Polisvåld

Jag är en antiauktoritär person. Jag har svårt – minst sagt – för regler utan rationell grund och auktoriteter som förväntar sig lydnad utan att visa ömsesidig respekt. Jag anser att våld är fel och jag är kritisk till konceptet våldsmonopol. Med det sagt så har jag ändå respekt för polisen och jag upplever att det finns en generellt bristande förståelse för vad polisens uppgift är som resulterar i en återkommande konflikt mellan polis och medborgare.

Sedan jag blev nära vän med en polis har min syn på polisen förändrats och jag har funderat mycket över varför. Det är helt sant att polisen präglas av en insider-mentalitet, där man tar ställning för sin egen grupp, ibland mot bättre vetande. Det är ett resultat av att poliser upplever sig ständigt kritiserade och av att man förstås präglas av att ständigt konfrontera samhället och människors absolut sämsta sida. Det gör vem som helst cynisk. Inte minst eftersom arbetet ofta är tröstlöst, med samma kriminella personer som återkommer och ett rättssystem som varken lyckas döma eller hålla dessa personer från samhället i övrigt särskilt länge.

När man upplever oförståelse och kritik från utomstående, ofta utan förståelse för vad det är man kritiserar, så ökar sammanhållningen inom gruppen och det är det som präglar polisen. Jag föreställer mig att samma sorts sammanhålling också präglar andra yrkesgrupper under stark press och hård kritik, militären är kanske det mest uppenbara exemplet.

Så, vad beror det på att vi reagerar så stark när vi ser poliser använda våld?

Starka reaktioner

Vi uppfostras i vår kultur från barnsben med synen att våld är fel. Att man ska prata med människor, att man ska lösa konflikter fredligt och med ickevåldsamma metoder. Så ryggradsreaktionen när man ser en polis ta till våld, är förstås att de beter sig illa. Varför kunde de inte haft mer tålamod? Resonerat mer? Varit mer toleranta? Det är ett naturligt resonemang, givet att det är så vi förväntar oss att människor ska bete sig. Resonemanget bygger dock på en bristande förståelse för vad polisens syfte är.

Polisen har våldsmonopol. Det betyder att de är den enda grupp i samhället som får använda våld för att tvinga människor till lydnad. Inte bara i självförsvar – så kallat nödvärn, vilket gäller alla människor – utan också offensivt, som ett maktmedel. Polisen ska tvinga människor att följa lagen, säkerställa sin egen och andras säkerhet (med god marginal) och gripa personer som förhindrar detta.

Detta maktmedel, är noga reglerat i form av en så kallad våldsbehovstrappa. Huvudregeln är att man inte ska använda mer våld än vad som krävs för att lösa situationen, med rimlig marginal. Men polisen får aldrig backa. Det är en fråga om auktoritet. Har en polis givit en order, så ska den åtföljas. Ett påbörjat gripande avbryts inte för att personen ifråga inte håller med om polisens beslut och vill diskutera det, istället för att lyda. Om underkastelse inte sker, så kommer våldet att eskalera, tills det sker. Det här är väldigt främmande för de flesta människor.

Vi lär oss att backa, hellre än eskalera våld. Och polisen eskalerar givetvis inte våld utan att det är befogat. Därför definieras olika situationer, där olika moment gäller. Det kan gälla ett omhändertagande, ett avlägsnande eller ett gripande. Det låter för en lekman som olika ord för samma sak, att praktiskt lösa en situation, så fredligt som möjligt, men för polisen är det mer som att ha olika regler för tennis, fotboll och rugby.

Ett avlägsnande innebär t.ex. att en person som är störande, ska bort. Du får inte vara var du vill, om polisen anser att du inte ska vara där. Då ska du bort. Det kan ske med en uppmaning, men när den ofta inte åtlyds, så eskalerar situationen och övergår till nästa steg i våldstrappan, fysiskt tvång. Om personen då gör motstånd, så eskalerar våldet ytterligare utifrån behov i en strikt reglerad våldstrappa. Uppmaning, fysiskt tvång, batong/pepparspray, handfängsel, skjutvapen. Och våldstrappan startar på den nivå som den som ska kommenderas befinner sig. Dvs om du viftar med kniv så börjar inte polisen med att diskutera, utan med att höja sitt tjänstevapen och ryta åt dig att släppa vapnet.

Polisen har ansvar för både sin egen och allmänhetens trygghet i den situation de verkar. De är inte där för att vara terapeuter och hantera folks själsliga problem, tolka dina tveksamma uttalanden så optimistiskt som möjligt osv. De är där för att lösa en situation, ofta för att ett misstänkt brott begåtts, eller liknande. Ofta är polisen färre i antal än människorna runtomkring och kan inte veta med säkerhet vilka personer som utgör ett hot och inte (bortom det uppenbara, gamla tanter och små barn). De behöver hålla en säkerhetsmarginal, för sin egen trygghet och för att kunna lösa sin uppgift. Den marginalen behöver vara större, ju mer underläge polisen befinner sig. Det handlar både om rent fysiskt avstånd och om mängden våld för att få lydnad.

Det betyder att det är lättare prata med en polis om du är ensam och det är flera poliser i en avslappnad situation, än om det är en polis och fem upprörda män. Om polisen är i färd med att göra ett gripande vid en krog, klockan tre på natten i en storstad, så kommer ditt försök till diskussion bemötas som betydligt mer hotfullt, än en solig fredag, sittandes på en parkbänk med en kringstrosande konstapel, i nån liten pittoresk håla.

Låt oss analysera några exempel som kritiserats och som upprör många.

Kvinnan som slår med batong

Till att börja med tror jag få har sett hela klippet med textning så det framgår tydligt vad som sägs. Här är en man som verkar drogpåverkad, som uppträtt hotfullt innan polisen kommer till platsen, i konversation med poliskvinnan talar han om att ”spränga hela gatan”. Det är ett hot (ett brott i sig) som polisen måste ta allvarligt. Hon påbörjar ett gripande.

Ett gripande kan inte göras innan hon har kontroll över situationen. Eftersom hon är mindre fysiskt, och ensam (utöver hunden), så måste hon ha större säkerhetsmarginal än om det varit flera poliser där, eller det rört sig om en liten gärningskvinna som hon har fysiskt övertag över, även stående.

Hon kommenderar hunden att skälla med handkommando och ryter åt gärningsmannen att lägga sig ner. Därefter ska hon lägga handfängsel på honom och sedan ta honom till sin bil för att köra in honom till station. Det är i den situationen inte läge att ta en paus, gå och ringa kollegorna via radion och be om förstärkning. Ett hot har uttalats, ett gripande ska göras – direkt.

Mannen vägrar lyda. Trots att hon ryter åt honom att lägga sig ner så backar han, men lyder inte. Då måste hon ta nästa kliv på våldstrappan, batong/pepparspray. Hon slår ut batongen, vilket i sig är ett steg som görs i syfte att framstå som hotfull. Ungefär som när man gör mantelrörelse på ett skjutvapen. Det smäller till och man visar med sin kroppsställning att man menar allvar, att man kommer drämma till av bara fan om personen inte lyder. Han lyder inte.

Hon börjar slå. Och hon är liten och uppenbarligen inte mästare i batong. Det ser närmast tafatt ut när hon slår med tvåhandsfattning, utan något som helst resultat, på mannen som förmodligen väger nära dubbelt så mycket som henne. Han backar och hon fortsätter slå, utan resultat. Det ser kanske brutalt ut, om man förväntar sig att hon ska diskutera lugnt med personen ifråga, men med allt jag sagt hittills i bakhuvudet om säkerhetsmarginal, auktoritet och våldstrappa så inser vi att det sker helt enligt regelboken.

Till slut lägger han sig ner. Hon kommenderar hunden som genast lägger sig (jätteduktig hund, kräver enorm disciplin att inte eskalera våld för en hund som känner sig hotad). Och hon lägger handfängsel på mannen. Gripandet är avslutat och nu kan hon ev. kalla på förstärkning osv, om det inte är andra personer i närheten som utgör ett hot och hon inte har säkerhetsmarginal nog att kunna göra det. Då börjar vi om från steg ett…

Kvinnan dömdes i tingsrätten för misshandel, men jag tror hon kommer frias i hovrätten.

Knivmannen i Varberg

I det här scenariot har polisen fått larm efter att en man gått runt med kniv och oprovocerat huggit ihjäl minst en person. Han uppvisar ett hotfullt och irrationellt beteende. Han är galen och livsfarlig helt enkelt.

Polisen är på plats, flera patruller, men det är inte piketen vi talar om. Det här är poliser som sannolikt aldrig behövt avfyra sitt tjänstevapen och förmodligen aldrig kommer göra det igen. Men det är tjänstevapen som gäller, som sagt, en person med kniv måste ta ett steg bakåt på våldstrappan själv, innan polisen kan göra det. Och med säkerhetsmarginal i åtanke, gentemot en person som bevisligen inte är pålitlig för fem öre, så kan man räkna med att samtal och diskussion ligger en bra bit bort från situationen som den ser ut här.

Det smäller flera gånger i videon. Men det är bara två skott som faktiskt träffar knivmannen. Först skjuter polisen flera varningsskott. Knivmannen är helt obekymrad om detta. Han fortsätter obevekligt mot polisen. Ju närmre han kommer, desto farligare blir han förstås och tvärtemot vad man ser på film så innebär inte att träffas av ett skott att man automatiskt faller ihop medvetslös på marken som en säck potatis. I synnerhet inte om man är drogpåverkad, vilket den här personen mycket möjligt kan vara.

