Demonstrationer imorgon!

Det anordnas demonstrationer mot domen mot The Pirate Bay imorgon, lördag.

Medborgarplatsen i Stockholm, 1400.

Stortorget i Lund, 1200.

Stora Torget i Karlstad, 1200.