hanna porträtt

gothbarbie.se

fria tankar för fria människor

Öppet brev till DNs ledarredaktion

13 Aug 2013

Sexualpolitik

Jag skrev följande brev idag till ledarredaktionen för Dagens Nyheter, efter att ha läst deras ledare om tvångssteriliseringar av transsexuella.

Att ha endera kön är självklart inte en sjukdom.

Att ha en könsidentitet som inte synkar med det biologiska könet i övrigt – är en sjukdom. Det kallas ‘Könsdysfori’, eller oftast ‘transsexualism’ (googla “DSM IV” eller “ICD 10″).

Eftersom obehandlad transsexualism har extremt hög indirekt dödlighet i form av depression och självmord, så bör man givetvis utveckla och utvärdera alla tänkbara behandlingsformer som förbättrar chansen till överlevnad.
Det är både etiskt och samhällsekonomiskt riktigt, eftersom uteblivna skatteintäkter från en ung transsexuell som dör i förtid är rejält kostsam.

Vi vet av erfarenhet och forskning att den behandling som ges i Sverige är den typ av behandling som har högst ‘success rate’.
Förbön, samtalsterapi, kristaller och andra alternativa behandlingsformer är man fri att skaffa sig i privat form, men det är ingen rättighet att få i den allmänna vården, eftersom de inte har bevisad effekt.
(Och vi har behandlat transsexualism sedan 60-talet, så det är inte som att alternativen inte prövats)

Vad behandlingen kräver för slags medicinska åtgärder i detalj varierar, men i stora drag är det samma sak: hormoner och (ofta) någon form av plastikkirurgi.
För vissa behövs bara lite plastikkirurgi för att kunna passera i det kön man upplever sig och därmed leva obehindrat.
Ibland är det förmodligen inte ens realistiskt att kunna passera, oavsett mängd plastikkirurgi, därför att man avviker så kraftigt från hur vi förväntar oss att en kvinna (eller man) ska se ut och allt går inte ändra med plastikkirurgi (längd t.ex.).

Alla plastikoperationer i världen gör en inte automatiskt lycklig. Den viktigaste faktorn för framgångsrik behandling är enligt forskning social acceptans hos närstående.
Många väljer också att bekosta vården privat, eftersom det helt enkelt finns bättre kirurger utomlands (gratis är inte alltid godast, i synnerhet inte när det gäller ens könsdelar).

Så, till själva tvångssteriliseringen

Att behålla organ är givetvis inte att jämställa med att lägga till implantat el dyl.
- Det första kräver ingenting och faller alltså under negativa rättigheter.
- Det andra kräver och är alltså en positiv rättighet (eller frihet för oss som inte är socialliberaler).

Det kostar alltså inget för samhället att låta bli att ta bort äggstockar hos en transsexuell man, alltså är det inte en positiv rättighet.
Att operera in äggstockar (om det vore medicinskt möjligt) hos en transsexuell kvinna, vore på motsatt sätt en positiv rättighet.
Det går inte att varken operera in äggstockar eller skapa en reproduktionsmässigt funktionell penis. Alltså kan vi stryka alla positiva krav från listan.

Så, vari ligger tvånget?

När man villkorar medicinsk behandling för en sjukdom – och sjukdomar definieras av psykiatrin, inte av amatörers subjektiva tyckande – av icke medicinska skäl (t.ex. politiska, subjektivt tyckande eller bara ren jävulskap) så är det ett förtryck, ett maktmissbruk och en tvångsåtgärd mot den som drabbas.

Detta omfattade juridiskt inte enbart tillgången och formen för själva kirurgin utan dessutom också möjligheten att spara ner ägg och spermier (privat såväl som via landstinget).
Man fick alltså inte ens på egen hand försöka bevara möjligheten till framtida barn. Så sinnessjuk var situationen tills alldeles nyss!

Så är det rimligt kräva barnlöshet för att ge transsexuella livsnödvändig vård?
För det är inte ett val att vara transsexuell. Det är inte ett val att söka vård för transsexualism, mer än det är ett val att söka vård för testikelcancer.

Och framförallt: ingen byter kön.

Det är definitionsmässigt omöjligt.

- Om vi definierar kön som könsidentitet så har man samma könsidentitet hela livet.
- Om vi definierar kön som biologisk i form av kromosomer och könsorgan, så kan man som bäst ändra/ta bort könsorganet, men inte ge det någon reproduktiv funktion eller ändra kromosomerna.
- Och definierar vi kön som en social konstruktion så kan den ändras precis hur som helst (men då finns ju per definition inte transsexualism heller).

Det enda “kön” som byts är det juridiska, och det ändras därför att staten bestämt sig för att göra juridisk skillnad på människor beroende på vilken könsgrupp de kan anses tillhöra (vi är alltså inte lika inför lagen).

Den definitionen är givetvis helt subjektivt definierad och tolkad (för såvitt jag vet kommer inte svensk lagstiftning omvägen via Mose och stentavlorna med avsändare; ‘Gud’).

Det finns ingenting som hindrar att vi ändrar så att juridiskt kön definieras utifrån könsidentitet ist för via frånvaro av könskonträr reproduktionsförmåga. Eller tar bort juridiskt kön helt och hållet, för den som känner sig vågad!