Knivar är inte leksaker. De kan ge fruktansvärda skador.

Polisen skjuter verksanseld (skjuta i syfte att träffa personen) mot benet på honom. Han träffas i låret och faller omkull. Polisen vet inte säkert hur illa skadad han är, i verkligheten kan man inte gå fram och titta var skottet tog, utan det är betydligt mindre uppenbart än på film där kameran centrerar på målet och det för effektens skull sprutar en kavalkad av blod, byxorna slits sönder osv. Träffytan av ett pistolskott är litet. Det behöver inte ens blöda tydligt till en början.

Trots att han är träffad, så försöker han resa sig. Han viftar med armen och är nu så pass nära polisen som skjutit, att han utgör ett allvarligt och akut hot. Han har haft all tid i världen på sig att släppa vapnet och lägga sig ner, men istället försöker han resa sig igen, sannolikt i syfte att attackera polisen.

Så när han i en rörelse anstränger sig för att resa sig, så skjuter polisen igen. Och eftersom skottet kommer ovanifrån och riktas neråt, så träffar det honom nere i sidan av magen. Rent strikt så kan polisen i det här läget (kort avstånd, akut hot) skjuta honom i huvudet om man bedömer att han kan skada en. För det är enda sättet att på en meters avstånd vara säker på att få stopp på någon. Och det behöver inte ens få stopp på honom, ifall kulan går igenom kinden el liknande, men det är iaf relativt stor säkerhet.

Här kan man då tycka att polisen borde börjat längre ner på våldstrappan. Men som vi minns så ska polisen ha säkerhetsmarginal. Är gärningsmannen obeväpnad och inte hotfull, men potentiellt farlig (stor, stark osv) så är det fysiskt våld som gäller, fasthållning, brotta ner osv. Är han hotfull fysiskt så är det batong/pepparspray. Har han tillhygge, ja då är det tjänstevapen.

Polisen är inte där för att duellera på lika villkor. De är där för att oskadliggöra och gripa honom. I den ordningen. Och polismannen som skjutit har här adrenalin som pumpar ut genom öronen, tunnelseende och använder förmodligen all sin självbehärskning för att inte tömma hela magasinet i knivmannen. När polisen övar skjutning så skjuter man normalt inte ett skott, utan flera skott i snabb serie. Minst två i taget, för att öka chansen att man får effekt.

Uppdatering: Flera läsare har kommenterat detta med sk ‘double taps’ och det verkar inte vara normalt förfarande för ordningspolisen att skjuta flera skott i följd, utan att avgöra om de haft verkan, men jag har fått motstridiga besked, så exakt hur det förhåller sig för polis, piket och nationell insatsstyrka, kan jag inte säga. Att döma av andra skjutningar, som guldrånet i Sthlm där det sköts en väldig massa, en man dog och kulor gick in i en lokal bakom, så kan enskilda poliser i praktiken vara väldigt skjutglada, även om det kanske inte är ”strikt enligt regelboken”.

Skjutningen i Husby

Så till sist är vi framme vid skjutningen i Husby. En man beväpnad med en stor kniv, går fram till väktare på gatan utanför lägenheten och beter sig minst sagt märkligt. Väktaren uppfattar hans viftande med kniven som hotfullt, vilket förstås är en fullt rimlig reaktion till att någon viftar med en stor kniv och pratar svårbegripligt åt en. Oaktat att han och hans fru verkar tycka att detta är ett normalt beteende och närmast betraktar det som ett internt skämt.

http://www.svtplay.se/video/1803547/del-5-av-20

Eftersom den märkliga mannen med kniv, har hotat en person på öppen gata, så har han begått ett brott. Knivbrott och olaga hot. Han ska gripas, enbart för detta och polis larmas och kommer till platsen. Man försöker kommunicera med paret, men de är fullständigt ointresserade åt detta, skriker okvädesord ena stunden, beter sig irrationellt, arrogant och ger ett intryck av att fullständigt sakna varje form av omdöme.

Polisen försöker ta kontakt. Man är väldigt tålmodig. En galen, irrationell och beväpnad människa är fullständigt oberäknelig och man vill undvika konfrontation, för man inser att han förmodligen inte kommer göra det förnuftiga – lägga ner kniven och förklara för polisen att det var ett skämt, att man inser att man betett sig illa och följa med till station lugnt och stilla för att ta konsekvenserna av att bära kniv på allmän plats och hota väktare. En bedömning som visar sig vara helt riktig.

Det görs flera försök att kommunicera med paret. Man knackar på dörren, ropar, ringer till deras hemtelefon, slänger t o m in en mobiltelefon genom brevinkastet – allt för att få kontakt med dem så man kan börja prata om vad som pågår. Få en bättre grund att bedöma hur hotfull den här knivbeväpnade, drogpåverkade och märkliga mannen egentligen är. Men paret ignorerar alla kontaktförsök. De stänger ner persiennerna, släcker lamporna och sätter sig i vardagsrummet och dricker vin…

Utöver detta, vilket jag inte vet om polisen visste, men det framgår i uppdrag granskning – så är kvinnan schizofren (betyder att man hör och ser saker som inte finns, eller på liknande sätt inte kan avgöra vad som är verkligt och inte) och mannen är deprimerad och paranoid (han tror att någon är ute efter att döda honom). Det är alltså personer som har förutsättningar att bete sig minst sagt märkligt och oväntat. Det är väldigt svårt att avgöra vad som är en rimlig säkerhetsmarginal när personen du står inför kanske i nästa stund får för sig att du egentligen är en utomjording som ska kidnappa honom och operera in implantat i huvudet på honom, att du kan läsa hans tankar osv.

In i det sista försöker man kommunicera, men det är fruktlöst. Man bestämmer sig för att göra en defensiv sökning. Ytterligare ett försök att få kontakt alltså, men också säkerhetsställa säkerheten för kvinnan (som inte varit beväpnad). Man kan inte lämna platsen. Mannen ska gripas. Dels för sina brott, dels för att garantera allmänhetens säkerhet gentemot denna labila person som uppenbarligen är kapabel hota väktare på gatan med kniv. Så piketen går in. Polisens specialtränade styrka, tänk typ SWAT, i en kanske något mildare version.

Eftersom ingen öppnar dörren (nu heller) så forcerar man den. Och man vet inte vad som finns på andra sidan, det rör sig återigen om små avstånd, så man måste ha en mycket större säkerhetsmarginal än om man befunnit sig utomhus, haft fri sikt osv. Därför slänger man in distraktionsgranater (flashbangs). Det är handgranater som smäller högt som fan och blixtrar, men som inte skadar en fysiskt, exploderar med splitter eller liknande. De används för att chocka människor så dom varken kan se eller höra och ge polisen ett övertag att hinna bedöma hotet och vid behov oskadliggöra det. Man sprutar också in pepparspray.

Kvinnan tror hon fått tårgas på sig (det blir ju rök av granaterna) och springer in i köket för att skölja ögonen. En polis stannar med henne. De andra tre fortsätter sökandet. Man gör precis som ni tänker er, man säkrar ett rum i taget och man använder vad som kanske framstår som väldigt hotfullt beteende, för att ha den där säkerhetsmarginalen som i den här situationen blir otroligt viktig. Det är nämligen pepparspray och distraktionsgranat, eller skott i pannan som är alternativen här, så länge personen utgör en potentiell livsfara. Man fäktas inte med batong mot en person med kniv.

I nästa scen finns inga vittnen, utöver piketpoliserna, vars historia förmodligen och sannolikt är förbättrad för att framställa dem i bättre dager. Det är dock rent principiellt och rättsligt sett irrelevant om det sker som de beskriver, eller som vittnena i övrigt ger bilden av.

Piketen säger att man skjuter varningsskott och ryter ”varningsskott” flera gånger. Det behöver man inte göra när hotet är en meter och nån halv sekund bort. Det är nödvärn som gäller och mot dödligt hot så är det pannskott som gäller. Inga Lucky Luuk-fasoner med skott mot handen, symboliska skott mot benet (som vi såg i förra videon, så har det inte alls så stor effekt) eller försök att övermanna honom med händerna som nån jävla Steven Seagal. Det här är verkligheten.

Polisen ska ha säkerhetsmarginal och om galningen med kniven inte släpper den i samma stund som de kliver in i rummet och distraktionsgranaterna smäller, så är han körd. I synnerhet om han står på kort avstånd med kniven i hand. Så resultatet blir givetvis att han får ett skott i pannan. Efter timmar av kommunikationsförsök, fyra distraktionsgranater vid två olika tillfällen, plus pepparspray som inte givit något resultat överhuvudtaget.

Detta scenario följer också våldstrappan och att piketen försöker förbättra hur de framställs genom att prata ihop sig och införa varningar osv, är måhända begripligt, men det är i min mening helt onödigt. Det skadar deras trovärdighet när andra vittnens upplevelse inte synkar och det behövs inte i den situationen för att deras nödvärn ska vara rimligt. Åtminstone inte om det är en kompetent domstol (i tingsrätten kan ju bevisligen allt hända).

