WikiLeaks: Japan varnade 2008

Det internationella atomenergiorganet, Iaea, varnade vid ett möte mellan G8-länderna i Tokyo i december 2008 den japanska regeringen för att jordbävningar hade ägt rum som varit kraftigare än vad landets kärnkraftverk var designade att klara av.

Det framgår av ett telegram från den amerikanska ambassaden i Tokyo och som publicerats av Wikileaks. Det återges i dag i den brittiska tidningen The Daily Telegraph.

En IAEA-tjänsteman redogjorde på mötet för att  jordskalv som skett på senare år  utgjorde ett allvarligt säkerhetsproblem för kärnkraften och att IAEA frågan drev det ”seismiska säkerhetsarbete” som IAEA bedrev.

NyTeknik

Dokumenten från WikiLeaks