60% ljuger om åldern i Danmark

I Norge gör man okulära tester av ensamkommande flyktingbarn, man undersöker tänderna för att fastställa deras verkliga ålder. Det har lett till att det uppdagat sig att 90% ljuger om sin ålder, för att utnyttja kryphålet i lagen som säger att ensamkommande flyktingbarn automatiskt ska ha rätt till asyl. I själva verket har åldern skilt sig så mycket som upp till 10 år från den uppgivna

Nu gör man tester också i Danmark, även där visar det sig att lögn om ålder är mer regel än undantag. Ca 60% hade en annan ålder än de uppgivit, visade det sig vid noggrannare tester. Metoderna i Danmark kritiseras dock, eftersom de anses ha en osäkerhetsmarginal på 2-3 år.

Det är givetvis allvarligt att man helt låter bli att ifrågasätta åldern hos personer som kommer och söker asyl, när just deras ålder är själva grunden för att ge dem asyl. När det så ofta sker lögner i våra närmsta grannländer, måste man givetvis ifrågasätta och använda bäst lämpade metoder för att avgöra den verkliga åldern även här i Sverige.

Om inte annat för att de individer som verkligen är barn, ska få de resurser som trots allt är begränsade, inte ensamkommande 25-30åringar som borde sökt asyl som alla andra vuxna.

Mer hos: Politiskt inkorrekt,