Valet som ingen vann

Alla partier har utmålat sig själva som vinnare (utom möjligen Miljöpartiet) men när vi tittar närmare på mandatfördelningen så blir det snabbt tydligt att ingen har vunnit och den som bildar regering har väldigt mycket att förlora, jämfört med den som väljer att vara i opposition.

Valresultatet

Ingen har majoritet

Socialdemokraterna / Miljöpartiet / Vänsterpartiet

Vänsterblocket (om man inkluderar Vänsterpartiet som inte är del av nuvarande regering) är marginellt större än Alliansen. Detta kan fortfarande ändras fram till onsdag och ev. sluta med 143/143. Det har dock marginell inverkan på situationen som helhet. Det verkar dock vara tillräckligt för att Socialdemokraterna ska tycka att de kan sitta kvar tills de formellt ev. röstas bort från regeringsmakten. Vad Vänsterpartiet har att säga om detta framgår inte ännu, men man får väl förmoda att alternativet att stödja Alliansen istället är tämligen otänkbart.

Moderaterna / Kristdemokraterna / Centerpartiet / Liberalerna (Alliansen)

Ett alternativ är att Alliansen bildar minoritetsregering. Det har Sverigedemokraterna sagt att man ska rösta emot och då måste något av vänsterblockets partier rösta för, om man ska få majoritet. Det betyder att alla förslag som Alliansen lägger fram kommer behöva vara tillräckligt vänster för att inte provocera dessa partier för mycket, så de röstar emot. Det blir en slags omvänd Decemberöverenskommelse, något som rimmar väldigt illa med Socialdemokraternas självbild om inte annat.

Socialdemokraterna / Moderaterna

Socialdemokraterna vill splittra blocken, dvs man vill att allianspartierna ska låta Socialdemokraterna bilda regering och släppa igenom deras minoritetsregering. Möjligen kan man tänka sig förhandla om vissa frågor där man ger visst inflytande, men idén att Socialdemokraterna och Moderaterna skulle bilda en minoritetsregering tillsammans är tämligen befängd, med tanke på hur många Moderater och moderata väljare som vill att man regerar tillsammans med Sverigedemokraterna. Det omvända gäller bland Socialdemokraterna där Moderaterna betraktas som Satan och idén att bilda regering med Satan är förstås otänkbar.

Även om Socialdemokrater och Moderater t.ex. skulle bilda regering så har man inte majoritet i riksdagen. Det bygger alltså på att övriga riksdagen släpper igenom detta alternativ.

Socialdemokraterna / Miljöpartiet / Liberalerna / Centerpartiet

Inte heller denna konstellation får egen majoritet i riksdagen och är med andra ord beroende av att övriga partier släpper igenom deras budget. Det innebär också slutet för Alliansen och ett cementerande av Socialdemokraterna i rollen som det statsbärande partiet. Det är naturligtvis önskedrömmen för Socialdemokraterna, men bygger på att L och C:s hat mot SD är större än deras kärlek till Alliansen.

 

Moderaterna / Kristdemokraterna / Sverigedemokraterna

Det här är det scenario som Sverigedemokraterna hoppas på. Det har dock inte heller majoritet i Riksdagen…

Så vad kommer hända?

Det finns egentligen bara ett scenario som kan komma igenom riksdagen med större sannolikhet och det är att Alliansen lägger fram ett förslag som är indirekt anpassat efter Sverigedemokraterna, så de väljer att rösta igenom denna, trots att de officiellt sett ”inte har fått något inflytande”.

Det vore isf inget konstigt. Till och med Miljöpartiet gick med på att ”stänga gränsen” när det väl blev uppenbart att deras tidigare linje var omöjlig. Nästan alla partier har redan anpassat sin politik efter Sverigedemokraterna, även om de vägrar erkänna det. Vänstern kommer i detta scenario förstås inte vara sena med att gorma om hur ”Alliansen sviker sitt löfte om att inte göra sig beroende av Sverigedemokraterna”, men det får man helt enkelt ta.

Så länge man inte öppet förhandlar med dem så går det komma undan med ett sådant scenario och fortfarande officiellt hävda att man inte är beroende av SD, man kan inte hindra SD från att stödja en budget om de vill.

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson har dock gått ut och sagt att han vägrar stödja en Allians som inte pratar med honom. Han har också bjudit in KD och M för samtal. Att dom nappar på det redan nu bedömer jag som osannolikt. Men informellt kan det säkert komma att ske. Och i slutändan tror jag det är viktigare för SD att få inflytande på budgeten än att stå som officiell avsändare. Så kanske, om några veckor, med inofficiella samtal med SD, så kan det bli en ny Alliansregering.

Tillägg:

Efter lite diskussion med vänner och bekanta så har det dykt upp ett potentiellt tredje scenario som jag finner – om inte sannolikt – så åtminstone fascinerande.

Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet

Detta scenario har helt uppenbart ingen egen majoritet, men det som skiljer dem från de andra minoritetsförslagen är att det är så många mitten-partier att de potentiellt kan få till ”hoppande majoriteter”. Dvs man får förhandla fråga efter fråga och se till att man får den majoritet som behövs i varje fråga som diskuteras. Invandringsfrågan måste då lösas tillsammans med både Moderaterna och Socialdemokraterna.

Det som talar emot är att både Socialdemokrater och Moderater ser sig själva som självklara regeringsalternativ. I detta scenario får ingen av dem statsministerposten. Det rimmar väldigt illa med deras självbild. Därför upplever jag detta scenario som tänkbart först efter ett antal misslyckade talmansrundor. Om både S och M misslyckats med egna alternativ, så är både vänsterblock och Alliansen döda. Och då kanske detta scenario kan bli ett alternativ.

Det kommer förmodligen betraktas som något av en ny inkarnation av Decemberöverenskommelsen och därmed förmodligen gynna Sverigedemokraterna till nästa val. Men det kommer ju å andra sidan alla scenarion som inte går ut på att SD faktiskt får inflytande över budgeten göra…

(Grafiken är från mandatkollen.se. Gå gärna in och testa egna regeringskonstellationer utifrån valresultatet!)