Bard förnekar individen

Förnekar man individen så är man inte liberal. Liberalismen handlar i grund och botten om konflikten mellan gruppen och individen. Staten ska helt enkelt inte kunna förgripa sig på folk och komma undan med det. Därför har man rättigheter. För att en grupp mobbare i egenskap av att vara fler inte ska få använda våld för att ta sig rättigheter som ingen enskild individ har.

Förnekar man individen så förnekar man liberalismens kärna. Då är man inte liberal!

Jag läser hos Johan Norberg att Alexander Bard gör just detta.

Bard förnekade att individen finns eftersom det alltid går att reducera henne till beståndsdelarna – till kroppen – och därför ska vi i stället tänka i termer av relationer och grupper, som är verkligare. Efter att ha frågat vem det var som just hade hävdat att jaget inte fanns föreslog jag att man i så fall också kan förneka relationernas och gruppernas existens eftersom de också kan reduceras till sina beståndsdelar – individerna.

Bards svar var ett utmärkt exempel på att han inte är någon konventionell tänkare: Han svarade att jag hade helt rätt och att relationerna också är en illusion, men att vi behöver illusioner.

Vad säger man om det? Om allt ändå bara är illusioner föredrar jag illusionen att jag finns, tack så mycket.

(gjord av Sixdays)

Socialliberalism, vilket verkar vara var Bard hör hemma, har släppt alla principer som utgör liberalismen. Istället är man ute efter nån slags subjektiv och totalt godtycklig kompromiss mellan individen ( som inte finns enligt Bard) och gruppen. Vänstern är däremot kollektivistisk och förnekar också individen. Där är man bara så intressant som den grupp man tillhör. Du som individ är bara ett verktyg för gruppens mål. Eftersom människor är hiearkiska så innebär det att den i toppen lever på dem i botten.

Det är bara i liberalismen som du som individ har ansvar för ditt liv, där ingen har rätt att tvinga folk att agera i just deras intressen. Det är bara i liberalismen det inte tillåts att använda andra människor som verktyg för sin egen lycka. Det är bara i liberalismen du är fri att bestämma över ditt eget liv och leva med konsekvenserna av dina egna val.