ViTycker.nu

Har du missat ViTycker.nu? Om du gjort det, gå genast in och tryck på ’Gilla’ för ditt parti!

Jag vill uppmana dig oavsett var dina partisympatier ligger för ju fler som går in och röstar, desto större tillförlitlighet. Själv har jag ’röstat’ och rekommenderar alla att göra likadant!

  • www.vitycker.nu