Man skickar inte heller in en förhandlare till en beväpnad galen knivman för att prata förnuft med honom, när han inte visat tillstymmelse till omdöme eller villighet att konversera på flera timmar.

Det är också absurt att säga att piketen ska backa när man väl har omhändertagit kvinnan. Piketen har i uppdrag att inte låta mannen gå ut på balkongen. Jag kan bara spekulera i varför. Det kan handla om att han inte ska kunna ta livet av sig självt genom att hoppa, eller kanske mer sannolikt, att det är betydligt farligare för omgivningen om polisen måste skjuta mot honom och det inte finns väggar och möbler bakom, som kan stoppa kulor som missar målet. Man befinner sig högt upp (tredje våningen om jag inte såg fel) och en kula som går ut från en balkong, kan träffa precis vad och vem som helst på väldigt långt avstånd utanför.

Piketen kunde fått uppdrag att om detta scenario uppstod (vilket man uppenbarligen inte pratat i detalj om), så skulle man avbryta sökandet och retirera för att trötta ut honom. Men det är inte piketens order. Så deras handlingar är i mina ögon helt korrekta. Att i efterhand kritisera detaljer, är att ställa orimliga krav på polisen och inga rimliga krav alls på den kriminelle mannen. Han hade flera timmar på sig att lägga ner vapnet, prata med polisen och låta sig förstå att han begått ett brott och måste gripas för detta. Men det är han inte intresserad av.

Jag är inte emot rimlig kritik av polisen, men det måste isf följas av rimlig kritik och ansvar lagt på mannen ifråga. Och samhället i övrigt för att förebygga sånna här scenarion. När de väl uppstår så är det lite sent påtänkt. Polisens uppgift är att vara samhällets hammare, inte pincett eller handduk. Försöker man använda polisen som pincett eller handduk, så blir det ett kladdigt resultat. Det är inte polisens fel.

 • In_Hoc_Signo_Vinces

  Bra skrivet, om inte polisen får stoppa dessa galningar blir det anarki

 • Lloyd

  Mycket bra skrivet!! Det stämmer dock inte att polisen lär sig att skjuta flera skott i följd. Tvärt om, så är det så att det skjuts ett skott och sedan skall en verkanskontroll ske för att avgöra om dels skottet träffade målet och dels om det hade avsedd effekt (d.v.s. ramlade personen till marken och avslutade sitt angrepp). Om inte så skjuts ytterligare ett skott o.s.v. Det kan även vara så att man, mellan skotten vid ett pågående dödligt angrepp, måste byta till ett nytt område att träffa t.ex. om situationen är sådan att man siktar på kroppen (ex. bröstet/bålen) och detta inte ger effekt efter t.ex. andra el. tredje skottet Då måste man tänka; har personen ev. skyddsväst? Då blir det aktuellt att byta område, t.ex. i värsta fall; huvudet.

  • laippajuusto

   En utbildad militär/jägare behöver max ett skott för att träffa målet, även under högt intag av adrenalin. Jag tror faktiskt att polisen behöver öva mer med vapen.

   • Robban

    Skitsnack. Pratar du militärt så pratar du även militär miljö, dvs normala stridsavstånd utomhus ligger på 50-400m, fienden skjuter tillbaka och bara att ha bly i luften skapar bättre förutsättningar.

    Att det då skulle vara läge att låtsas som det är någon typ av datorspel och chansa på att man träffar första skottet är oprofessionellt och rentav farligt för dig och din grupp.

    Vi lär oss tvärtom att i regel trycka av två skott i snabb följd ifall ett inte skulle sitta tillräckligt bra.

    Sedan är det naturligtvis så att polisiära uppgifter handlar om så mycket mer än att bara skjuta, hellre att polisen är grymt duktig på vägen till det momentet för att då kunna avvärja en sådan situation än att de sparar in ett par extra kr i ammunition.

    Gör skillnad på polis, piketpolis och militär. De verkar i helt olika miljöer med helt olika förutsättningar.

    • Hanna Söderström

     Skjuter piketen ”double-taps”?

     • Robben

      Ouf! klurig fråga, jag vet inte.

      Tror dock inte det är ett normalt förfarande hos piketen. Någon annan som vet?

     • Robban

      Må för övrigt säga att det är väldigt bra skriven ”ledare” (dvs personliga åsikter får skina igenom)

   • Björn

    Du kan inte jämföra jägare med militärer (förutom då möjligen prickskyttar) En älg skjuter först och främst inte tillbaka.

    I det militära tränas vi att agera i en krigsmiljö, där hänsyn till var förlupna kulor hamnar är mindre. Soldater använder sig därför ofta av nedhållande eld, dvs att skjuta många skott mot fienden i syfte att inte låta honom kunna skjuta tillbaka, medans du får ett taktiskt övertag. Så det är inte ofta en soldat skjuter ett skott för att oskadligöra en fiende.

    Polisen är i en helt annan klass eftersom de handlar i miljöer där vanliga civila bor, och är tvugna till att ta mycket mer hänsyn till omgivningen. Det finns en anledning till att polisen inte har tillgång till samma vapen som vi.

 • alfahonan

  Men att dom dödat oskyldiga personer e de ok lr.. min vän va helt oskyldig å dom va ca 14poliser som slog.. medans han va hand och benfängslad…blev nån dömd Nää dom höll varann bakom ryggen. Dömd blev min vän som dog.. helt oskylldig.
  Jag e inte en polis hatare men jag känner ingen som helst tilllit och trygghet som jag en gång gjort till polisen.
  Drar inte alla över en kant men många.
  Finns många rötägg å några bra.

  • Kanske inte oskyldig?

   Hoppade de på din vän på gatan för att de va roligt? Något hade nog din vän gjort då han hade handfängsel och benfängsel. De är alltid svårt att se saker ur andra perspektiv när de kommer till en själv. Liksom du gör nu ( vilket är helt förståeligt ), du kan inte se anledningen till att polisen slog din vän mest troligt, men de fanns nog en orsak. Beklagar att du förlorade din vän! :(

  • Konduktören

   Arbetar som tågvärd och som tågvärd är man väldigt utsatt och arbetar ofta helt själv på en låst yta. Även om det inte är detsamma som att vara polis, så kan jag nog våga påstå att jag kan relatera till och förstå en polis på ett sätt som de flesta andra nog inte kan.
   Du skriver om att gemene man inte riktigt kan förstå polisens uppgift och likadant kan jag känna i stort sett dagligen. Jag tänker även på andra yrkesgrupper som är otroligt viktiga för oss, som en vanlig lapplisa, som folk spottar på..
   Samhället behöver lära sig att det finns både lagar, och regler, som måste åtföljas, och att det finns personer och tjänstemän som har i uppgift att se till att de åtföljs.
   Bara för att det sällan, eller aldrig händer något för att man bryter mot lagen eller skiter i reglerna, så betyder det inte att det inte kommer göra det, och att följderna till och med kan leda till personers död.

   Sen måste jag också bara tycka att polishunden är otrolig.

   Slutligen måste jag också bara fråga alfahonan, 14 poliser? Turades de om när de blev trötta, för jag kan inte se hur 14 personer kan få plats runt en person samtidigt?
   Som jag uppfattar det slog de alltså ihjäl din vän, utan anledning, eftersom han omöjligt kunde utgöra ett hot i sitt tillstånd?
   Om nu detta är sant så vet jag inte vad alla dessa 14 poliser gör i poliskåren, men det förutsätter ju dock att 100 % av dem är/var dåliga ägg.

   • Konduktören

    Ja, övre halvan var ju ämnat för artikeln..

   • laippajuusto

    Kan du inte säga vilken typ av människor som utövar våld mot dig som arbetar?

    • Konduktören

     Jag har inte själv blivit utsatt för något fysiskt våld. Hot och hotfulla kommentarer är dock vardagsmat.
     Jag brukar säga att stryk kan man få varje dag om man vill. Det handlar om hur diplomatisk man är och hurvida man kan läsa en människa, och vända en hotfull situation till det bättre.
     Sen vilken typ av människor, tja, det är alla möjliga. Ska jag ge mig på en generalisering så är det väl mest män mellan 15-16 och upp till ca. 70 års ålder. Även en del kvinnor, men det är ovanligare. Att det är en grupp gör det så klart värre.
     Det är nog en bättre fråga att ställa, varför uppstår dessa situationer?
     Skulle vilja påstå att det oftast handlar om att resenären är dåligt ”upplyst” (läs, påläst. Jämför gärna med att du själv ansvarar för ett lagbrott, även om du inte känner till lagen) om regler och konsekvenser. Jag förstår att man ofta känner sig bortgjord och trängd och att man då ofta löser situationen med ilska och hot.
     Vissa fall handlar så klart bara om avsaknaden av respekt för lagar och regler, och de som försöker upprätthålla dem.
     För övrigt så är de flesta av mina kollegor väldigt duktiga på sina jobb. Tålmodiga, toleranta, men vill upprätthålla järnvägens och bolagens lagar och regler. Allt går att lösa, vi är människor vi med, men om man börja hota och annat, så är vi så klart inte längre intresserade av att hjälpa till.
     Att utstå detta dag efter dag är så klart ganska slitsamt och jag måste personligen beundra de personer i de yrkesgrupper som varje dag kan sköta sitt jobb på ett bra sätt (väktare, polis, etc.). Att aldrig generalisera, trots hot, trots våld. Att alltid gå till nästa person med ett leende efter en obehaglig diskussion. Med ett leende stämmer kanske mest in på mitt yrke som dessutom handlar om service.
     Som sagt vi är alla människor och att bägaren rinner över efter kanske 15 år för fåtalet, är kanske inte så konstigt?

