De uråldrigas kamp

1523 ingick kyrkan symbios med kungamakten och Svenska kyrkan bildades

En präst från svenska kyrkan beklagar sig över att Victoria vill ledas av pappa kungen till altaret, ist för som är tradition i Sverige, av sin man. Hon säger att kungen borde byta ordspråk till ”För Sverige, i medeltiden”.

Det här är så himla roligt, på så många nivåer. Att en företrädare för en av de mest konservativa instutioner som finns i samhället klagar på den enda kvarlevande som är mer konservativ – nämligen kungahuset – är i sig ren humor. Sen kan jag ärligt talat inte tänka mig att varken kungahus eller kyrka egentligen önskar något hellre än en återgång till fornstora dagar, när kyrkan och kungahuset var som störst och mest inflytelserikt, vilket råkar vara  under just medeltiden.

Kyrkan, den institution som tills nyligen ansåg att tanken på att låta samkönade par vigas under samma religiösa ritual som olikkönade par var helt orimlig, klagar på att kungahuset är omodernt när man låter Victoria själv välja formerna för sin egen vigsel.

Vår tradition där man och kvinna går in tillsammans har en månghundraårig historia, då man från början ville komma bort från att familjer styrde och ställde och att kvinnor giftes bort. Och inte ens en kung eller en prinssessa har makt att förändra symbolers innehåll eller värden.
Aftonbladet

Oavsett vad som gäller för andra kvinnor och jämställdheten i det här landet, så är Victoria inte myndig. Hon har ingen rösträtt, hon har i praktiken inget självbestämmande i o m att hon är född till sitt yrke och får inte ens välja partner utan att kung och riksdag godkänner denne. Hon har ingen frihet att ens välja vad hon ska tro på för gud själv. Så man kan tycka att välja vem hon går med fram till altaret inte är så mycket begärt av denna livegna kvinna.

Vad sägs om att ha en ny tradition där i låter kvinnor välja som de själva vill? Där ingen ses som företrädare för andra människor med samma uppsättning könsorgan i kollektivistisk anda, utan som suveräna självständiga individer? Där vi respekterar individens fria val, även när detta inte är politiskt korrekt? Ja och så kan vi ju ta och avskaffa kungahus, denna symbol som mångt mer än att kungen överlämnar Victoria till hennes make, symboliserar medeltid, tillsammans med Svenska kyrkan, som med sin särställning fortfarande inte är fullt ut separerat från staten i sann upplysningsanda. Men det är klart, det är bara fyra hundra år sedan upplysningen.

I kungar och prästers värld är det säkert rena nymodigheterna, det där med självbestämmande. Och vad ska vi då med kungar och präster till?