Kryphål eller skyldighet?

Det framställs i nyhetsrapporteringen på Di och Metro som att Bahnhof skulle syssla med att utnyttja nån slags kryphål i lagen när de förstör uppgifter som skulle kunna begäras ut med hjälp av IPRED-lagen. Det är ett totalt uppochnervänt resonemang. Lagen stiftades nämligen för att reglera möjligheterna att spara denna data. Grundinställningen var att den skulle raderas snabbast möjligt och endast när det är nödvändigt får den lagras. Detta av integritetshänsyn. Det är alltså inte frågan om något ”kryphål” i lagen. Det är lagens själva grundsyfte som åtföljs!

Att sedan en helomvändning gjorts politiskt, från att skydda integriteten, till att göra den till en fråga om köpslående med privata företag, det är inte något Bahnhof gjort sig skyldiga till. Nej, för den totala bristen på integritetshänsyn står Bodström, Ask och de sittande lagstiftarna som röstade igenom IPRED och som framöver kommer rösta igenom trafikdatalagringslagen.

En gång i tiden brydde sig lagstiftarna om din integritet. De gör de bevisligen inte längre. Nu är det viktigare att blidka företags önskan att bedriva maffiaverksamhet, i brist på fungerande affärsidéer i det moderna informationssamhället.

För att återigen få fokus på integriteten i lagstiftningen krävs nya lagstiftare. Både i EU och i Riksdagen. Därför röstar jag på Piratpartiet.