Vi kan alltså konstatera att:
1. Transsexualism är en sjukdom (och det är endast de med diagnos som behandlas).
2. Att inte ge behandling är förknippat med extrem dödlighet.
3. Reproduktionsförmågan måste inte elimineras fullständigt för att ge behandling (men reducerad förmåga är en indirekt följd av viss behandling).
4. Att behålla organ är inte en positiv rättighet utan en negativ.
(5. Det är medicinskt omöjligt att operera fram könskonträr reproduktiv förmåga, så den invändningen är helt fri från verklighetsförankring.)

Och det vore således passande om ni skrev en uppföljande ledare där ni korrigerar er ståndpunkt.

Tvångssteriliseringar olagliga

10 Jan 2013

Sexualpolitik

Idag vinner den dom laga kraft som fastställer att kräva sterilitet av transsexuella som vill korrigera sitt juridiska kön strider mot våra mänskliga rättigheter. Det blir därmed fritt fram att ansöka om nytt juridiskt kön och socialstyrelsen kan inte längre kräva att man inte har spermier nedfrysta, eller att man genomgått en permanent sterilisering eller kastrering.

Lagförslaget som skulle komma i år blir därmed obsolet ur detta perspektiv. Ingen politiker kan därmed ta åt sig äran för detta. De får stå med skammen.

http://sverigesradio.se/sida/play.aspx?ljud=4355716

Förvirrade kirurger eller journalister?

30 Jul 2012

Sexualpolitik

Jag vet inte vem som är mest virrig, men för läsare som inte är insatta i debatten är det knappast något som bidrar till klarhet när SvD skriver om en intervju med TS-kirurg Johan Rinder på Karolinska i STHLM.
Könskörtlar = Äggstockar/testiklar
Könsceller = Ägg/spermier

Bland transsexuella finns i grova drag två grupper (tre om man räknar de som inte behandlas alls); de som genomgår hormoniell behandling och de som genomgår könskorrigerande operation av underlivet.

Förvirringen verkar uppstå vid tanken att någon i grupp två vill behålla sina könskörtlar samtidigt som man ska genomgå en operation. Det sker såvitt jag vet aldrig och då talar jag förstås bara ur min subjektiva erfarenhet av att prata med massor av personer med transsexualism genom mötesplatsen för transsexuella, TS-forum.

Istället handlar det om dem i den första gruppen, de som får behandling med hormoner men som inte kan eller av någon anledning vill genomgå en könskorrigerande operation. Anledningarna kan vara många. Det kan handla om att man inte upplever att resultaten är så tillfredställande att man tror sig uppleva en livskvalitétshöjning i slutändan. Det kan handla om rent medicinska förhinder, som lätt att blöda eller allergi mot narkos.

Oavsett anledning kan många med transsexualism leva ett nära nog fullgott liv utan att genomgå operation, i takt med att samhället blir mer öppet mot könsöverskridare överlag och chansen att hitta en partner som flicka med snopp i dagsläget faktiskt inte är så dålig som innan Internets intåg. Den som tvekar på efterfrågan kan googla shemale.

Samtidigt blir man i regel steril av hormonbehandling och därför finns en önskan om att frysa ner könsceller för att bevara möjligheten att i framtiden kunna bli förälder. Detta är helt kompatibelt både med att könskorrigerande opereration såväl som att behålla könskörtlar.

Så vad är egentligen problemet?

Jo, någon jurist fick för sig att det var en bra idé att dra gränsen för den juridiska kvalificeringen av kvinnor vs män vid könskörtlar. Vilket i praktiken fått som konsekvens att transsexuella, för att kunna ändra sitt juridiska kön efter vad omgivningen och de själva upplever sig, tvingas kastrera sig. Dvs avlägsna sina könskörtlar på kirurgisk väg.

Många av oss uppskattar inte att behandlas som vildhundar som tvångskastreras för att förhindra vår fortsatta spridning, som nån slags kvarleva av idén om raslig renhet.

Vad vi vill är att kunna leva fortsatt med “fel” könsorgan och könskörtlar, eftersom det inte finns starka medicinska skäl att avlägsna dem för att kunna ge hormoniell behandling och inga skäl alls att rent juridiskt definiera män och kvinnor efter just innehav av könskörtlar (som ju opereras bort också för biologiskt födda kvinnor och män vid ex. cancer).

Det är en fråga om kroppslig integritet.

För de som vill genomgå operation av underlivet är frågan ointressant. Jag har aldrig hört talas om någon som velat operera om sig och samtidigt behålla sina könskörtlar, det faller lite på sin egen orimlighet att ha två fungerande könsorgan samtidigt.

Det hade ju varit bra för alla, inte minst oss transsexuella, om journalisterna kunde sätta sig in någorlunda i ämnet innan man skriver något som bara bidrar till förvirring och drar upp ett högst hypotetiskt medicinskt scenario som en nyhet.

Källa: SvD

Steriliseringskrav stryks av domstol

14 Mar 2012

Politik

Jag vet inte vad det innebär i praktiken ännu, men förvaltningsdomstolen har slagit fast att man inte behöver vara steril för att få korrigera juridisk könstillhörighet.

Statens krav på sterilisering vid könsbyte är ett påtvingat kroppsligt ingrepp som strider mot rätten till privatliv i Europakonventionen och ska därmed inte längre gälla. Det meddelar Förvaltningsrätten i Stockholm i en dom.

- Det här positivt för vår klient. Jag är mycket glad. Nu ska det bli intressant att se hur Socialstyrelsen gör, säger Kerstin Burman, jurist vid Diskrimineringsbyrån i Uppsala som har drivit fallet.
- R&D