1:a Maj

Sossarnas paradgren är sk positiva rättigheter. Det är när man säger att man har rätt till något – vadsomhelst – för att man vill ha det. Eftersom man vill ha det, och har rätt till det, så måste någon då förse en med detta. Det är egentligen mycket enkelt. Faktiskt så enkelt att ett barn kan förstå konceptet och använda det i praktiken.

"Alla barn har rätt till glass!"

Precis som det är enkelt är det också orimligt. Man har inte rätt till att kräva någonting av andra människor, med mindre än att man därmed gör dem till slavar under sitt nycker. Att använda våld, eller hot om våld [genom lagstiftning], för att tvinga människor göra det man vill för en, är inget annat än moraliskt fel. Om man sedan gör det för att man vill ha glass eller sjukvård, är sak samma.

Liberaler förespråkar ett samhälle där ingen kan tvingas till att ge glass till någon annan för att denne vill ha det. Istället menar vi att om alla som vill förses med glass får frivilligt gå samman och t.ex. starta en glassfond, så kan man lösa behovet av glass, utan att trampa på någons rättigheter. Den som inte vill ha glass, kan därmed stå utanför och slippa tvingas förse folk med glass. Det blir frivilligt, helt enkelt!

De enda rättigheter man har är därmed frihet från saker. T.ex. frihet från att tvingas äta glass, eller rätten att välja vad man stoppar i sin egen kropp. Dessa kallas negativa rättigheter och utgör grunden i liberal rättighetsfilosofi.