Yttrandefrihetens grundidé

Det som skiljer socialliberaler från liberaler är i min mening att socialliberaler är redo att frångå vilka principer som helst, så länge ändamålet är det rätta. Det ligger lite i begreppet socialliberals natur, eftersom det bygger på två motpoler som ska samsas i en och samma idévärld.

Socialism, som bygger på kollektivism och att hitta på strukturer som inte kan motbevisas, för att legitimera våld mot alla som inte håller med.

Liberalism, som bygger på individualism och likhet inför lagen och okränkbara mänskliga [negativa] rättigheter.

I en artikel som får en att vilja göra tredubbel facepalm citerar Torbjörn Jerlerup och Niklas Starow en känd dikt:

”I Tyskland hämtade de först kommunisterna, och jag protesterade inte, för jag var inte kommunist;
Sedan hämtade de de fackanslutna, och jag protesterade inte, för jag var inte fackansluten;
Sedan hämtade de judarna, och jag protesterade inte, för jag var inte jude;
Sedan hämtade de mig, och då fanns ingen kvar som protesterade.”

Hela poängen med dikten är att värna om allas lika rättigheter, för om du inte värnar dem för de du inte sympatiserar med, så kommer ingen värna dem den dagen det är du som blir måltavla för godtyckliga kränkningar [av rättigheter, inte känslor].

Det konsekventa här vore alltså att värna nationalsocialisternas yttrandefrihet, trots att de har värderingar man inte delar och åsikter och målsättningar som strävar efter ett samhälle där inga liberala idéer av lika rättigheter som individer respekteras.

Det är en rättighet som gäller för människor av alla ideologier. Nationalsocialister, kommunister, socialister, islamister mfl. Alla har de samma rätt att yttra sina vansinnigheter. Oavsett de hotar med en framtid präglad av helvetet, revolution och borgarslakt eller kalifatet.

Så jo. Yttrandefriheten är till just för att skydda åsikter som ingen vill höra.

Därför att om vi idag låter dem tysta nationalsocialisterna, och imorgon nationalisterna, så finns ingen kvar den dagen de vill tysta liberalerna.

Vill man inte att nationalsocialister ska få uppmärksamhet för sina idéer så är det betydligt mer effektivt att ignorera dem, än att samlas 2000 människor för att protestera mot sju nationalsocialister, så att det blir förstasidestoff och nationell debatt om yttrandefriheten.

Det är PRECIS detta som är polisens skyldighet.

Och kan ni sluta kalla er liberaler så jag slipper förknippas med era antiliberala värderingar och godhetsapologetism så vore jag tacksam.

Läs deras artikel här

 • Michael

  Du missar att de finns fler delar inom socialismen och att man som socialliberal har möjligheten att plocka de bästa delarna från två världar. Som socialliberal kan man t.ex. vara för allas frihet så länge de inte inskränker på någon annans frihet samtidigt som man erkänner att en reell frihet kan inte uppnås om inte en individs grundläggande behov är uppfyllda och att staten då måste säkerställa att dessa är det för att det ska finnas individen ska ha någon frihet att utöva.

  • Michael

   Vilket ju är totalt OT från själva sakfrågan här, men den breda generaliseringen i början hjälper dig inte föra fram din poäng.

  • Med det resonemanget borde staten äga matbutiker, det finns ingenting som säger att det bästa sättet att garantera möjlighet för alla att få vård, skola och mat etc, är att staten finansierar detta. Tvärtom, menar jag, är det bästa sättet att höja nivån för de mest utsatta, att ha en så fri marknad som möjligt.

   • Michael

    Jag har inte sagt ett dugg och fri marknad eller inte, bara att staten ska säkerställa att en individs grundläggande behov är uppfyllda. Detta kan ske genom att staten ger den en summa pengar som räcker för att täcka dessa behoven och att individen sedan väljer vilka privata alternativ på den fria marknaden den ska lägga dessa pengar på. Ren liberalism utan socialism skulle istället låta individen klara detta helt själv utan något ekonomisk stöd öht.