Behövs en Gud för moralen?

Ja, det kan man fråga sig. En mupp som skriver in till Uppsala Nya Tidning tycker bestämt det. Och det är samma dynga som kristna muppar i USA skriker om, samtidigt som dom säger att Gud hatar bögar och att det är kristet att kriga mot Iraq, Iran och typ resten av världens länder som ingen Amerikan klarar av att peka ut på världskartan.

Trots detta framhärdar den envisa och enfaldiga människan att förespråka både ateism och icke konfessionell humanism.
Ideologier som tydligt visat sina begränsningar genom sina frontfigurer under 1900-talet. Ateismen och den icke konfessionella humanismen vältrar sig inte bara i sin egen självtillräcklighet och självgodhet utan saknar ett grundläggande ramverk utifrån vilket man kan fatta moraliska beslut.

Och så är det det kristna ramverket han vill förespråka istället? Grundat i först en nomadisk kultur där man ger sina döttrar att våldtas av främmande män, med en Guds moral som verkar högst godtycklig och förändras allt eftersom folket kommer i kontakt med nya gudar (på ett högst iögonfallande och uppenbart inte slumpmässigt sätt, om man vet något alls om gudarna de uppenbart influeras av). Är det den vi ska följa? Döda de  barn som sätter sig upp emot sina föräldrar?

Eller är det kristendomen, den medelhavssekt som förpestat mänskligheten under 2000 år, bränt intellektuella och avvikare på bål, med en Påve som än idag anser att homosexualitet och transsexualism är hot mot mänskligheten? Är DET den moral vi ska följa blint?

Hitler, Stalin mfl var inte i första hand Ateister. Det var inte pg av bristande gudfruktighet som man massmördade människor. De var uppfostrade i en kristen kultur med ”kristna” värderingar (vad nu det betyder, eftersom det är fritt för tolkningar kan du typ stoppa in vad du vill). Det var inte i Ateismens namn som man slaktade folk på närmast industriellt manér. Det var i kommunismens och socialnationalismens namn. Politiska ideologier som likt kristendomen förespråkar blind lydnad inför auktoriteter.

Ateister är vi som påstår att sannolikheten för en medveten gud eller gudar, som på något sätt har ett direkt eller indirekt inflytande på mänskligheten, är så absurd och osannolikt, att den av rationella skäl måste avfärdas tillsammans med osynliga rosa enhörningar på Månen och flygande Spaghettimonster.

Kristendomen, tillsammans med alla religoner, är nämligen full med logiska hål. Dumheter, som man väljer att bortse från, för att man vill ha ett löst hoppplock av människoskapade fantasier, för att det tillsammans med tradition och social samhörighet ger en känsla av trygghet.

Första steget i att acceptera idiotin är att ta någon helt blint på orden som påstår sig ha talat personligen med Gud. Eller åtminstone blivit tilltalad. Varför? Jo, för att andra accepterat det.

Men sant och falskt är inte avhängt av hur många som med magkänsla tycker det låter ”vettigt”, utan av att det kan prövas mot erfarenhet och annan kunskap vi bildat oss tidigare, genom vetenskapliga metoder. Det är den överlägset bästa metoden för att bilda oss kunskap. Och hur vet vi att vetenskapens fakta stämmer bättre än religionens? Jo, för den lilla detaljen att den i praktiken funkar.

Du kan påstå att om du gör en dans på ett visst sätt, vid en viss tidpunkt etc. så blir en människa frisk från sjukdom. Det är en religiös ritual. Och ibland kanske det samfaller med bättre hälsa snart därpå, inom ett visst tidsförlopp som gör det ”rimligt” att anta att ritualen hade något med saken att göra.

Eller, så kan du använda vetenskapen för att försöka förstå hur naturen fungerar i detalj och sedan skapa mediciner som konkret påverkar på ett visst sätt, som därmed kan bidra till att bota sjukdomen. Skillnaden är att med vetenskap så vet vi allt som oftast varför något fungerar. Och vet vi det inte för stunden, så får vi i regel reda på det inom en snar framtid, när vi lärt oss ytterligare mer om området där den verkar.

  • Religionen gav oss inte flygplan, det gjorde vetenskapen, med en ökad förståelse för aerodynamik.
  • Religionen gav oss inte förmågan att bättre förutsäga väderförlopp, det gjorde metrologin.
  • Religionen gav oss inte bättre förståelse för människors själsliv, det gjorde psykologin.
  • Religionen gav oss inte mer human människosyn, mänskliga rättigheter etc, det gjorde humanismen.
  • Religionen gav oss inte längre livslängd, det gjorde farmakologin och biologin.

