Den svenska regleringskåtheten

Svenska staten är helt överkåt på att reglera minsta detalj i våra liv. Mat är ett av de mest reglerade områdena som finns. Allt i en strävan att garantera att ingen blir illamående av bakterier i maten. Sanitär mat som tillverkas under förhållanden som snarast påminner om NASAs satellit-tillverkning.

Att maten ska vara god finns inte med alls i tankeprocessen, inte heller poängen med att åtnjuta själva lagningen av maten eller hur den ska konsumeras i sociala sammanhang.

Normerna, detaljregleringarna har gjort maten totalt sanitär och totalt oätlig. Allt tack vare politikernas välvilja om vår hälsa.

Landet Brunsås tar upp det här problemet och dom gör det roligt.

Lägg ner livsmedelsverket säger jag.