Konsten att sälja det sålda igen

Copyswede är en intressant organisation som är inriktad på affärsidén att sälja det redan sålda så många gånger som möjligt. Det gör man t.ex. genom att ta ut avgifter för den som vill sända musik i radio, på restaurang eller i butiker etc. Men man tar också ut skatt på lagringsmedium som kassettband och VHS samt förstås CD-skivor och DVD-skivor som används för privatkopiering av media. Detta rättfärdigas genom en inbillad förlust av intäkter.

Vem som helst får kopiera musik, film och tv från en laglig förlaga för eget bruk eller till sin familj och den närmaste vänkretsen, trots att upphovsrättslagen egentligen ger upphovsmännen full rätt att bestämma hur deras verk ska mångfaldigas. Det är ett rimligt undantag, och en av de från praktisk synpunkt mest betydelsefulla bestämmelserna i upphovsrättslagen, inte minst som den tekniska utvecklingen gjort det lättare att kopiera med bibehållen god kvalitet.

Samtidigt får det konsekvenser för upphovsmännen. En vitt utbredd privatkopiering gör att sångare, musiker, skådespelare och andra som medverkar i de musik-, film- och tv-verk som kopieras inte får fullt betalt för sitt arbete.

Kulturskaparna.com

Den senaste idén för att sälja det redan sålda flera gånger är att ta ut en obligatorisk skatt också på lagringsmedier som USB-minnen och hårddiskar, i takt med att folk slutat använda CD-skivor och DVD-skivor. Branschen är förstås negativ, eftersom grundidén med hårddiskar och USB-minnen inte är att kopiera media utan att lagra allehanda data, installerade program och operativsystem etc.

Licenser är en form av statligt upprätthållt monopol som inskränker äganderätten. Det man en gång köpt bör man få göra vad man vill med, inklusive att kopiera hur många gånger man vill, utan att behöva betala skatt för inbillad förlust.

Annars borde rimligen Loka och Ramlösa kunna begära skatt på all försäljning av kärl som kan innehålla vatten, eftersom all konsumtion av kranvatten utgör en förlust för dem – med i princip samma logik som mediabranschen använder.