Så opartiska är SFU

Jag skrev i ett tidigare inlägg om de olika stödföreningar och organisationer som ligger bakom SFU. Genom WayBackMachine kan man se äldre versioner av deras hemsida och hitta följande text. Internet glömmer inte!

Detta ligger i linje med att Föreningen enligt sina stadgar har till uppgift att söka kontakt med motsvarande organisationer i andra länder och med internationella sammanslutningar på området, således för att främja svensk upphovsrätt genom anknytning till ett internationellt nätverk. [Min kursivering]

SFU 19 dec 2007

Detta kan läsas på en äldre version av hemsidan, från 19 december 2007. Det låter inte särskilt neutralt eller opartiskt i mina öron.

Mer läsvärt hos:
Scaber Nestor – Norström har tätare band till upphovsrättsindustrin än han sagt hittills.