Toleransen mot det intoleranta

Sverige har tyvärr ett problem med strukturell naivitet. Det är något jag skrivit om många gånger, men det gör sig påmint gång på gång i allt snabbare tempo, nu när konsekvenserna av denna strukturella naivitet uppenbarar sig på ett så brutalt sätt att inte ens Socialdemokraternas partiledare kan undvika att erkänna att ”vi kanske varit lite naiva”.

Ett område där den strukturella naiviteten gör stor skada på samhället är i den naiva synen på religionens betydelse i samhället för många av de människor som migrerat hit.

Att skillnaden är stor, borde vem som helst förstå, genom en snabb granskning av hur religionen styr samhället i de länder de flesta migranter kommer ifrån. Att religiösa ledare tar med sig behovet av att kuva de troende till Sverige, borde därför vara fullkomligt självklart. Tyvärr så befäster våra politiker det inflytande och den makt över vanligt folk, som dessa religiösa ledare anser sig berättigade till.

Det har gjort att all kritik och granskning av islamiska ledare på lika villkor som infödda religiösa ledare, uppfattats som ett uttryck för sjuklig rädsla för det okända.