Det finns ingen moderat Islam

Jag har återupprepade gånger frågat vilken falang av Islam som är den moderata. Något svar har jag hittills inte lyckats krama ur islamofiler på Twitter. De verkar uppleva att frågeställningen är försåtlig.

Att den inte är det, blir uppenbart om man föreställer sig samma fråga ställd till kristna. Det råder näppeligen stor oenlighet kring om Svenska Kyrkan eller Livets Ord är den mest progressiva falangen av kristendom i Sverige. På samma sätt kan förstås Katolska Kyrkan, Syrisk-Ortordoxa Kyrkan, Grekisk-Ortordoxa Kyrkan och allehanda frikyrkor (Pingstkyrkan, Missionskyrkan, Adventskyrkan) sorteras utifrån sina ställningstaganden och sin samhällssyn.  Vem som helst kan  efter en stunds efterforskningar avgöra om en falang är reaktionär, konservativ, moderat eller progressiv. Varför kan inte samma fråga ställas till muslimska organisationer?

Frågor som kan användas för att avgöra hur konservativ/liberal en falang är, är exempelvis följande:

 1. 1. Är man bokstavstroende – anser att helig skrift är felfri given av gud och ska tolkas bokstavligt, ord för ord?
 2. 2. Anser man att samhället är destruktivt – och något man som troende bör ta avstånd/isolera sig ifrån, eller bör man vara en del av samhället?
 3. 3. Förordar man tioende/zakat? – En form av religiös frivillig skatt.
 4. 4. Anser man att religiösa institutioner bör agera domstol i civilrättsliga frågor? – Giftemål, skilsmässa, barnuppfostran, arv etc.
 5. 5. Anser man att religiös lag står över sekulär lag?
 6. 6. Har man svårt acceptera andra falanger som tillhörande samma religion som legitima?

Dessa frågor kan inte vara svåra att besvara för någon troende. Inte heller för något religiöst kopplat samfund. Vi har inte ens berört ”kontroversiella” frågor som jämställdhet mellan könen och acceptans av sexuella minoriteter. Det här är ett minimum av krav som rimligen borde ställas på alla religiösa organisationer i Sverige som tar emot skattefinansierade bidrag.

Hur ser värderingarna bland muslimer världen över ut?

De två största falangerna av islam är Shia och Sunni. Sunni-muslimer har överlag betydligt svårare att acceptera Shiamuslimer som ”riktiga” muslimer. Men är någon av dem ”moderat” i en rimlig definition av ordet?

Med ett fåtal undantag så anser en majoritet i alla muslimska länder att det bara finns en sann tolkning av Islam, dvs de är ortordoxa.  De utmärkande undantagen är Tunisien och marocco.  Sydasien, sydöstasien, centralasien och sydöstra europa, tar starkt ställning för denna ortordoxa syn på en Islam.

I praktiken skiljer sig utövandet mellan Shia och Sunni ganska lite åt, iaf bland de tillfrågade i Irak som är starkt uppdelat på ungefär hälften-hälften, Shia/Sunni:

”In Iraq, for example, both groups express virtually universal belief in God and the Prophet Muhammad, and similar percentages (82% of Shias and 83% of Sunnis) say religion is very important in their lives. More than nine-in-ten Iraqi Shias (93%) and Sunnis (96%) say they fast during the holy month of Ramadan.”

The Sunni-Shia divide: Where they live, what they believe and how they view each other

En omfattande värderingsstudie summerar:

”Muslims around the world overwhelmingly view certain behaviors – including prostitution, homosexuality, suicide, abortion, euthanasia and consumption of alcohol – as immoral.”

 • ”In most countries where a question about so-called “honor” killings was asked, majorities of Muslims say such killings are never justified. Only in two countries – Afghanistan and Iraq – do majorities condone extra-judicial executions of women who allegedly have shamed their families by engaging in premarital sex or adultery.”

  • ”In half of the countries where the question was asked, majorities of Muslims want religious leaders to have at least “some influence” in political matters, and sizable minorities in Asia, the Middle East and North Africa think religious leaders should have a lot of political influence. For example, 37% of Muslims in Jordan, 41% in Malaysia and 53% in Afghanistan say religious leaders should play a “large” role in politics.”

  • ”Support for making sharia the official law of the land tends to be higher in countries like Pakistan (84%) and Morocco (83%) where the constitution or basic laws favor Islam over other religions.”

  • ”In many countries, Muslims who pray several times a day are more likely to support making sharia official law than are Muslims who pray less frequently. In Russia, Lebanon, the Palestinian territories and Tunisia, for example, Muslims who pray several times a day are at least 25 percentage points more supportive of enshrining sharia than are less observant Muslims. Generally, however, there is little difference in support for sharia by age, gender or education.”

  • The World’s Muslims: Religion, Politics and Society – Summary (2013)
  • Så min fråga kvarstår. Var finns denna moderata islam representerad? Vilken befolkning av muslimer har progressiva, eller ens moderata politiska attityder? Sanningen är att Islam världen över är extremt värdekonservativ, ur ett svenskt perspektiv och att det snarare är en gradfråga än någon fundamental skillnad mellan de olika falangerna.
 • I Sverige finns ett flertal muslimska organisationer, jag har ännu inte sett någon skriva på sin hemsida att de talar för en moderat islam, men har ni länkar att delge mig så tar jag hemskt gärna emot dessa!

Mer läsvärt:

Fredrik Malm (FP) – Svenska vänstern är ingen Charlie Hebdo – (Expressen)