Why videos go viral

httpvh://www.youtube.com/watch?v=BpxVIwCbBK0

Den seriösa aspekten i detta tema är vikten av att betona frihet att kopiera. Om man hävdade upphovsrätt hade ingen av kopieringen som gör videos så populära varit tillåten.

Stealing is when you get one less.
Copying is when you get one more.