Staten stämd för FRA-shoppen

Ändamålsglidningen som vi FRA-kritiker varnade för är ett faktum i o m att FRA-spaningen ska öppnas upp både för SÄPO och Rikskriminalen. De tårar som föll var till ingen nytta och så fort ämnet kallnat smyger man nu ogenerat igenom ändringar som utökar massövervakningen, precis som vi sa redan 2008.

Med anledning av detta har Liberaldemokraternas ordförande Michael Gajditza nu stämt staten och skriver om detta på SvD Brännpunkt.

I korthet kan här nämnas att lagen i sin nuvarande utformning, enligt min uppfattning, till exempel inte uppfyller konventionens krav då det handlar om:

• Spaningens omfattning där det måste finnas proportioner mellan mål och medel.

• Det står inte klart hur inhämtad information skall kommuniceras mellan olika myndigheter och andra utomstående mottagare.

• Det framgår inte när och hur inhämtad information får eller måste förstöras.

• Enskildas rätt till att få sin sak prövad och rätt till ersättning vid övertramp från statens sida regleras ej.

• Slumpen får inte vara en avgörande faktor för om en medborgare övervakas.

• FRA-lagen bryter mot den grundlagsskyddade rätten till meddelarfrihet.

SvD.se

Detta kan förhoppningsvis sätta käppar i hjulet på denna vansinniga övervakning som någon gång måste få ett slut. Staten ska inte ha dessa verktyg och det spelar ingen roll hur fina ändamålen är.