Varför blir det inte fler jobb?

Trots subventioner för såväl ungdomar som invandrare ökar jobben inte alls i den takt som utlovats. Anledningen är att idén att lägre kostnader att anställa gör att det skapas fler jobb bara är halva sanningen.

Det är förstås sant att om marginalerna är små och företaget är litet med få anställda, så är en ny anställning ett stort åtagande och ekonomiskt ansvar. Men för ett större företag så är den löpande lönekostnaden och utgifter i form av sociala avgifter ett mindre åtagande i helhetskalkylen. Det finns andra, på många sätt mer avgörande faktorer.

Behovet

Den första är förstås behovet. Vi köper inte fler varor eller tjänster från ett företag bara för att de har fler anställda. Och får inte företaget in mer pengar från konsumenterna, så är det en utgift utan syfte att anställa fler. Företag är inte vuxendagis. De överlever genom att erbjuda något som efterfrågas bättre än sina konkurrenter. Inte genom att anställa så många som möjligt. Om du inte köper saker du inte vill ha och inte behöver, för att vara snäll mot företag, så kan du inte rimligen förvänta dig att företag ska anställa folk de inte behöver. Det är inkonsekvent och irrationellt.

Dolda kostnader

En nyanställning har många fler faktorer än kostnaden på pappret att ta hänsyn till. I vår moderna, högspecialiserade arbetsmarknad så är det få personer som enkelt kan bytas ut likt kuggar i ett maskineri. Det visar inte minst det totala fiaskot med fri-år och att trots stora pensionsavgångar så är nyanställningarna mycket mindre än vissa förväntat sig.

Som anställd idag är du en del av ett team. Din kompetens är inte bara vad du kommer med till gruppen, utan den kunskap som byggs på successivt genom erfarenhet i gruppen. Att ta in nya anställda har en kostnad i att de måste hitta sin plats i maskineriet. Därför är den ökade nyttan av en ny anställd inte nödvändigtvis så stor, att det motiverar riskåtagandet. Framförallt om behovet varierar över tid.

En nyanställd är också en risk i form av socialt kapital. Om personen inte visar sig fungera i gruppen så är risken stor att produktionen går ner för övriga anställda. Istället för en kugge så har du anställt en tång och kastat den i maskineriet. I värsta fall hamnar du i sjukskrivningar där du får betala för personer vars produktionsvärde är negativt. Eftersom de utöver att inte själva producerar något, försvårar produktionen för övriga i gruppen. Det går inte ta in någon tillfälligt, för tiden det tar att integrera dem i verksamheten gör att mervärdet av att anställda dem förmodligen blir negativt innan det är dags för dem att lämna och den sjukskrivne att komma tillbaka.

Ge det du tar

Ekvationen för att vara lönsam är egentligen ganska enkel och skiljer sig inte för anställningar med andra frivilliga relationer vi har med människor. Du måste ge lika mycket som du tar. Inte bara i kronor och ören, utan på alla plan. En relation som är ensidigt givande fungerar inte i längden.

 

 

 

 • Lilith

  Vi följer en ekonomisk doktrin som kräver ungefär den arbetslöshetnivå där vi befinner oss just nu. Det reducerar de politiska utspelen till inget mer än just spel för att vinna val och den ”makt” det ger. Men oavsett riksbankens styrmedel och politikers påstådda vilja kommer arbetslösheten kraftigt öka i takt med automatisering och robotutvecklingen i proportioner vi aldrig har sett tidigare (det borde väl du som webbutvecklare har lite insyn i. Åt vilket håll det barkar, om du följer utvecklingen inom IT allmänt). Och vi måste inom en inte särskilt avlägsen framtid istället börja ställa frågan om verkligen alla behöver arbeta. När vi väl har nått ditt.. att vi inte längre ser arbetet som religion i postkristna samhället där de icke rättrogna bestraffas med en högre skattesats (parallell till det osmanska riket) kanske vi äntligen kan ta tag i de där stora viktiga frågorna.. :)

  • De som inte kan producera värdet för sin levnadsstandard kommer bli tvugna flytta till fattigare länder, så vi får A och B-länder, när bara välutbildade har råd bo kvar i länder med välfärd. Alternativ så kommer nationalismen fortsätta öka, gränserna kommer stängas igen och välfärdsstaten kommer reduceras kraftigt för de som har arbete kommer inte nöja sig med att behöva betala 70% skatt för att försörja andra människor.

   • Lilith

    Optimist som jag är, ser jag väl snarare ett ”Star Trek” liknande samhällssystem framför mig. Känner du till Jacque Fresco, förresten? Givet det är ett paradigmskifte i våra tankesätt som krävs. Och frågan är väl egentligen om det är den omställning vi kommer att klara av, inte om det är praktiskt möjligt. Det vill jag minnas att ”teknokratirörelsen” visade vara matematiskt möjligt redan på 50-talet.