Gott syfte missbrukat i religionens namn

En del argumenterar att religion är bra för att det får människor att göra bra saker. Jag är av övertygelsen att människor gör bra saker för att vi är sociala varelser och religion har inget med saken att göra.

Ett exempel på detta är hur människor spenderat pengar i tron att världen den 21 Maj 2011 skulle gå under. Syftet är förstås gott, att få människor att konvertera till kristendom innan det är för sent. Men syftet spelar ingen som helst roll när det är grundat på falska premisser.

Ett exempel är Robert Fitzpatrick som spenderade 880 000 kronor på annonser i just detta syfte. Uppenbarligen i önskan att göra gott, men det är pengar som är helt bortkastade och som hade kunnat spenderats på något gott som faktiskt gjort skillnad om det inte vore för religionen.

Människor kan vara goda alldeles på egen hand. Det krävs religion för att få goda människor att göra onda saker. Därför verkar jag aktivt för att människor ska sluta dyrka blind tro och istället dyrka förnuftet. Det som givit oss alla våra framsteg som art.