Draw Mohammed Day 2

Yttrandefrihet VS Dogma. Det är vad frågan handlar om. Rita Mohammed. Protestera mot dogma.

Visa att du står på yttrandefrihetens sida och att dogma aldrig kan tillåtas trumfa yttrandefrihet. Intolerans ska inte tolereras. I synnerhet inte när den försvaras med våld. Islam måste lära sig ödmjukhet inför upplysningens ideal.

httpvh://www.youtube.com/watch?v=u5DiJ_Z6-ic

Ladda upp din bild på http://www.flickr.com/groups/dmd2011/pool/add/ (du måste joina gruppen först)

Och se hela streamen på http://www.flickr.com/groups/dmd2011/pool/show/