Islam är ingen religion i Italien

Italien vägrar offentligt erkänna Islam som en religion. One down…

Beslutet påverkar skattefrihet och motiveras med att islam företräds av och motiveras med kvinnoförtryckande åsikter.

Politicians cited extremist (fundamentalist) imams, polygamy and failure to uphold women’s rights by Muslim immigrants as obstacles to recognizing Islam as an official religion in Italy.
The Muslim Times

Det omvända sker i många muslimska länder där kristna antingen inte har samma rättigheter, eller rakt av är förbjudna att existera.

Personligen hade jag ju helst sett att man avskaffade all taxfrihet skattefrihet för alla religioner, eftersom de alla är destruktiva i det att de framhåller vidskeplighet som en dygd.