Steriliseringskrav stryks av domstol

Jag vet inte vad det innebär i praktiken ännu, men förvaltningsdomstolen har slagit fast att man inte behöver vara steril för att få korrigera juridisk könstillhörighet.

Statens krav på sterilisering vid könsbyte är ett påtvingat kroppsligt ingrepp som strider mot rätten till privatliv i Europakonventionen och ska därmed inte längre gälla. Det meddelar Förvaltningsrätten i Stockholm i en dom.

– Det här positivt för vår klient. Jag är mycket glad. Nu ska det bli intressant att se hur Socialstyrelsen gör, säger Kerstin Burman, jurist vid Diskrimineringsbyrån i Uppsala som har drivit fallet.
R&D