder uttrycker vi vem vi är för andra människor. Samhället må inte gilla vissa uttryck, men att inskränka denna rätt är en djup frihetskränkning. Att förbjuda vissa plagg är därför inte görbart om man vill kalla sig det minsta liberal.

Hur mycket jag än personligen ogillar vissa uttryck är det inte genom hot om våld [lagstiftning] jag vill se dessa attityder ändrade, utan genom upplysning och dialog. Det är förstås kört på första generationens invandrare i de flesta fall, men på sikt påverkas detta genom bildning och dialog. Därför finns också goda själ att vara restriktiv i invandringen. Import av konservatism och religiös fundamentalism är inte önskvärt om man i en demokrati vill bevara värden som öppenhet, tolerans och frihet.

Mer om detta hos: 之乎者也,