Blomberget i media

Media skriver om blomberget som växer hemma hos makarna Wallis.

Och fler kommer säkert dyka upp!