Omskärelse av småbarn

Jag tänker inte visa några äckliga bilder. Alla operationer är äckliga att se, oavsett sin natur och jag tänker inte vädja till era känslor. Det här är en simpel fråga om individens rättigheter oavsett föräldrar.

Individen har rätt att ha sina kroppsdelar intakta och själv fatta beslut om ev besmyckande, rituella amputationer o dyl. Faktum är att jag har inget problem alls med om en vuxen människa vill kapa av sig hela benet, eller sitt könsorgan för den delen. Problemet är när föräldrar – som ska agera förnuftsproteser för sina barn –  försakar allt vad förnuft heter och sätter sina barn i situationer som drabbar dem och enbart dem, för att föräldrarna valt att INTE använda sitt förnuft.

Därför är det fel att ingå avtal för att t.ex. belåna sina omyndiga barn, eller ge dem samfundstillhörighet etc. Därför är det fel att skära av kroppsdelar, tatuera och göra hål i etc på sina omyndiga barn. Därför är det fel att pådyvla dem religiös tillhörighet innan de har förnuft nog att fatta ett självständigt beslut.

Därför är jag emot omskärelse av små barn (oavsett kön), likväl som jag är emot t.ex. barndop.

Som Richard Dawkins säger; ”Det finns inga kristna barn, det finns inga muslimska barn, det finns bara barn till kristna föräldrar och barn till muslimska föräldrar”.

Religionsfrihet är både frihet till religiöst frivilligt utövande och frihet från religiöst tvång.

Tradition kan aldrig trumfa individens rättigheter. Där får religion och tradition alltid stå tillbaka i ett liberalt samhälle där individen har rättigheter. Nu lever vi inte i ett liberalt samhälle. Vi tillåter att man skär av hud från manliga spädbarns könsorgan, av tradition och religiös tillhörighet hos föräldrarna. Men jag och många andra anser att det är dags göra ändring på detta.

Medicinska ingrepp skall göras i barnets, rimligt sett, bästa intresse, t.ex. för att avhjälpa medicinska problem. Det finns inga medicinska skäl att allmänt ta bort förhuden. Om så vore hade evolutionen tagit hand om det problemet för länge sen. För att citera Badlands hyena:

Visst är det ohygieniskt med förhud. I naturen dör mängder av djur av förhudsproblem. Djurrättsaktivister inom organisationer som Animal Foreskin Rescue (AFR) ägnar sig åt att omskära hundratusentals vilda djur, framför allt i Afrika.

Men låt oss inte glömma husdjuren. Hamster Circumcision Brigade (HCB) utför årligen en till två miljoner omskärelser av hamstrar.

Badlands hyena

Det finns inga skäl alls att låta svenska läkare utföra rituell omskärelse. Faktum är att denna sorts övergrepp på barn borde klassas som misshandel. Det är ett onödigt ingrepp och alla ingrepp medför risk för infektion etc. Att göra överflödiga, rituella ingrepp på spädbarn är helt oansvarigt – ja det är faktiskt medhjälp till ett grovt övergrepp på barnets individuella rättigheter. Föräldrar har ingen rätt att göra vad de vill med barn de avlat fram. Tradition eller inte, det spelar ingen roll. Det säger mer om religionen föräldrarna bekänner tillhörighet till än om något annat.

Facebook: ‘Stoppa manlig omskärelse NU’

Gammelmedia: DN, DN2