Bibeln och kristendomen skrevs och grundades innan det fanns vetenskap. När den enes förklaring till oförståerliga fenomen var lika god som någon annans.

Behöver du fler exempel på varför religion är destruktiv och bara står ut i kunskapens skugga? De mest religiösa länderna är också de med sämst utbildning. De mest religiösa staterna i USA är också de med lägst IQ och sämst utbildning. Av alla länder i västvärden är det länderna med mest religiösa invånare som är sämst utbildade generellt och som har mest ”magkänslo”-resonemang när det kommer till andra områden, som straffrätt t.ex.

Det är ingen slump att USA har mest problem med ungdomsgraviditeter, våldsam brottslighet och att man förespråkar dödsstraff och långa fängelsestraff, trots att vetenskapen visar att detta inte har någon som helst effekt på brottslighetens omfattning. Eftersom man tvärtemot vad fakta säger predikar sexuell avhållsamhet och ljuger om kondomers effektivitet. I USA får det bara effekten att massa ungdomar blir gravida med oönskade barn, men idiotin får desto mer ödesdigra effekter i HIV-länder i Afrika, där samma moral påbjuder att vägra delta i och direkt motkämpa kondomutdelning och information om sex, för att istället predika sexuell avhållsamhet. Något som INTE fungerar i praktiken, med konsekvensen att HIV sprider sig!

Man går ju inte på vetande som dygd, utan på tro. Och tro låter dig som bekant göra som du vill. Det är inte effekten, utan tanken med dina handlingar som räknas.

Utan fakta att ta hänsyn till, kan du bilda din egen tolkning av valfri religiös skrift och därefter agera med din makt, mot ett folk som lärt sig att det är en dygt att blint följa makthavare i tro. Det är historien full av exempel på. Och inget vore annorlunda idag med en mer spridd syn av religion som dygdig.

Fakta är som jag ovan visat, inte något som tron har givit oss. Och utan fakta, är moralen godtycklig. ”Homosexuella lärare gör våra barn till bögar!” Så resonerade den kristna rörelsen i USA på 70-talet och ville ha en nationell bannlysning av homosexuella lärare i hela USA. Man uppmanade alla kristna att gå ut och rösta ”i enlighet med sin tro”. Eftersom tro är viktigt för kristna, inte fakta, så var det lätt att gå på ”magkänsla” och köpa resonemanget att homosexuella lärare gör barn till homosexuella genom sitt negativa ogudaktiga inflytande. Trots allt, står det inte i Bibeln att Gud förgjorde två städer, vida kända just för sitt homosexuella och på andra sexuella sett avvikande beteende? God hates fags!

Humanismen förespråkar verkligt kunnande, inte tro. Den är också emot religiöst inflytande på samhället och menar att vad man vill blint tro på i sitt eget hem, det är en privat angelägenhet. Men att låta religionen påverka samhället, det är destruktivt.

Religionen har satt tro utan kunnande som dygd. Det är en destruktiv dygd som inte hör hemma i ett civiliserat samhälle. Vi ska inte stifta lagar baserat på moral, utan på kunnande. Annars börjar vi snart hänga homosexuella som i Iran, eller straffa folk för analsex som i vissa stater i USA. För grundläggande mänsklig moral behövs nämligen ingen som helst religiös tro. I världens alla kulturer är man överrens om att stöld är fel och att mord är fel. Detta är de mest fundamentala grunderna för mellanmänsklig moral och de enda två budorden som överhuvudtaget är värda något i dagsläget. Inte ens dem är dock kristendomen först, eller unika med.

Så nej, ingen gud och ingen religiös moral. Det är moral mot bättre vetande, i blind lydnad inför auktoriteter. Det var vad som präglade nazityskland och vad som präglar kommunistisk a organisationer och hierarkier. Och sådant har vi sett nog av. Humanismen hyllar istället Upplysningens ideal. Ifrågasättande, mänskliga rättigheter, död åt gud.

Rekommenderad underhållande läsning: Richard Dawkins – The God Delusion och Bobby Henderson – The Gospel of the Flying Spaghetti Monster, samt Bibeln (ingen bok gör folk till Ateister så effektivt som Bibeln själv. Om fler kristna faktiskt läste skiten skulle deras antal decimeras över en natt).


Christopher Hitchens, en annan Ateist och författare.

(Kul att veta i sammanhanget: Själv är jag uppfostrad med föräldrar och släkt som är Pingstvänner, vilket jag också var, innan jag började ifrågasätta tron i 15årsåldern. Jag är bisexuell, transsexuell, sadomasochist, ateist och humanist. Så mycket påverkan hade det på mig…)