Förbjud BDSM!

En åklagare i Malmö vill väcka åtal mot en man som ”misshandlat” en kvinna med ”tillhygg” som varit fastspänd. Kvinnan godkände allt under och efter akten, men ångrade sig sedan ett tag i efterhand och polisanmälde efter inrådan av en bekant.

Jag är ledsen, men om man deltar och inte säger ifrån, utan ångrar sig först i efterhand, så får man helt enkelt stå sitt kast och lära sig något av erfarenheten.

Det är en sak att någon inte lyssnar på när man säger nej, att man inte då förmår sig att göra fysiskt motstånd, för att övergreppet sker så smygande och enträget att man inte kan säga när man passerat gränsen. Men om man är med på det som sker, uttrycker gillande och sen i efterhand får ågren av någon anledning. Då har inte den andre något ansvar, för den kan inte rimligen ansvara för hur du upplever saker i efterhand, med alla möjliga tänkbara faktorer inräknade. Det ansvaret har du själv!

Rent etiskt kan man förstås tycka att någon visat brist på dåligt omdöme etc, men den bedömningen är alltid lätt att göra som utomstående, med begränsad eller ensidig insyn i efterhand. Det sägs också att kvinnan har ett självskadebetéende, men det är jag dels frågande till, eftersom det dels är en vanlig fördom om undergivna/masochistiskt lagda kvinnor generellt, samt att det inte fråntar henne ansvar för sin egen sexualitet. Kvinnor är inte barn.

Man kan samtycka till misshandel som inte är grov. Eftersom grov misshandel är först när kroppsdelar avlägsnas eller man får andra liknande bestående men, så är jag inte orolig att mannen ska dömas eftersom våldet varit lindrigt och eftersom bägge parter medger att sexlekarna utspelats med samtycke. Jag hoppas PK-tingsrätten inte spårat ur så fullständigt ännu.

Andra om detta: 之乎者也, Liberum Weto, Per Pettersson, Grevad Lux, Karl Malmqvist, Opassande,