ePhone behöver inte lämna ut uppgifter

Hovrätten tycker inte att det visats sannolika skäl för upphovsrättsintrång och hovrätten anser att det inte visats sannolika skäl för att ljudböckerna gjorts tillgängliga för allmänheten.
-Vi har gjort bedömningen att det inte visats sannolika skäl för att materialet varit tillgängligt för allmänheten. Det har också varit möjligt att det bara varit en sluten krets som haft tillgång till de här ljudboksfilerna, säger hovrättsrådet Ulrika Ihrfelt till TT.

SR.se

Därmed verkar det som att IPRED är lika verkningslös i praktiken i Sverige som den varit i Danmark, där ingen har kunnat dömas som inte själv erkänt sig skyldig.

Det är förstås en korrekt dom. Inte nog med att Antipiratbyrån sannolikt använde datorintrång för att tillskansa sig information om innehållet på den privata servern, man har inte haft några bevis för att den skulle varit öppen för allmänheten. En lösenordsskyddad FTP-server är knappast tillgänglig för allmänheten.

Vi vet nu att lagen inte har några av de effekter man eftersträvat. Den utgör bara ett resultat av envis lobbying av envisa mediabolag mot tekniskt okunniga politiker som måste ersättas av en generation människor som förstår att Internet idag är en självklar del av infrastrukturen och att fildelning och kopiering är en oskiljaktig del av denna teknik.

Fildelning måste vara tillåten för ickekommersiellt bruk. Detta förstår Piratpartiet,  men när ska övriga partier vakna?

Mer hos: Falkvinge, Piratpartiet Pressmeddelande, IDG, Karl Sigfrid,