Skattefridagen

Hos HAX läser jag att idag är skattefridagen. Från idag och till nyår jobbar du för dig själv. Fram till idag har nämligen allt du producerat gått till staten, om man fördelar skattebördan på årets alla dagar.

Att du över halva året jobbar för staten ist för dig själv innebär att du lever i ett av de länder i världen med högst skattetryck. Man kunde begära att vi då också skulle ligga bäst till vad gäller sjukvård, polis, rättsväsende, äldrevård etc – men det gör vi inte. Du betalar dyrare för sämre saker i Sverige än i andra länder. Hur rättfärdigas det här?

Vi får hoppas utvecklingen fortsätter gå i rätt riktning. Emedan många verkar överrens om att man ska betala skatt för sjukvård, polis etc (inte jag dock), så är det aldeles för sällan någon diskussion om hur mycket detta rimligen ska kosta och vad vi kan kräva för resultat av det vi betalar för.

Till skillnad från företag så kan nämligen myndigheter aldrig gå i konkurs. När de gör dåligt ifrån sig skyller de alltid på ”för lite resurser”, dvs de är för dåliga för att göra bra ifrån sig med de resurser de har, trots att företag ständigt sliter med just detta för att överleva på marknaden. Ändå presterar företag lika bra eller bättre som myndigheter och oftast bättre till lägre pris.

Bara det är skäl nog att privatisera allt som går.

Också hos: Marknadsliberalen, SvD,

 • Obs_nerver

  Vad skall vi inte privatisera då?

 • lordmetroid

  Obs_nerver, finns ingen anledning till att inte privatisera allt. Du vet vad man sager om monopol. Aven hela rattsvasendet skulle ma bra av konkurrans.

 • Obs_nerver

  lordmetroid, jag håller med att mycket kan privatiseras. Men vad sägs om att privatisera följande: brandkår, vattenförsörjning, militär, polis?

 • Sanna

  Privatisering kan i många fall vara bra, men man kan också tänka på att saker och ting börjar kosta mer eftersom att privata saker aldrig subventioneras.

  Vissa saker bör därför forfarande vara just statliga, men man kan ju tycka att sjukvård, skolan och anat innom den offentliga sektorn kunde varit av bra mycket bättre kvalitet med tanke på skatterna, ja.

  Dock vill jag inte se något USA här i Sverige, där det konkureras hej vilt och klassskillnaderna är enorma. Bara för att saker skall vara av bättre kvalitet ska det aldrig kosta mer för det, och priset av privatisering är att många inte får råd att tex gå till doktorn när de är sjuka. Jag säger inte att privatisering i sig är dåligt, men om det skall privatiserat får man fundera på vad det blir för konsekvenser för de som inte har råd.
  Att inte ha råd att gå till läkaren är nämligen ingenting jag vill vara med om.

 • Sanna: Felet i USA är inte att sjukvården är privat, utan att nästan all betalning sker via försäkringar, och att staten reglerat försäkringar så att det går via företag. Företag har råd betala mer än privatpersoner, därför driver det upp kostnaderna.

  Meningen där är att alla ska ha RÄTT till försäkring via sitt företag, det är alltså återigen positiva rättigheter som ställt till det. Precis som det sket sig med världsekonomni när man fick för sig att ge alla RÄTT till att äga sin bostad (genom att tvinga banker med reglering att ge lån till personer som eg. inte hade råd med dem).