     • Hanna Söderström

      Har inte SJ mfl tillgång till väktare eller liknande, som man kan ringa in vid behov för att tex avlägsna personer vid nästa station? Det kan ju inte rimligen ingå i tågvärdars arbetsuppgift att kasta av folk med våld.

     • Konduktören

      Oftast kan man ”slänga” av folk utan fysiskt våld, men när det inte går så är det exakt som du säger, vi ringer väktare eller polis, beroende så klart på hur situationen ser ut. Vi har inte den befogenheten, eller arbetsuppgiften.
      Det stora kruxet med att jobba på tåg är dock att man har en tidtabell att följa, vilket resterande kanske 300 resenärer förväntar sig att man gör.
      Att tillkalla väktare är bra då de ofta håller till i närheten av större stationer. Märk väl, större stationer. Du kan färdas ibland upp mot en timme utan att landa till där det finns väktare..
      Polis är ju på sätt ännu bättre, men det kan ibland dröja ännu längre innan de anländer. Under den tiden måste personen/personerna ”underhållas” då dörrarna så klart måste öppnas för resterande personer vilket är i stort sett omöjligt utan fysiskt tvång. Här gäller tajming på hög nivå. Att vara överens med polis när de kan vara på plats och att landa till i det ögonblicket.
      Kort och gott gäller det att tänka mer än en gång innan man beslutar sig för att tillkalla hjälp och om det inte är en situation där någon är i fara, så försöker jag lösa det på annat sätt, för resterande resenärers skull.

     • Hanna Söderström

      Det låter vettigt och du framstår som en person med gott omdöme att hantera det på bästa sätt. :)

 • laippajuusto

  Men att utöva våld mot en polis verkar ju vara helt okay? För polisen företräder samhället, och samhället är ju fel.

  • Hanna Söderström

   Jag förstår inte vad du menar med att ”samhället är fel”?
   ”Samhället” är individerna och den kultur som finns inom ett godtyckligt valt geografiskt område.
   Jag förstår inte hur det kan vara ”fel”. Syftar du på lagstiftning, eller vad menar du med ”samhälle”?

 • Susanné Airdecour Lindström

  Mycket bra skrivit och verkligen lärorikt.

  • Hanna Söderström

   Tack, jag är inte nån expert på området så jag kan ha fått saker om bakfoten, men det här är iaf det jag lärt mig. Och jag tar tacksamt emot korrigeringar av folk som har bättre insyn. Bara kommentera här, så folk ser!

 • angner

  I Canada har man som regel ensamma poliser i sina patrullbilar. Det är vetenskapligt bevisat att dessa är effektivare på att lösa situationer och utöver betydligt mindre våld än i andra länder där de har två poliser. Ett av skälen tydligen att en ensam polis ger sig in mer taktiskt i en situation, just på grund av att man tvingas resonera med sin omvärld. Kanske ointressant i de situationer du beskriver, men dessa spektakulära fall är ju en försvinnande minoritet…

  • Lars Erik Rasmus Lindström

   angner: Verifiera: Vilken vetenskaplig studie har bevisat det och vem är författaren?

  • Hanna Söderström

   Det skulle polisfacket aldrig gå med på.

  • Konduktören

   Jag skulle kunna tänka mig att det kan vara så, men jag tror det beror på en helt annan sak, oftast i alla fall.
   Har längre ner förklarat att jag jobbar som tågvärd och i situationer där du känner dig hotad, sätter du inte lagar och regler före ditt liv. Hellre gratis åk, och vid liv, än gratis åk och inte vid liv..
   Det är kanske en dålig jämförelse då polisen ju till varje pris ska hålla ordning i ett samhälle, men de är också människor, med ett liv, som de gärna behåller..

   • Hanna Söderström

    Och det är ju därför det finns piket och nationell insatsstyrka. För att vanliga poliser som inte hela tiden tränar för sådana situationer där man måste skjuta och liknande, helst ska slippa hantera den biten. Piketen övar och används hela tiden för allt som kräver mer kompetens på det området. Vanliga ordningspoliser är kanske först på plats, men de ska helst inte behöva hantera situationer där dom verkligen utsätts för livsfara. Det är då man sätter in piket och i värsta fall nationella insatsstyrkan, om det verkligen är fara å färde. Typ vid omfattande rån och liknande. De flesta poliser behöver faktiskt aldrig någonsin använda sitt tjänstevapen.

 • Nu har jag aldrig varit i närheten av så spacade människor som dessa poliser, men vet från min tid som ordningsvakt att ibland stöter man på människor som är så höga eller berusade att ord inte betyder någonting, det är som en loop i skallen på dem. Det är någonting man märker ganska snabbt och det är inte någon större mening att slösa tid på dialog.. Ingenting annat än ren fysik hjälper att kontrollera situationen. Sen kan åskådare stå på säkert avstånd och jiddra om ditten och datten bäst de vill. (och det gör de ju)
  Nästa gång kanske dialogpoliserna ska ringa nån sedvanlig vänsterstolle så får denne ”förhandla” med en sån så får vi se hur det går.

  Poliser agerar oftast utav erfarenhet, inte nån ”machoattityd” som vissa knallkorkar försöker få det till. Men naturligtvis finns det enstaka poliser som fallit igenom maskorna vid intagningen.

  • Patrick Lundström

   Så var det med förutfattade meningar… Du, fd. ordningsvakt? Jag är så överraskad så jag döööör… ;)

   • Kom aldrig och gnäll om att fördomar är någonting dåligt, de bygger alltid på nån slags fakta ;)

    • Viktor Nyberg

     Nej, de bygger inte alltid på någon slags fakta. De kan göra det, och de kan inte göra det. Fördomar är just förutfattade antaganden.

   • micke_bra

    poliser tjänar 23-25.000 i månaden, flera av dem har familjer som man vill komma hem till efter jobbet, för den pisslönen är det inte värt att börja leka ninja/rambo.. man tar det säkra före det osäkra..

    • Logiskt

     Håller med, jag jobbar som brandman och inte fan har jag tänkt riskera hälsan för något hus som brinner eller någon skadad som behöver hjälp.

     Ibland vill de att man går in i rökfyllda hus och ska hämta skadade människor. Men jag brukar vägra. Den där röken kan ju vara skadlig. Man vill ju ta det säkra före det osäkra.
     Inte värt att leka Rambo för pisslön.

     • Brandkåren går inte in i hus hur som helst heller. Dom gör det bara om det inte bedöms som för farligt för brandmännen, plus att dom har syrgastuber, dom andas inte röken. Det är inte som på film. Rum rökfylls på nolltid och då har du NOLL sikt och sen tappar du medvetandet efter bara ett par andetag. Sen dör du.

 • Joakim Örtberg

  Riktigt bra skrivet! Tillägg till husbyincidenten så var han misstänkt för hot mot tjänsteman iom hotet mot väktaren, vilket är ett brott som kan ge 4 år i fängelse. olyckligt att han dog då man vill gripa alla helt oskadda men om man hotar polis med kniv så har man straffat ut sig själv!

 • Denny

  Som utbildad militär skyddsvakt får jag nog lägga in om våldsmonopolet
  Polisen och ordningsvakter/skyddsvakter har i fredstid våldsmonopol… säger sig självt egentligen
  Polisen har allmän plats att arbeta med
  Ordningsvakter har begränsade utrymmen
  Skyddsvakter bevakar, skyddar och försvarar samhällsviktiga skyddsobjekt
  Dessa följer också en våldstrappa
  Men det är bara polis och militär som har vapen förutom öppet kriminella då

  Som skyddsvakt kan det gå tillväga såhär :
  En person kommer gående mot skyddsobjekt som jag bevakar
  Jag: HALT ! DETTA ÄR ETT SKYDDSOBJEKT OCH JAG ÄR SKYDDSVAKT HÄR ! ÄRENDE ?
  Personen kan svara att han bara är ute och går
  Och jag svarar honom att han inte får komma in där och får vända om ( avvisande)
  Står vederbörande och tjafsar med mig kallar jag på QRF (Quick Reaction Force) som får ta hand om personen och fysiskt avlägsna personen alt omhänderta
  Så går det uppåt i våldstrappan där skjutvapnet är absolut sista utväg alla andra möjligheter uttömda
  Då skjuter vi först varningsskott och riktar sedan om för verkanseld och då mot benet eller mjukdelar
  Allt det här kan eskalera fruktansvärt snabbt ( 0,5-1sek) eller ännu mindre tid
  Kom ihåg att jag står aldrig ensam utan har altid en posttvåa som även han har samma befogenheter som jag

  Så jag förstår polisen om sånt här händer
  Tips googla på Fåret Vargen och Fårhunden

  • Hanna Söderström

   Jo, jag lärde mig grunden om våldstrappan från skyddsobjektträningen i lumpen. Den är ju i princip samma för militär, polis och väktare.. även om utrustningen varierar.

 • Patrick Lundström

  ”Ansvar lagt på mannen ifråga.”…?
  ”Polisens uppgift är att vara samhällets hammare, inte pincett eller handduk.”…?

