Författarförbundet uttalar sig ist?

Oups. Det blev visst en del uppmärksamhet kring Wadsteds försök att ragga fildelningskritiska författare på Facebook. Nyheter24 tar upp det i en artikel. Anna Troberg nämner det också.

Uppmärksamheten uppskattas visst inte lika mycket av alla:

kritik
Kritik i Facebook-gruppen

Det kom kritik inom facebook-gruppen mot min källa DP att material från en ”sluten” grupp slängs ut till allmän beskådan, men som nämdes i kommentarerna till förra inlägget fanns inga regler i gruppen om att materialet där skulle hållas internt.

Grundaren själv uttalar sig i kommentarerna på mitt förra blogginlägg:

Jag skapade den här gruppen, men gör inga anspråk på att bestämma över den. Upplägget har hela tiden varit ganska anarkistiskt, utan några klart skrivna mål eller regler. Carina har kommit att dominera diskussionen helt enkelt för att hon ägnat mer tid och energi åt den (och kanske för att hon drar sig mindre för att göra allmänna utskick…). Vet inte heller vem Dennis är, eller vem som godkänt att han kommit med i den här gruppen, men håller med Sigge och Peter: det är sådant som man får räkna med.

Jag tycker också att Carinas utskick var något stötande, eftersom det förutsätter att alla författare skulle vara överens om en sådan uppenbar partsinlaga.

För egen del är jag agnostisk i fildelningsfrågan i stort, men är helt säker på att jag inte vill associeras med filmbolagens syn på saken eller att någon uttalar sig för “landets författare” utan att först ta reda på vad de verkligen tycker. Jag vet helt säkert att det finns många författare som antingen är positiva till fildelning eller åtminstone oroar sig mer över integritetsinskränkande lagstiftning än över Pirate Bay.

Påminner också om Facebookgruppen “Författare mot IPRED”:
http://www.facebook.com/group.php?gid=49244413310

Från mitt håll sett, handlar det inte om ”skvaller” eller om att hänga ut någon enskild. Det finns större värden i sammanhanget. Det handlar om den korrupta attityden från upphovsrättsindustrin, som vägrar erkänna de positiva effekterna av fildelning av upphovsrättsskyddat material, medan författarna själva är betydligt mer ambivalenta – inte minst Carina själv.

Upphovsrättsindustrin driver fram lagförslag som IPRED1, IPRED2, ACTA och dylika vansinnigheter. De är ett hot mot det demokratiska och öppna samhället!

Carina uttalade sig för åklagarsidans intressen, vars uttalade syfte är att stänga ner The Pirate Bay och stämma skiten ur grundarna. Detta gör hon, samtidigt som hon själv erkänner att hon använder deras tjänster och inte har något emot att hennes egna äldre böcker delas. Hon vill att fler ska läsa, men de nya böckerna vill hon gärna ha betalt för. Det sista en fullt förståerlig ståndpunkt!

Det paradoxala är ju då att man då väljer att hjälpa dem som inte har några betänkligheter alls kring att totalt rasera TPBs verksamhet och i förlängningen också väsentligt större värden.

Nu tänker Carina vända sig till Svenska Författareförbundet som ska uttala sig å sina 2600 medlemmars vägnar utan att först tillfråga dem!

forfattareforbondet
Carina går till Författareförbundet

Jag vill också passa på att citera en utmärkt formulering från bloggen webhackande.se i inlägget ‘förbjud allt’ som kritiserar just det absurda i upphovsrättens utveckling.

[…] Man har nämligen inte rätt att läsa högt. Det inkräktar på de stackars talboksförlagens möjliga intäkter, och vi vet ju att de möjliga intäkterna är de bästa intäkterna [min kursivering], och för att skydda sådana är ordningsmakten redo att göra ungefär vad som helst.

Och i frågan om one-liners finns ju ett antal äldre och beprövade, varför inte återvinna någon av dem?

“Home-taping is killing music.”

“When you are pirating MP3’s, you are downloading communism.”

“I say to you that the VCR is to the American film producer and the American public what the Boston strangler is to the woman home alone.”

(Idé av Thomas Tvivlaren i kommentar hos Anna Troberg)

Update: Nu omnämns nyheten också hos följande;
SvD – The Pirate Bay-bloggen
Isobel Hadley-Kamptz
Enligt min humla
Opassande
PC för Alla
IDG