Så får vi fler jobb

Det verkar råda en allmän brist på förståelse för vad jobb är och vad staten har för inverkan på antalet jobb. Jag vill därför med några exempel försöka förtydliga lite grundläggande ekonomi.

Det första problemet vi har är att man betalar inte bara för en tjänst man köper, utan för statens verksamhet (sociala avgifter, moms) när man ska köpa en tjänst. Det betyder att saker blir dubbelt så dyra mot vad de är värda och massa jobb försvinner när människor därför väljer att avstå från att köpa dem. Ta följande exempel:

För att jag ska ha tid jobba på dagarna behöver någon ta hand om min hund. En person som har ett hunddagis vill ta hand om min hund behöver 1500 per hund för att göra det lönsamt och det har jag råd ett betala. Men sen tillkommer moms och sociala avgifter, så för att hon ska få sina 1500 måste hon ta ut det dubbla. 3000 i månaden för att ta hand om min hund har jag inte råd betala, så ett jobb värt 1500/månaden försvinner.

Det andra problemet är att staten försöker subventionera fram jobb inom vissa marknadsområden genom att sänka sådana avgifter. Det fungerar inte och beror på ett grundläggande feltänk. Ta följande exempel:

Ett företag har ett arbete som behöver utföras. T.ex.att sälja X antal hamburgare för vilket det krävs X antal personer. Om det blir billigare att betala någon för att utföra det arbetet så spar dom pengar. Men om inte efterfrågan och därmed arbetsmängden (fler hamburgare) ökar, så finns inget behov av att lägga de pengarna på att anställa fler. Istället går de pengarna till företaget vinst. Hade det inte varit lönsamt hade dessa jobb inte funnits från början.

Det är inte existerande jobb som behöver bli billigare. Det är nya arbetsuppgifter som idag inte är lönsamma att utföra.

Att sänka ingångslönerna har samma effekt. Företag anställer för att klara konkurrensen mot andra företag. Det gör man genom kompetens, inte genom att ha så många anställda som möjligt. Två inkompetenta är värda mindre än en kompetent, även om de bara har hälften så hög lön.

Personer som inte har kompetens värd att betala för, får inte anställning oavsett hur lite lön de kräver, eftersom de inte kan tillföra ett företag något. Företag anställer inte inkompetenta människor bara för att vara snälla, precis som du som konsument inte köper saker du egentligen inte behöver och inte vill ha, för att hjälpa företag som annars går i konkurs.

Om företag ska börja anställda inkompetenta människor måste folk börja köpa värdelösa saker. Annars går inte ekvationen ihop.

Vad vi behöver är istället att säga att vissa jobb helt enkelt ska slippa moms och sociala avgifter helt. Nya sorters jobb som inte kräver kompetens. Då blir jobben fler och de som idag inte kan tjäna pengar alls kommer kunna tjäna mer. Det är där ungdomar och invandrare har chans att hitta sysselsättning.