  • Hanna Söderström

   Du får formulera din fråga med mer än citat och frågetecken om jag ska förstå vad det är som är oklart. Annars hade jag formulerat mig annorlunda från första början.

   • Patrick Lundström

    Mannen har inget ansvar för det inträffade, han var psykiskt sjuk, det om något är grund för ansvarsfrihet. Och polisens hantering med psyksjuka visar att de har brister i utrustning, utbildning och doktrin. Att en bankrånare skjuts och avlider på platsen, även om denne viftat med en softairgun är försvarbart, att psyksjuka om och om igen dödas vid polisingripanden är helt åt fanders.

    Få poliser skulle beskriva sig som ”samhällets hammare”, som tur är. Min erfarenhet är att polisen ofta har mindre långvarig effekt på folks liv (i normal fallet) än till exempel socialsekreterare och handläggare på Försäkringskassan, men det är min personliga uppfattning.

    • Patrik

     Polisen har inte i uppdrag att bestraffa någon. Om det är en bankrånare eller en psyksjuk som blir skjuten spelar ingen roll. Det är inte det som ligger till grund för om man får skjuta eller inte. Det är hotet personen ifråga utgör.

     • Patrick Lundström

      Vem har pratat om bestraffning? Bankrånaren för skylla sig själv, medan psyksjuka inte ska dö för att polisen inte kan hantera dem…

     • Max

      Hur har du tänkt dig nu egentligen? I verkligheten finns inte RoboCop, en människa kan inte göra en korrekt psykevaluering av en annan människa på några sekunder oavsett utbildning, speciellt inte i en pressad situation…
      Dessutom så handlar artikeln om hur situationen ser ut i dag, inte huruvida lagen borde ändras till att poliser skall överdrivet riskera sina egna liv för att någon gärningsman kan vara i psykos. Vilket jag kan tycka är helt orimligt till skillnad från dig, men lycka till med de lagändringensförslaget ;)

      Tack för en riktigt bra artikel @hannasoderstrom:disqus

     • Patrick Lundström

      Om du inte vet skillnanden mellan psykos och psykiskt störning, kanske du skulle avstå från att kommentera…

 • Johan

  Varför används inte flera olika varianter av vapen för icke-dödligt våld? Stun gun, net gun, elpistol osv.
  Och, varför är polisutbildningen så kort? För att få våldmonopol tycker jag 5-6 års högskoleutbildning vore rimlig.

  • Hanna Söderström

   Du behöver inte 5 års teoretisk utbildning för att vara ordningspolis. Du behöver lära dig praktiskt hantera situationer som du normalt kommer befinna dig i. Kategorin av människor som studerar teori på högskola i 5-6 år är helt fel människor för att bli ordningspoliser. Dessutom kommer dom bli otroligt understimulerade av att vara ordningspoliser och inte palla med det jobbet särskilt länge och då tappar du snabbt all erfaren personal. Det är redan idag ett problem att ordningspoliser slutar för snabbt, så du har sällan tillgång till erfaren personal, som därmed bättre kan hantera situationer på ett konstruktivt sätt.

   Polisutbildningen borde nischas, så du har poliser som utbildar sig för kontorsarbete och en annan polis som utbildar sig för arbete i fält. Det finns ingen anledning att alla ska utbildas på samma sätt, för polisens arbete är brett, och det är helt olika kompetenser som behövs beroende på var du ska jobba. Både fysiskt och mentalt.

   • Johan

    Psykolog som ska kunna läsa och tolka folk långsamt har 5 års utbildning. Poliser som ska läsa av människor på ett par sekunder har vad, 1-2 års utbildning? Det säger sig självt att för att bli bra på nåt så det sitter i ryggmärgen måste man träna på det dagligen under lång tid.

    • Johnny

     Dagens utbildning på PHS är så usel att man kan få ned den till 2 terminer utan problem.
     Finns ju en anledning till att den aldrig blivit högskoleklassad!

    • Johnny

     Men utöver det behöver du inte vara psykolog för att hantera en beväpnad galning om du själv är beväpnad.

    • Hanna Söderström

     Men då läser man psykologi, konflikthantering, det behöver du inte läsa allt som en psykolog läser under fem år. De har ju helt olika syfte och inriktning. Polisen ska inte diskutera med folk om hur dom mår och vad det beror på, det är inte polisens uppdrag. Polisen har redan idag ett väldigt brett uppdrag och det säger sig självt att alla inte kan va bäst på allt. Man borde renodla polisens uppdrag istället och sluta låta polisen vara nån slags allmän sista utpost för alla sysslor man inte vet vem man ska låta sköta…

  • Patrik

   Men skärp dig. Dina jämförelser är bara löjliga. Visst går det att diskutera om utbildningen ska vara längre, men då lär du ju visa vad som fattas i utbildningen.

   Stun guns och liknande har sina fördelar, men nackdelen är att polisen kan bli alltför frestad att överanvända dem. Jag är kluven i frågan.

   • Johan

    Det är inte mitt jobb att säga vad som saknas i utbildningen. Men, om man nu har våldsmonopol så krävs det tex att man har kunskap om psykiska sjukdomar, missbrukssjukdomar, epilepsi, anatomi, fysiologi osv för att kunna hantera personer på rätt sätt. Dvs en utbildning i klass med sjuksköterska eller läkare. Jag har svårt att ha någon respekt för poliser, beroende på hur jag har blivit bemött. Visst finns det vettiga individer, men som grupp nej. Man lägger ner utredningar när det finns uppenbara bevis. Jag tror det beror på för låg utbildningsnivå.

    • Hanna Söderström

     Om du tycker att varenda polis ska vara läkarutbildad så går du inte ta på allvar. Det du talar om är psykiater, dom har 10 års utbildning (fem år som läkare, sen specialistutbildning till psykiater).

     Vi har redan läkare för att vara läkare. Poliser utbildar sig för att vara poliser. Och om du utgör en fara för dig själv och andra så måste man först oskadliggöra dig och det är ett uppdrag som faller på polisen. Att oskadliggöra dig med så mycket våld som krävs, för at göra det på ett sätt som är säkert också för dem själva. Det går inte resonera med en psykotisk person t.ex. – vad du har för utbildning är fullständigt irrelevant i sammanhanget. Det finns inga magiska ord som återger en galen människa sansen.

     Jag måste säga att du verkar ha en naiv bild av såväl psykiatri som polisväsende.

     • Anton

      http://debatt.svt.se/2013/10/01/polisens-utbildningniva-grunden-till-polisskandalerna/

      Jag är undersköterska (skötare inom psykiatrin) och har samma utbildningslängd som polisen. Jag anser mig inte ha i närheten mängden kunskap som krävs för att få inneha våldsmonopol. Det behövs inte överdrivas med att dra till med psykiater, men är det för mycket att begära att de människor som har rätt att använda våld på den egna befolkningen åtminstone måste göra högskoleprovet? Eller kanske i alla fall vara tvungna att ha ett samtal med polismyndigheten för att bedöma lämpligheten? Nej… Kanske inte…

      http://www.polishogskolan.se/Nyheter/Nya-antagningskrav-till-polisutbildningen/

      Jag anser att polisen bör ha en utbildningslängd på minst 3 år på universitet. Inte som uppdragsutbildning som det är nu utan som en fullvärdig högskoleutbildning, komplett med källkritik och kandidatexamen. Är det verkligen en orimlig önskan?

      Johan här i kommentarsfältet kommer ju i alla fall med förslag för förändring av utbildningsnivå, men blir bemött av spydighet istället för saklighet.

      Angående att handskas med psykotiska och psykossjuka personer (som jag gör dagligen i jobbet) så är det väldigt relevant vad du har för utbildning. Man behöver inte kunna några magiska ord men för att veta hur man ska bemöta en knallpsykotisk person som tror att du är djävulen och att du är ute efter att döda hela hens familj så är det väldigt relevant med en bra och korrekt utbildning. Du kanske inte kan säga några magiska ord och göra människan frisk, men du vet i alla fall när du som person ska backa och låta någon annan ta över för tillfället.

     • Hanna Söderström

      Jag håller helt med om att polisutbildningen verkar ha gått helt åt helvete på senare år och att man verkar styras mer av politisk korrekthet än av att utbilda kompetent personal. Det är givetvis farligt och destruktivt, både för polisen som helhet och för samhället i övrigt.

      Jag tror inte högskolepoäng nödvändigtvis gör skillnad, men det är krav för att komma in på polisutbildningen. Och jag var av intrycket att det också gjordes lämplighetsprövningar, men jag har ingen insyn i den delen.

      Och det du säger, låta någon annan ta över, vem är det i slutändan som tar över? Jo, polisen. Och dom oskadliggör personen med våld. Jag är inte emot att man ringer 112 och ber om sjukvårdare först, men om en person utgör akut fara för sig själv och andra, så ska man ringa polisen – och polisen ska se till att andra inte far illa i första hand och i andra hand den psykotiske personen som inte vet vad som är fantasi och vad som är verklighet…

 • Peter Abu Alexis Barth
 • Micke L

  Bästa jag läst på länge!! Heder åt dig. Närsom bjuder jag på fika.

