Skattefridagen

Hos HAX läser jag att idag är skattefridagen. Från idag och till nyår jobbar du för dig själv. Fram till idag har nämligen allt du producerat gått till staten, om man fördelar skattebördan på årets alla dagar.

Att du över halva året jobbar för staten ist för dig själv innebär att du lever i ett av de länder i världen med högst skattetryck. Man kunde begära att vi då också skulle ligga bäst till vad gäller sjukvård, polis, rättsväsende, äldrevård etc – men det gör vi inte. Du betalar dyrare för sämre saker i Sverige än i andra länder. Hur rättfärdigas det här?

Vi får hoppas utvecklingen fortsätter gå i rätt riktning. Emedan många verkar överrens om att man ska betala skatt för sjukvård, polis etc (inte jag dock), så är det aldeles för sällan någon diskussion om hur mycket detta rimligen ska kosta och vad vi kan kräva för resultat av det vi betalar för.

Till skillnad från företag så kan nämligen myndigheter aldrig gå i konkurs. När de gör dåligt ifrån sig skyller de alltid på ”för lite resurser”, dvs de är för dåliga för att göra bra ifrån sig med de resurser de har, trots att företag ständigt sliter med just detta för att överleva på marknaden. Ändå presterar företag lika bra eller bättre som myndigheter och oftast bättre till lägre pris.

Bara det är skäl nog att privatisera allt som går.

Också hos: Marknadsliberalen, SvD,