Alf Svensson och medeltidssamhället

De tio budorden, är enligt Alf Svensson tydligen något i det närmaste det bästa som uppbådats i vår kultur, förutom vilka samhället skulle haverera.

Det första problemet med det är att det inte är en del av vår ursprungliga kultur. Kristendomen är en religion från arabvärlden med primitiva värderingar som innehåller dels förbud om vad man får äta, dels hur man ska klä sig, för att inte tala om dess sexnegativa sexualmoral som inte alls går ihop med varken vår biologi eller den moderna människans sexualsyn. Den kommer från samma del av världen som Islam, men spred sig (inte sällan med våld) västerut där den sedan institutionaliserades, tog över och gjorde allt för att utrota vår kultur.

Givetvis lever vår kultur fortfarande kvar på många sätt. Det tog sin lilla tid att ta sig upp hit till kalla norden och våra högtider har trots allt fler förkristna inslag än kristna, även om man strategiskt placerade kristna högtider för att ta över de gamla traditionerna. Om du inte tror mig, så fundera på varför det heter Jul (Yule) och inte kristusmässa i Sverige, varför vi målar ägg vid påsk och varför vi har en stor kuk ner i marken som vi dansar runt på midsommar. Inget av detta har förstås något som helst med kristendom att göra, lika lite som de värden Alf Svensson summerar med ”de tio budorden” har något med kristendomen att göra.

Om du vill veta hur kristendom ser ut i praktiken kan du prata med assyrier som har en kristen kultur som inte är genomsyrad av fornnordiska seder, lever och ”frodas” i främst Södertälje med sexualneurotisk moral och andra kristendomstypiska värderingar.

För vi måste inse att kristendom idag är kristendom som fått offra stora delar av sina värderingar sedan dess storhetstid under medeltiden, till fördel för humanistiska ideal. Den har, fast Alf Svensson ogillar det, fått stå tillbaka och bli en privat fråga som trivs som bäst ju mindre av Bibeln man läser, ju mindre man kan och ju mer man ser det som en snuttefilt att luta sig tillbaka mot vid behov.

Vilka är eg. de tio budorden?

  1. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.
  2. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn.
  3. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig.
  4. Visa aktning för din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig.
  5. Du skall inte dräpa.
  6. Du skall inte begå äktenskapsbrott.
  7. Du skall inte stjäla.
  8. Du skall inte vittna falskt mot din nästa.
  9. Du skall inte ha begär till din nästas hus.
  10. Du skall inte ha begär till din nästas hustru eller hans tjänare eller hans tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.

Vi inser snabbt att förankringen till det moderna samhället för majoriteten av budorden lyser med sin totala frånvaro.

Saker vi behöver känna till här, är att ”äktenskapsbrott” inte handlar bara om det vi kanske spontant tänker oss; att bedra sin hustru/make, utan om att överhuvudtaget ha sex utanför äktenskapet. Sexuella tillfälliga relationer är big no-no, som kallas för ”otukt” eller ”horeri” i Bibeln.

Att inte dräpa och stjäla är allmänmänskliga värderingar, som inte har någonting alls med kristendom att göra. De återfinns inom alla religioner och inte minst inom den sekulära humanismen. Likaså att inte vittna falskt.

Betänk också att straffen som påbjuds för brott mot dessa lagar är inget mindre än dödsstraff, vilket inom den ortodoxa judendomen fått en hel del absurda konsekvenser, när man försöker avgöra vad man faktiskt kan göra och inte på sabbaten t.ex. utan att väcka Guds vrede.

För gemene svensk som lever i världens mest sekulära land är det svårt att föreställa sig hur religion när den faktiskt tas på dödligt allvar präglar samhället. ”Kristen” i Sverige är inte kristen på allvar. Det är kristen vid behov, men levandes lika sekulärt som de flesta andra. De få fundamentalister vi ser, som Livets Ord och många Pingstförsamlingar, är ganska lama i jämförelse med masspsykoskyrkorna i t.ex. USA där ”God Hates Fags” (and Sweden).

Svenskar behöver vakna upp och inse att när muslimer och kristna assyrier (och Alf Svensson) pratar om att utöva sin religion så handlar det inte om att fira religiösa högtider och några gånger om året besöka mässan. Det handlar om en livsstil som djupt präglar syn på samhälle, relationer, sexualitet och barn. Varken kristendom eller islam har något i ett sekulärt samhälle att göra, om de inte först sekulariseras till den grad att de humanistiska idealen trumfar religionens ideal, jämt och alltid.

Andra om detta: Caspian Rehbinder, 之乎者也, Christer Sturmark,

P1, Christer Sturmark vs Alf Svensson debatterar