 • Peter Abu Alexis Barth

  Jag
  tror att det är det bästa jag läst på länge ang vår våldstrappa, varför
  vi måste använda våld överhuvudtaget o s v. – borde publiceras i DN
  faktiskt. Blir helt imponerad av hur du greppar lagen och lagstiftarens andemening. Nästan ingen utan juristkompetens förstår (och ibland inte ens då….) rekvisit, uppsåt o s v. framför allt inte varför Polisen patrullerar gatorna dygnet runt – som om man hade en egen agenda MOT samhället. Bra gjort!!!! /Peter B

  • Hanna Söderström

   Tack så mycket! Jag har diskuterat de här frågorna väldigt ingående med en vän som har lång erfarenhet som polis och att arbeta med juridiska frågor, så jag får väl ge honom cred för att han lyckats förklara det någorlunda begripligt för mig. ^^

 • Caraccer

  Bra artikel, vinklad utav helvete, och saknar helt och hållet förklaringen till varför VISSA människor skall tilldelas våldsmonopol, spec de alla hustrumisshandlare, horkarlar oh pedofiler som gömmer sig i de här leden.
  Jag fattar att man måste ha något att tro på, men att tro på lag och ordning i denna benämnelse är ju bara undergivet. Orkar inte ens skriva vad jag tycker, kan bara säga att den som fortfarande hejar på polisen som organ borde titta på Egypten,Israel,Syrien,USA,Mexico. Aa hela världen drivs av folk i slips, ordern verkställs av folk i bricka. Riktigt nobelt och ädelt och hjältemodigt. Skydda 1% med ditt liv få 99% du kan leka hur du vill med. Själv drar jag direkta paralleller mellan ovan skrivna text och propaganda material med religös underton. Say whaaaaat? Yes you twats! Världen är rutten och ni hejar på heeeeeelt fel LAG peace!

  • funnybanana

   Och ditt förslag till lag och ordning?
   Ponera att man tar bort alla lagar, all ordningsmakt och alla straff. Vi skapar en anarki. Måla upp för mig hur detta ska förhindra mord, stöld, misshandel, ja, jag behöver väl inte fortsätta..
   Så, förklara för mig, vad är det som gör att folk helt plötsligt kommer sluta knarka, sluta mörda, sluta sno saker? På vilket sätt kommer brott att upphöra totalt genom avvecklingen av lag och ordning?
   Det låter som en kristen som frågar en ateist vad det är som hindrar honom från att begå ex. mord…

   • Luiz Z

    ”sluta knarka” hah tragiskt att folk tror detta kan lösas på straffrättslig väg. Missbruk är en sjukdom och ett folkhälsoproblem, att straffa någon som är missbrukare är ineffektivt då, som artikeln också nämner, dessa personer inte fattar rationella beslut. De behöver vård för att ta sig ur sjukdomen och det bör inte vara polisens jobb att handskas med sådana människor, såvida de inte utgör ett hot mot andra eller begår andra brott. Polisen har varken kunskapen eller viljan att göra det på rätt sätt.

    Artikeln är mycket välskriven, och att klaga på att den är vinklad är riktigt komiskt med tanke på hur opartiskt allt tidigare skrivet om de tre fallen är. Ibland när jag läste artikeln kom jag att tänka på vissa ansvarsförskjutande processer inom organisationer, beskrivna i ”Organisation & Ansvar – om hur organisatoriska processer hindrar ansvarstagande” av T. Jensen & J. Sandström, som kändes väldigt lika artikelns beskrivning av polisens tänkande och agerande. Kan tänka mig att arbetsprocesserna polisen följer hindrar dom från att agera ansvarsfullt, på gott och ont.

    Läser gärna en artikel som är kritisk till våldsmonopolet ;)

  • Hanna Söderström

   Diskussionen om våldsmonopolets principer är underlag för en helt annan artikel. Som du kan läsa så berör jag också detta redan inledningsvis. Den här artikeln handlar om hur det fungerar idag, när vi har ett våldsmonopol. Och syftet är att överbrygga den okunskap som de flesta människor har, ge en ökad förståelse för varför polisen agerar som de gör. Jag tror att folk då kanske blir lite mindre ilskna på polisen och inser varför de agerar som de gör. Det tjänar både samhället och polisen på.

  • Lars B

   Inte vissa människor, vissa yrkesgrupper. Och man kan jämföra svensk polis med egyptisk polis, men verkligen inte likställa som att de är samma eller ens liknande organisationer förutom namnet.
   Dina fördommar om poliser luktar konstigt.

 • Johan

  Är själv polis och kunde inte beskrivit det bättre själv. Fantastiskt bra text om vår komplexa vardag och våldet vi ibland är tvingade att använda. Tack för denna viktiga text!

 • johan

  Fuck polisen

 • Tomas Nehrer

  Ang ditt tillägg om sk ”doubble tap”. Jag är övertygad om att de dubbla knallar man hör i klippet de facto är ekon mellan husen. Den reguljära polisen är inte drillad att skjuta dubbelskott och jag betvivlar att träffbilden skulle bli bra utan träning.

  Riktigt bra skrivet och pedagogiskt formulerat. Så många gånger jag har försökt förklara polisens våldanvändning.

 • Mia

  Vill bara tillägga att ”knivmannen” i Varberg inte var påverkad av droger, det har en obduktion bevisat. Han var däremot i en psykos(alltså inte sig själv på något sätt), vilket var en anledning till varför han inte föll ihop av skottet i benet. Att han fortsatte framåt, osv osv.

  • Hanna Söderström

   Precis och resultatet är ju i praktiken detsamma för polisen. Dom har ju inte facit, utan dom får bilda sig en uppfattning utifrån vad dom har fått rapporterat innan dom kommer till platsen, och sen utifrån hur personen ifråga reagerar på uppmaning.

   Det gör ingen skillnad, för det är inte som att en läkare kan gå fram och ge en näve piller till en person i psykos med kniv, utan det är likväl polisens uppdrag att skydda allmänheten från honom.

 • Rätt eller fel…
 • Clint

  Opartisk, någon? ”Kvinnan är liten och slå tafatt”? Well, fotona på snubben som blev klubbad talar
  ett annat helt språk. Stålbatongen lämnade rejäla spår på ryggen.
  Situationen har för övrigt stora likheter med Husby – polisen ger sig in i något de inte riktigt kan reda ut:
  Bruden blev så skitnödig när ”han spände käkarna” att hon var tvungen klubba honom till submission.

  Piketen i Husby blev så skraja för en 160 lång 69 åring att de såg sig tvugna att skjuta honom i huvudet.

  I båda fallen hade de undvika konfrontation – i brudens fall dömde rätten – helt korrekt
  at det INTE FÖRELÅG NÅGOT SOM HELST NÖDVÄRN.
  Det gjorde det förvisso i Husby – efter att trängt in gubben i soffan så höll han fortfarande kniven.

  Om nu svenska polisen (påhejade av bloggaren) gör bedömningen att samhället är sååå farligt:
  Varför får inte då jag sova med en Glock under huvudkudden?

  • Hanna Söderström

   Om jag ska vara krass så slår hon som en tjej. Att det blir märken på ryggen, ja? Du slår ju inte för att ge massage direkt. Givetvis blir det märken. När du slår med batong så slår du för att få effekt. På ren svenska; du slår så hårt du kan.

   Polisen ska inte undvika konfrontation. Det är inte polisens uppdrag. Man ringer polisen därför att dom har våldsmonopol och får använda våld, vilket övriga samhället inte får. Polisens uppdrag är uttryckligen att använda det våld som är nödvändigt och försvarbart utifrån hur situationen ser ut. Slå upp Polis-Lagen paragraf 10 så kan du läsa innantill.

   I det här fallet (Husby) är uppdraget att gripa mannen som hotat en väktare och burit kniv på allmän plats. Och då gör man det med det våld som krävs, för att garantera sin egen säkerhet. Man ger inte upp halvvägs och går därifrån därför att den kriminelle personen inte känner för att samarbeta. Då eskalerar man våldet, tills man lyckas genomföra gripandet. Knivmannen har haft hela eftermiddagen på sig att visa minsta lilla gnutta förnuft, släppa kniven och gå ut till polisen och låta sig gripas. Men det gör han inte.

   Polisen har laga befogenhet, det betyder att polisen får använda våld inte bara i nödvärn, vilket gäller alla människor, utan för att utföra sitt uppdrag. Det är vad hela konceptet våldsmonopol går ut på. Du verkar sakna grundläggande insyn i detta och då förstår jag att du också missförstår varför polisen agerar som man gör. Beroende på hur grovt brott personen är misstänkt för, så kan man skjuta personen i ryggen om det görs för att avbryta ett pågående brott t.ex. Och nödvärn är helt irrelevant i sammanhanget. Gillar du inte det, så klaga på lagstiftarna, inte polisen.

   • clint

    Tvärtom, det är DU som inte verkar greppat skillnaden mellan ”Laga befogenhet”
    och ”Nödvärn”. Åtminstone inte vad det innebär i praktiken:

    ”Laga befogenhet” ger tex. INTE rätt att använda tjänstevapnet för att gripa ett
    fyllo på söder. Det gäller bara vid de grövsta brotten.
    Av exakt den anledningen sker 99% av alla polisskjutningar under ”nödvärn”.

