Mäns våld mot kvinnor är en myt

Att män är mer våldsamma än kvinnor är ingen myt. Män står för majoriteten av allt våld. Problemet är att feministerna använder detta som ett sätt att sprida myten om att kvinnor är de stora offren för mäns våld, i sin eviga iver att ständigt offerförklara kvinnan, vilket inte alls stämmer.

Män är också de stora offren för våld. När det gäller våld i relationer, vilket brukar vara det man oftast associerar ”våld mot kvinnor” till, så visar det sig när man ser till våra grannländer (Sverige har inte bedrivit någon sådan ohelig forskning ännu) att våld mot män i parrelationer är lika vanligt som våld mot kvinnor.

”Sådana studier har däremot genomförts i andra nordiska länder och även dessa tyder på en relativt liten könsskillnad i utsatthet för relationsvåld.

I Norge har man exempelvis funnit att bland cirka 2 200 unga (genomsnittsåldern 22 år) hade 6 procent av männen och 4 procent av kvinnorna under det senaste halvåret utsatts för fysiskt våld av sin partner (Pape 2003). En annan norsk nationell studie (Haaland m.fl. 2005) har visat att drygt 5 procent bland både kvinnor och män 20–54 år gamla någon gång under det senaste året blivit utsatta för fysiskt våld av sin partner. Mer än var fjärde kvinna och mer än var femte man hade blivit utsatta sedan de fyllt 15 år.”

– BRÅ:s rapport ”Våld mot kvinnor och män i nära relationer”

Där sprack myten om mäns våld mot kvinnor och fundamentet för feminismens förhatliga manssyn. ”Män är djur” som kanske är det yttersta uttrycket för denna svartvita förenklade världsbild får därmed stå tillbaka för den mer komplexa verkligheten där våld i relationer inte är en könsfråga.

När allt mer talar  emot den närmast religiösa världsbilden dessa galningar så ihärdigt plågat det svenska samhället med och försöker lösa med tvång efter tvång, t.ex. Bigotta Ohlssons tvingande föräldraledighet – där föräldrar inte själva anses kapabla att avgöra hur de ska fördela föräldraledigheten utan måste få detta dikterat av bättre vetande politiker – så är det kanske dags att låta förnuftet tala och sluta lyssna på dessa radikala, vansinniga människor som förblindade gör allt för att tvinga fram milimeterrättvisa i statistiken?

Hur man utan minsta skam i kroppen kan kalla sig liberal och sedan förespråka socialistisk familjepolitik, det är bortom mitt förstånd, men Bigotta Ohlsson verkar gjort det till sin paradgren.

Mer om detta:
Genusmagazinet
Inslag
Marknadsliberalen
Blogge Bloggelito