SJ

Kommentarer överflödiga.

  • -P-

    Faktum är att klippet är från USA, följer man klippen på Youtube kan man lite senare se hur det kör fast ganska duktigt, så det är inte bara SJ, men visst finns där en poäng :)

  • Gäst

    Ja, varför privatiserade och styckade vi upp SJ och lade ut sånt som lok- och vagnunderhåll på skurkföretag ägda av utländska riskkapitalister?

    • Poängen med privatisering ska alltid vara att öppna upp för konkurrens. Så har inte skett med SJ och då är det helt ointressant vem som äger det, om aktiehavarna är svenska medborgare eller riskkapitalister. SJ är en dåligt genomförd privatisering, onekligen.