    Nödvärn” är däremot MYCKET lättare att motivera.
    Inte minst är händelsen i Husby ett levande bevis på detta:

    Ledningen ansåg mannen utgöra ett hot ”mot kvinnan”
    (Dvs hans egen fru)
    Därför hade man under ”Laga befogenhet” teoretiskt kunnat
    skjuta honom redan på balkongen.
    Uppenbarligen VALDE MAN BORT DETTA.
    Troligen för att slippa motivera sina spekulationer i efterhand…
    ”Nödvärn” däremot – ja det går alltid att hävda.
    Tom för 4 specialtränade och specialutrustade piketpoliser mot en 70-åring.

    I stället går man IN i lägenheten och söker konfrontation.
    Väl i konfrontationen ballar det ur å det grövsta och mannen skjuts i huvudet.

    Just huvudskottet är ännu ett bevis på en efterhandsrekonstruktion:
    Polisen som sköt ska ha varit i så trängt läge att det inte fanns utrymme för
    något annat än att ”garanterat stoppa mannen”.
    Och just där brister den lilla historien:

    Det finns nämligen INGEN, vare sig militär, eller polisiär organisation som utbildar eller tränar
    på att skjuta huvudskott med pistol i trängda lägen.
    För det första:
    Att skjuta pistol är nämligen svårt. Mycket svårare än det ser ut i actionfilmer.
    Så, när man verkligen vill/måste träffa – så riktar man .
    För det andra:
    Att skjuta någon i huvudet är inte alls likställt med att stoppa någon.
    Hela arean under ögonen (och vid sidan om ryggraden) är inte alls ”lights out”.
    Samma sak gäller jägare ute i skogen – där siktar man heller inte mot huvudet:
    Ett litet mål utan garanterad effekt. Att träffa någon i bröstet med en Speer Gold Dot
    är däremot en helt annan femma – de vitala organen är mycket större, energin från
    kulan kommer tas upp i större utsträckning och just den ammunitionen är tillräckligt
    kraftig för att orsaka så kallad ”hydrostatic chock” och indirekta skador.

    Den här personen blev också mycket riktigt träffad under ena ögat.
    Dvs med helmantlad ammunition kunde han mycket väl överlevt.
    (Kanske tom knivhuggit den arma piketpolisen)

    Men nu blev han i stället skjuten med en expanderande kula som
    enligt Hagkonventionen faller under ”dumdum kulor” och inte är tillåten.
    (Men det bryr sig inte polisen om – det gäller ju bara stater i krig :-))

    Så, om polisen som avlossade det dödande skottet verkligen siktade på huvudet
    eller inte får vi sannolikt aldrig reda på.
    Men, om han hade tillräckligt lång tid för att verkligen sikta (och träffa) huvudet
    så var det INTE en nödvärnssituation – i en sådan skulle hans, genom träning
    förvärvade reflexer, fått honom att rikta mitt i målet.

    I stället låter det mycket mer sannolikt att förloppet påverkades
    av chockgranaterna – kanske hoppade mannen till av granaterna,
    polisen påverkades också av granaterna och träffade för högt eller
    gjorde rent av ett vådaskott?
    Ögonvittnen – polisens egen förhandlare hävdar att det inte var
    någon paus mellan chockgranaterna och elden från pistolerna.

    Det är lätt att utgå från att polisen gjort fel.
    Men det är lika lätt att utgå från att de gjort rätt.

    • Hanna Söderström

     Nej, givetvis inte för att gripa fyllon, det sa jag inte heller. Jag sa för att avbryta grova brott och för att oskadliggöra någon som utgör ett akut hot. Och man följer våldstrappan.

     På samma sätt får man med fysiskt våld tvinga ner en person för att sätta handfängsel osv. Nödvärn är lättare att motivera juridiskt, därför använder man hellre det. Och det är ju nästan alltid aktuellt när du måste använda grovt våld. För du börjar ju inte med att dra tjänstevapen, du börjar med att kommendera. Och sen eskalerar du efter behov.

     Ja, eftersom han hade kniv och var irrationell och inte gick kommunicera med, när han skulle gripas. Och släpper han då inte kniven så fäktas man inte med batong, man skjuter i nödvärn. Du verkar tro deras utbildning gör dem till nån slags superhjältar som kan avväpna folk med händerna hur lätt som helst. Det funkar inte så. Man använder pistol mot kniv, inte händerna. Och man gör det innan han hunnit hugga mot någon, när han inte släpper kniven, trots chockgranater, pepparspray och uppmaningar. Det är inte som att han inte haft chansen att finna förnuftet. Han hade bara inget att hitta.

     • clint

      Du har själv en ”diagnos”, förespråkar drogliberalism – det talar för att du kanske skulle
      ha lite mer förståelse för att alla inte alltid kanske gör ”det rätta”.
      Att skjuta någon som vägrar släppa en kniv är inte riiiiktigt samma sak som att skjuta
      någon som faktiskt gör utfall och går till angrepp…

      Sen kan du ju fundera på hur polisen i England och Norge ”fäktas” med batong:
      De går nämligen inte omkring beväpnade med skjutvapen till vardags.
      I fallet piketen hade de pepparspray, batong skyddsväst och sköld att tillgå.
      Menar du verkligen på fullaste allvar att den utrustningen plus ett 4:1 numerärt
      överläge till trots var för riskabelt för att övermanna en 70-åring????
      Vi pratar poliser som är specialtränade för att hantera våld och farliga situationer.
      Dessutom, En kniv gör heller inte en 70-åring till superman…

      Situationen i Varberg försvarar du också in absurdum: Gärningsmannen
      skjuts i benet (helt enligt laga befogenhet och vad du vill).
      MEN, när denne ramlat omkull, oförmögen att resa sig men gör han några försök att
      krypa framåt och skjuts igen. DET är varken nödvärn eller laga befogenhet…

      Jag skiter väl egentligen ett långt stycke i om polisen skjutit två psykfall.
      MEN, det stör mig så in i helvete att vi har en poliskår som fullkomligt
      vägrar erkänna när de gör fel, utreder sig själva under tvivelaktiga former.
      OCH anser samhället och gemene man så farligt att de måste bruka uppenbart
      dödligt våld för minsta lilla. Det rimmar MYCKET illa med anledningen till att de har,
      som du så akademiskt, uttrycker det, ”våldsmonopol”:
      Det har de inte för att ge dig eller Beatrice Ask bånge.
      De har ”våldsmonopol” av den enkla anledningen att de är betrodda att ha
      just monopol under antagandet att de är utbildade till att bruka just detta våld ENDAST när så är absolut NÖDVÄNDIGT och i SISTA HAND.
      Annars kan vi lika gärna gå tillbaka till medborgargarden.

      Händelse A:
      Ponera att jag ser en snubbe gå in i mitt garage. Jag följer ensam efter.
      Greppar ett ihåligt järnrör till min garagedomkraft. Väl öga mot öga upplever jag att
      han ”spänner käken” och jag skriker ”lägg ner”, när snubben vägrar lyda överröser
      jag honom med 14 slag med röret.

      Händelse B:
      Ponera att jag ser en snubbe gå in i mitt garage. Han ser ut att ha kniv.
      Jag och 3 grannar beväpnar oss med varsitt slagträ och följer efter. Väl inne
      visar han sig mycket riktigt ha en kniv. ”Släpp kniven”, vrålar alla 4.
      Snubben vägrar. Han har en mordisk blick. Han kommer emot oss och jag
      får in en fullträff över vänster lår. Snubben går i backen. Fortfarande med ett
      stadigt grepp om kniven. Han hasar sig framåt. Med en tvåhandsfattning och
      ”full sving” drämmer jag honom över huvudet som spricker som en jävla vattenmelon.

      Lagen ger mig stöd till medborgerligt ingripande och nödvärn.
      Men, Vad tror du tingsrätten dömer i A) respektive B)?

      Precis här skiljer sig vår uppfattning;
      Min är att ett människoliv är precis lika mycket värt, polis eller inte.
      Jag bör därför ha precis samma rätt att freda mig som en polis.
      I mitt eget hem, tom avsevärt mer.

      I lagboken skiljer knappt nödvärnsrätten mellan polis och privatperson.
      Men i domstolen skiljer det oceaner.

     • Hanna Söderström

      I England och Norge så beslutar man om förstärkningsvapen vid behov. Jag vet inte hur deras rutiner ser ut, men jag har mycket svårt att tro att vanliga ‘bobby’s’ hade gått in i ett fall liknande Husby om det skett i england. De hade förmodligen använt sina beväpnade motsvarigheter till piketen istället.

      Man hade ingen sköld. Det var tre piketer mot mannen, en omhändertog kvinnan.
      Man hade redan använt pepparspray och granater, utan effekt. Och då är det logiskt att man tar nästa steg. Är man dessutom inomhus och inte har utrymme att röra sig fritt, så är det inte alls säkert att det går att fysiskt övermanna personen ifråga. I synnerhet inte om han gör utfall med en stor kniv, eller verkar vara allmänt irrationella och labil, vilket förstås den här mannen var.

      Polisen ska inte riskera sina egna liv för kriminellas skull. Dom ska göra sitt jobb med god säkerhetsmarginal,. Och det innebär att man skjuter mot en person med kniv inte att man försöker övermanna honom, på kort avstånd. Det hela sker på några sekunder, medan du sitter och analyserar varje detalj i lugn och ro, med facit i hand, under veckors tid. Det är inte riktigt ett rimligt förhållningssätt till verkliga situationer och polisens förmåga att fatta beslut på kort tid.

