Sprutbyten is the shit

Trots att fundamentalisterna protesterar så ska nu äntligen sprutbytesprogram införas i Stockholm. Hjälp, straffa inte missbrukaren.

Det borde vara en förnuftig hållning, om man verkligen bryr sig om människors väl. Men nolltoleransen, den svenska motsvarigheten till ”War against…”, vill uppnå en utopisk värld där målet är att inga droger existerar, oavsett hur många människors liv man ska offra på vägen dit. Att ett drogfritt samhälle aldrig existerat och aldrig rimligen kommer existera, eftersom det strider mot människans natur att vilja uppleva extraordinära saker (och inte alla kan knarka sig med endorfiner av maratonlöpning) verkar inte alls tas i beaktning.

Dessbättre börjar denna ålderdomliga mentalitet av straffbegär ersättas av en yngre generation humanister som ser skademinimering snarare än principiell fundamentalism i drogfrågan som den bäst framkomliga vägen, drivna av verklig empati snarare än dogmatism.

Varför är det ens krimininellt att knarka? Det rimligaste vore väl att betrakta narkotikamissbruk som allt annat självskadebeteende, i stil med att svälta sig eller skära sig. Det är inte maten eller de vassa föremålen eller drogerna det är fel på, utan misshandeln av den egna kroppen. Och den får man snarare bukt med genom att vårda så gott det bara går, inte genom att straffa. Är det verkligen så svårt att förstå?

– Lisa Magnusson

Men argumenten handlar inte främst om en naiv tro på individens frihet, utan om empiriska fakta. Ett dussintal peer-review-granskade studier publicerade i tidskrifter som Lancet och JAMA, liksom amerikanska myndigheter som NIH och CDC liksom deras motsvarigheter i EU och på den europeiska kontinenten, stödjer fullt ut sprutbytesprogram.

Sen är jag lite avis på Norge som inte har en idiot som justitieminister:

– Vi må spørre om vi skal fortsette å bruke samfunnets strengeste reaksjonsform for bruk og besittelse av narkotika, eller om vi skal tørre å tenke som Thorvald Stoltenberg-utvalget, sier justisminister Knut Storberget (Ap).

Han sitter i hagen hjemme med utvalgets rusrapport foran seg. Storberget er særlig begeistret for forslaget om å gå vekk fra straff for bruk og besittelse av narkotika, etter portugisisk modell.

Portugal kan vise til nedgang i overdosedødsfall og nye brukere etter at bruk av alle narkotiske stoffer ble avkriminalisert i 2001.

Andra om detta: LiberatiStardusts blogg, LouisP, HAX,