Gott syfte missbrukat i religionens namn

En del argumenterar att religion är bra för att det får människor att göra bra saker. Jag är av övertygelsen att människor gör bra saker för att vi är sociala varelser och religion har inget med saken att göra.

Ett exempel på detta är hur människor spenderat pengar i tron att världen den 21 Maj 2011 skulle gå under. Syftet är förstås gott, att få människor att konvertera till kristendom innan det är för sent. Men syftet spelar ingen som helst roll när det är grundat på falska premisser.

Ett exempel är Robert Fitzpatrick som spenderade 880 000 kronor på annonser i just detta syfte. Uppenbarligen i önskan att göra gott, men det är pengar som är helt bortkastade och som hade kunnat spenderats på något gott som faktiskt gjort skillnad om det inte vore för religionen.

Människor kan vara goda alldeles på egen hand. Det krävs religion för att få goda människor att göra onda saker. Därför verkar jag aktivt för att människor ska sluta dyrka blind tro och istället dyrka förnuftet. Det som givit oss alla våra framsteg som art.

 • Lizzy

   ”Det krävs religion för att få goda människor att göra onda saker”.
  – Nja. Det krävs nog däremot auktoritetstro för att få goda människor att göra onda saker. Religion brukar innefatta auktoritetstro, men är inte ensam om att göra det. Tänker främst på det välkända Milgram-experimentet: http://en.wikipedia.org/wiki/Milgram_experiment

  • Anonym

   Även utan auktoritetstro så kan en person övertygad om sin religion skada andra då denne tror att det är ”vad naturen/gud/* vill/önskar/*”. Så det är inte bara auktoritetstron i sig som kan orsaka detta utan exempelvis även vanföreställningen att det finns andra värden som människor omöjligt kan förstå som kan vara viktigare än de vi kan förstå…

  • Det handlar inte bara om auktoritetstro. Det handlar om att handla utifrån sin tro, mot förnuftet. Tack och lov tar ju inte de flesta religiösa i Sverige sin tro på allvar, utan går i 9 fall av 10 utifrån sitt förnuft och de slutsatser vetenskapen lärt oss (som helt saknar vidskeplighet/religion).

   Det är när vidskepligheten tar över som det går åt helvete, vilket idag främst är framträdande inom Islam och inte så mycket inom kristendomen, eftersom den sekulariserats allt mer. I synnerhet i Sverige där kristendomen är så flummig att kyrkan utan problem samarbetar med muslimer, för i det stora hela så är man i samma business. Att få människor att känna en trevlig social samhörighet. Världsbeskrivningen har man för länge sedan lämnat över till förnuftet att definiera. Religionen har för länge sedan kapitulerat för förnuftet i vår del av världen och det är därför det inte ser ut som i Mellanöstern/Afrika här.

   Med det sagt så är religionens grund (iaf de abrahamitiska religionerna) att avsäga sig förnuftet och handla i tro på den yttersta auktoriteten, Gud. Det går inte komma runt om man vill hävda tillhörighet till dessa religioner.