Fildelning och ekonomiska effekter – så ser det ut!

I Nederländerna nöjde man sig inte med att lita på intressegrupper, varken från piratsidan eller mediaindustrin. Istället startade man från regeringen en undersökning, för att ta reda på hur det egentligen låg till. I media presenteras resultaten, som inte är någon nyhet, eftersom de går precis i linje med tidigare amerikanska och svenska studier.

MacWorld skriver om studien på svenska:

För det första påpekar TNO att varje piratkopierad fil inte motsvarar en förlorad försäljning, eftersom många laddar ner musik och filmer de annars aldrig skulle konsumera. Dessutom är det inte ovanligt att någon som laddat ner en skiva med en grupp upptäcker att de gillar den och sedan köper gruppens andra skivor.

Hur många fler konsertbesökare som tillkommit tack vare fildelning verkar TNO däremot inte ha undersökt, vilket ytterligare borde spä på den redan positiva effekten.

35 procent av den nederländska befolkningen laddar enligt rapporten ner musik illegalt. Dessa köper dock precis lika mycket skivor och filmer som andra, och köper dessutom i genomsnitt fler spel än dem som inte fildelar.

Den största ekonomiska fördelen för samhället är, enligt rapporten, att konsumenter sparar betydligt mer pengar på att kunna få sin ”kulturdos” gratis än vad mediabolagen faktiskt förlorar (eftersom så mycket mer media konsumeras med fildelning än vad som skulle konsumeras utan). Dessa pengar används sedan för att köpa produkter och annat och stimulerar på så sätt ekonomin.

MacWorld hämtar i sin tur nyheten från ArsTechnica som skriver bland annat:

Curiously, freeloaders consume paid content in the same amounts as nondownloaders—for games, freeloaders even buy more than non-downloaders.

Samt:

Things get really interesting on page 116 as the report starts to dissect the societal effects of file sharing. The study concludes that the effects are strongly positive because consumers get to enjoy desirable content and also get to keep their cash to buy other things. Because the consumers save much more money than the producers lose, the net economic effects are positive. The report also reinforces the truth that unpaid downloads do not translate into lost sales [min fetstiltning] in anything close to a one-to-one ratio.

Det här är sånt man hoppas att svenska lagstiftare kan ta till sig. Någon kan påstå att Holländska förutsättningar kanske inte är direkt överförbara till Svenska, men som tur är så finns det ju redan åtminstone en studie (som jag känner till, gjord på KTH) som styrker samma förhållanden även i Sverige.

Är det måhända dags att lyssna lite mer på Piratsidan och inte så enahanda på den lobbande mediaindustrin? Personer som Karin Pilsäter, kanske t.ex. vore intresserade av den här informationen.

Ursprunglig studie (dock på Hollänska): Ups and downs

Intressant appropå: SvD – Slaget om fildelning
Fler bloggar om detta: Anna Troberg
Mer media: IDG