Vad lagras med Datalagringsdirektivet?

IDG ger en lista på allt som lagras i o m den nya trafikdatalagringslagen.

Det är en hel del minst sagt integritetskränkande data som ska lagras i ett halvår och frågan är hur detta kan tänkas missbrukas när informationen väl finns lagrad.

När det gäller telefonsamtal via det fasta nätet ska detta sparas:

 

Uppringande nummer

 • Uppringt nummer och nummer som samtalet styrts till
 • Uppgifter om uppringande och uppringd abonnent och, i förekommande fall, registrerad användare
 • Datum och spårbar tid då kommunikationen påbörjades och avslutades
 • Uppgifter om den eller de tjänster som har använts

När det gäller mobilsamtal ska samma uppgifter som för vanlig telefoni sparas, och dessutom:

 • Uppringandes och uppringds abonnemangsidentitet och utrustningsidentitet
 • Lokaliseringsuppgifter för kommunikationens början och slut
 • Datum, spårbar tid och lokaliseringsuppgifter för den första aktiveringen av en förbetald anonym tjänst

När det gäller ip-telefoni ska samtliga ovanstående uppgifter sparas, samt även dessa:

 • Uppringandes och uppringds ip-adresser
 • Datum och spårbar tid för på- och avloggning i den eller de tjänster som använts
 • Uppgifter som identifierar den utrustning där kommunikationen slutligt avskiljs från operatören till den enskilda abonnenten

När det gäller meddelanden:

 • Avsändares och mottagares nummer, ip-adress eller annan meddelandeadress
 • Uppgifter om avsändande och mottagande abonnent och, i förekommande fall, registrerad användare
 • Datum och spårbar tid för på- och avloggning i den eller de tjänster som använts
 • Datum och spårbar tid för avsändande och mottagande av meddelande
 • Uppgifter om den eller de tjänster som har använts

Och slutligen när det gäller internetuppkopplingar:

 • Användares ip-adress
 • Uppgifter om abonnent och, i förekommande fall, registrerad användare
 • Datum och spårbar tid för på- och avloggning i tjänsten som ger internetåtkomst den typ av kapacitet för överföring som har använts
 • Uppgifter som identifierar den utrustning där kommunikationen slutligt avskiljs från operatören till den enskilda abonnenten.

Själv sitter jag på amerikansk VPN och kommer fortsätta med det, vilket förhoppningsvis innebär att jag kommer runt det mesta av denna data som lagras från Internet. Värre blir det förstås med mobilen som det inte går att komma runt, mig veterligen.