Bard förnekar individen

Förnekar man individen så är man inte liberal. Liberalismen handlar i grund och botten om konflikten mellan gruppen och individen. Staten ska helt enkelt inte kunna förgripa sig på folk och komma undan med det. Därför har man rättigheter. För att en grupp mobbare i egenskap av att vara fler inte ska få använda våld för att ta sig rättigheter som ingen enskild individ har.

Förnekar man individen så förnekar man liberalismens kärna. Då är man inte liberal!

Jag läser hos Johan Norberg att Alexander Bard gör just detta.

Bard förnekade att individen finns eftersom det alltid går att reducera henne till beståndsdelarna – till kroppen – och därför ska vi i stället tänka i termer av relationer och grupper, som är verkligare. Efter att ha frågat vem det var som just hade hävdat att jaget inte fanns föreslog jag att man i så fall också kan förneka relationernas och gruppernas existens eftersom de också kan reduceras till sina beståndsdelar – individerna.

Bards svar var ett utmärkt exempel på att han inte är någon konventionell tänkare: Han svarade att jag hade helt rätt och att relationerna också är en illusion, men att vi behöver illusioner.

Vad säger man om det? Om allt ändå bara är illusioner föredrar jag illusionen att jag finns, tack så mycket.

(gjord av Sixdays)

Socialliberalism, vilket verkar vara var Bard hör hemma, har släppt alla principer som utgör liberalismen. Istället är man ute efter nån slags subjektiv och totalt godtycklig kompromiss mellan individen ( som inte finns enligt Bard) och gruppen. Vänstern är däremot kollektivistisk och förnekar också individen. Där är man bara så intressant som den grupp man tillhör. Du som individ är bara ett verktyg för gruppens mål. Eftersom människor är hiearkiska så innebär det att den i toppen lever på dem i botten.

Det är bara i liberalismen som du som individ har ansvar för ditt liv, där ingen har rätt att tvinga folk att agera i just deras intressen. Det är bara i liberalismen det inte tillåts att använda andra människor som verktyg för sin egen lycka. Det är bara i liberalismen du är fri att bestämma över ditt eget liv och leva med konsekvenserna av dina egna val.

 • nef

  Hahaha. Vilken underbar bild/text. :D

  nefs senaste bloggpost..Lite på efterkälken. Igen.

 • Ja jätterolig, det är Sixdays som gjort den!

 • Jag gjorde nog gott som inte accepterade min indirekta inbjudan till Liberati. Hur mycket dragplåster Bard än är.

  Och det var förstås inget nytt. Har aldrig ställt mig särskilt positiv till Bard, politiskt sett.

  Henrik Sundholms senaste bloggpost..Nu skall vi väl i alla fall slippa sådant här…

 • ”Det är bara i liberalismen som du som individ har ansvar för ditt liv, där ingen har rätt att tvinga folk att agera i just deras intressen. Det är bara i liberalismen det inte tillåts att använda andra människor som verktyg för sin egen lycka. Det är bara i liberalismen du är fri att bestämma över ditt eget liv och leva med konsekvenserna av dina egna val.”

  Liberalismen håller fegt kvar i sargen (minarkismen), medan anarkismen faktiskt har tagit detta fullt ut. Att göra godtyckliga undantag för vad som är vettigt att utsätta för konkurrens pga pragmatisk rädsla för hur det skulle bli om man tog icke initialvålds-principen fullt ut, och inte tvingade på folk godtyckliga nationalitet (Stockholmare har tex mer gemensamt med Oslobor än med skånska bönder, har tom lättare att kommunicera ;-D) och tillåta friheten att välja (eller avstå från) beskyddare själva.

  Man är inte fri för att man ”tillåts” ta dumma beslut, man är fri när man saknar folk som ”tillåter”. Problemet är makt, inte vem som har den.

 • Daniel Wijk

  ”Har aldrig ställt mig särskilt positiv till Bard, politiskt sett.”

  Det är du inte ensam om. Han har ju gjort så korkade utspel tidigare att man ibland undrar hur lång listan är på de som tappade honom i marken med huvudet före när han var bara barnet…

 • achtungbitte

  Tycker du att jag, som tillhör vänstern, förnekar individen?

 • Fredrik Lindholm

  Jag var på det seminariet och Bard sade att vi åtminstonde kan vara överens om att det finns kroppar som gör olika saker.

  Vad gäller individen hit och individen dit och alla de fantastiska idéerna så står det mig något upp i halsen. Vi har en massa Howard Roarks inom den liberala rörelsen. Så teoretiskt sett så borde den vara bland de framgångsrikaste.

 • Magnus J.

  Individen har ett jag-medvetande. Så vitt vi vet är detta något grupper helt saknar. Följaktligen är det enda rimliga att se individen som den primära enheten i samhället.

  Magnus J.s senaste bloggpost..Klass och hälsa