Skillnaden mellan religion och vetenskap

En upptäckt har gjorts som kan vara ett fel, men det kan också vara något som ställer fysiken som vi känner den på ända. Hade det varit religiösa företrädare vet vi att de reagerat – med förnekelse. Men hur reagerar forskarna?

Inom religionen har man facit och sedan ska alla upptäckter tolkas för att passa in i facit. Väldigt sällan omprövar man facit för att det ska passa med verkligheten. Oftast först när samhället sprungit ifrån religionen så pass att det hotar religionens överlevnad.

Inom vetenskapen välkomnas istället nya upptäckter som hotar den etablerade vetenskapen.

I det här fallet handlar det om upptäckten av att neutrinos eventuellt färdas över ljusets hastighet. Upptäckten har gjorts i Cern där ”big-bang-reaktorn” finns, där fysiker prövar vad som hände under big bangs första delar av en sekund. Detta ställer själva relativitetsteorin på ända.

Forskarna som gjorde upptäckten hoppas andra ska försöka återupprepa deras eventuella upptäckt, för att hitta fel och brister de inte själva hittat. Tänk den religiöse företrädare som hade den attityden ist för att skrika ”hädelse!!1!” och bränna åsiktsmotståndaren på bål (eller som inom katolicismen idag, utesluta människor helt beroende av sin omgivnings acceptans och hjälp i tredje världen).

Detta är ytterligare ett exempel på hur vetenskapen är överlägsen religionen. Vetenskapens ideal strävar efter sanning. Religionens idel strävar efter… Ja, vad egentligen?

httpvh://www.youtube.com/watch?v=SgY6du5cwTA