En dold Agenda?

Agenda på SVT ikväll ska ha partiledardebatt. Alla partier finns dock inte representerade i studion, trots opinionssiffror på kring 5% så exkluderas uppstickaren Piratpartiet från debatten, detta bara dagar innan EU-omröstningen börjar.

SVTs ledord har ju varit neutralitet, men att man inte är neutral och intresserad av verklig demokrati återspeglas tydligt i valet att inte låta de partier som är utanför riksdagen delta. Detta stör mig fruktansvärt.

Jag har sett prov på fler debatter, där Piratpartiet har exkluderats, medan t.ex. Junilistan funnits med. Detta mot bakgrund av att Junilistan i år väntas få endast kring 1% gör perspektivet lite skevt när man inte släpper in Piratpartiet med fem gånger så många förutsedda röster.

Visst är inte opinionsundersökningar detsamma som faktiskt valresultat, men det ger ändock en god hint om var folkets intressen ligger. Och vore det då inte rimligen i Statens Television att tillgodose folkets intressen genom att bjuda in de partier som verkar vara som mest intressanta för folket?

Det tycker uppenbarligen inte Agendas redaktion som valt att bara bjuda in de etablerade riksdagspartiernas ledamöter. Ett klavertramp jag hoppas straffar sig.

Andra bloggare:
Rick Falkvinge – Nya regler för OS inför London 2012
Christian Engström – Piratpartiet utestängt från EU-debatt