      Varberg: Polisen kan inte veta OM han kan komma på fötter igen. Det man vet är att han inte visar några tendenser till att ge upp och släppa kniven, tvärtom fortsätter han efter bästa förmåga att närma sig polisen, veva med kniven osv. Och när han är på väg upp, så skjuter man igen. Det är helt enligt nödvärn.

      Du verkar ha en orealistisk syn på vad man kan förvänta sig av polisen. Som sagt, de är inte superhjältar och de ska ha säkerhetsmaginal. De ska inte bruka minsta möjliga våld om det försätter dem själva och andra i ökad fara. Man använder det våld som krävs och som är motiverat i den situation som uppstår. Och viftar man med kniv, då möter polisen en med vapen. Bästa sättet att gå levande ur den situationen är att släppa vapnet, lägga sig ner på mage och händerna på nacken. Annars är risken stor att man dör.

      Och både allmänheten och polis har större rätt att gå oskadda ur den situationen, än gärningsmannen. Du verkar resonera att allas säkerhet ska offras, för gärningsmannens säkerhet. Det är en i mina ögon väldigt märklig prioritering.

      Du har större rätt att försvara dig i nödvärn än polisen, ditt nödvärn ska inte vara uppenbart oförsvarligt, medan polisen måste motivera sina handlingar mycket bättre, i synnerhet när man använder skjutvapen. Därför finns det regler för när man använder vapen och inte. Och mot kniv på nära avstånd så är det skjutvapen som gäller. Och man skjuter för att få verkan, mot bröst eller huvud. Skjuter man mot ben så är det av ren generositet, för det är inte vad polisen övar.

     • clint

      Fakta fel – igen. De HADE sköld, men VALDE att lämna den utanför lägenheten.
      Du kan studera hur fängelser hanterar bråkiga fångar, och då inkluderar
      det kriminella av en helt annan kaliber än gubben i Husby;
      De stormar in – med just sköld, trycker upp fången ifråga mot första bästa vägg
      och övermannar honom ”från sidan” medan han är klämd ”between a rock and a hard place”.

      Att en av poliserna separerade kvinnan från gubben är heller
      ingen förmildrande omständighet, tvärtom: Hela deras inbrytning baserades
      på behovet av att ”säkra kvinnan”. Det var redan gjort.
      De enda som då var i ”någon som helst fara” var polisen själva.
      Denna ”fara upplevdes så stor” att de till slut mer eller mindre avrättade gubben.
      Notera att den vid tillfället enda klara brottsrubriceringen mot gubben
      var brott mot knivlagen!

      Ingen i den här tråden vet heller något om hur irrationell och labil mannen – eller

      skall vi säga ”farbrorn”(?) var.
      Du går helt blint på polisens linje utan minsta ifrågasättande.
      Det blir extra paradoxalt när de själva använder skattepengar för att,
      ”ge sin egen syn på saken”….

      Självklart ska polisen inte riskera sina liv ”för kriminellas skull”.
      Men i de tre fallen här, där du förbehållslöst försvarar poliskåren, är det ljusår från vad som egentligen hände. Och, som polis ska man verka för .
      INTE för . Det innebär tex att man inte ”skjuter först och frågar sen”. Det innebär att man är tillgänglig vid rättegångar och inte gömmer sig bakom uniformen. De ska ju vara föredömen!

      Självklart kan de också göra felbedömningar – som i Husby.
      Men då ska de fan i mig ha cilivkurage för att stå för det också!
      Inte förneka det uppenbara, sopa allt under mattan etc etc.

      Är man som piketpolis sååå rädd för en gubbe med kniv så har man
      hamnat så in i helvete fel i sin karriär!
      Väktare, ordningsvakter, kriminalvårdare, konduktörer – you name it.
      Alla de yrkesgrupperna har lika stor risk att möta minst den graden av våld
      vi snackar i Husby. Men jag hör ingen som klagar på att det är svårt
      med personalrekrytering…

     • Hanna Söderström

      Jag vet inget om hur man agerar i svenska fängelser, men jag förmodar att intagna i regel inte går runt med 20cm-knivar när de ska omhändertas? Du kan sticka runt en sköld med kniv. Att mannen är labil är min amatörmässiga tolkning av beskrivningen från hans fru av hur han och hon har betett sig under flera timmars tid, innan polisen slutligen gör inbrytningen. Jag tycker nämligen det är helt rimligt att förvänta sig att om polisen knackar på dörren så öppnar man, om de ringer så svarar man och om de kastar in en mobil så tar man den, om de spränger dörren och kastar in granater och sprutar pepparspray så lägger man sig snabbt som fan på marken och släpper ev. tillhyggen, om de därefter – igen – kastar chockgranater, och man inte redan har släppt kniven utan STÅR KVAR med kniven – då förtjänar man en kula i pannan, för då har man uppenbarligen inte förnuftet som krävs för att gå fri i samhället utan att vara en fara för sin omgivning.. Men det är som sagt min högst amatörmässiga bedömning.

     • clint

      Förutom att det smugglas in både det ena och det andra på kriminalvårdens anstalter
      så har de intagna uppenbarligen en obegränsad fantasi för hur man
      kan tillverka stickvapen… Eller så tar de personalens:
      Du såg hur det gick för den stackars tjejen som blev ihjälslagen i häktet?
      Har kriminalvården månne börjat kräva kulsprutevärn för att skydda sin personal efteråt?

      *) ”Du kan sticka runt en sköld med kniv”
      *) ”Du kan ignorera pepparspray”
      *) ”En skyddsväst täcker inte hela kroppen”
      *) ”Du kan ignorera chockgranater”

      Börjar inte det låta lite väl långsökt?
      Men det är klart, du avslutar ju med ”då förtjänar man en kula i pannan”
      vilket ganska bra sammanfattar din egentliga ståndpunkt bakom
      alla mer utbroderande ”polispatriotiska” utlägg.

      Å andra sidan var det kanske tydligt redan i inledningen:
      ”spränga hela gatan är ett allvarligt hot/brott som polisen måste ingripa mot”…
      (Uttalat av ett ragglande fyllo)

      Som referens får du här en film från en KORREKT utförd vapeninsats:
      ”Laga befogenhet”, undviker direktkontakt för att på lagom håll kunna
      skjuta mot benet (observera att killen slungas omkull vid träffen i benet)
      och sen omhändertas OMEDELBART när han går i backen.
      Ingen som VÄNTAR på att han ska komma på fötter och därför
      tvingas avge något ”nådaskott”.

     • Hanna Söderström

      Tro mig, jag är långt ifrån polispatriotisk. Jag säger uttryckligen att jag inte tror på vad piketen säger, jag vet att polisen kommer undan med övervåld och misshandel, ibland värre saker än så, men det ändrar inte min bedömning _i dessa enskilda fall_.

      Utifrån de premisser jag beskriver (och de behöver inte vara korrekta), så står jag för min bedömning. Du verkar ha en fundamentalt annan inställning till vad som är rimligt att förvänta sig av polisen, att de ska arbeta med mindre säkerhetsmarginaler och ”offra sig” mer för gärningsmännens säkerhet.

      Det kan man absolut tycka, men jag håller inte med dig. Och det är det som skiner igenom. Jag tycker absolut att som man bäddar får man ligga. Och hotar man folk på kniv med gatan så ska man gripas, 70 år eller ej. Om man sedan dessutom obstruerar, så slutar det i värsta fall med ett skott i pannan. I det här fallet har han haft mer tid på sig att ta sitt förnuft till fånga än många andra har. Trots detta besinnar han sig inte. Att då lägga allt ansvar på polisen och inget på gärningsmannen är inte rättvist.

      Och det är också vad jag avslutar min artikel med.

     • clint

      Jag respekterar din ståndpunkt.
      Mitt resonemang om vad polisen skall göra/riskera är inte
      baserad på rättigheter hos enskilda gärningsmän vs polismän.
      Utan på vilken roll polisen vill ha och vilket samhälle de medskapar till:
      De kan helt enkelt inte främja ett samhällsklimat där folk får och törs
      ta en del i att efterleva lagar och stävja brott när de själva inte visar sig
      utan huva och dragna vapen: Vem skall då våga ingripa när en gammaltant
      blir rånad/misshandlad på gatan? Vem skall våga vittna?
      Deras budskap är ju soklart – samhället är livsfarligt och polisen är livrädda.

      Snubben i Malmö var inte en mördare utan någon som flippat ur.
      Det är heller inte piketen på plats – åtminstone inte grupperad och utrustad som sådan.
      Däremot är det uppenbart fler poliser än i Varberg och uppenbart mer handlingskraftiga eftersom de agerar proaktivt och resolut.

      I Varberg så var det känt att gärningsmannen hade tagit/försökt ta folk av daga.
      Mötet med gärningsmannen kunde inte direkt planeras av polisen.
      Specialtränad polis hann inte till platsen.

      Inget av det gällde i Husby…

 • Viktor Nyberg

  Mycket bra skrivet. Men jag håller inte med på allt du säger. Framförallt med att ”Polisen ska tvinga människor att följa lagen” stämmer inte. Vi lever i ett demokratiskt samhälle och vi har en fri vilja. Ingen har rätt att tvinga oss till nått. Men då har vi också ett ansvar, och vi får ta konsekvenserna om vi inte följer lagen. Men det är upp till oss om vi inte vill göra det.

  Polisens uppgift är att förebygga, inte tvinga, att folk inte begår brott. Jäkligt stor skillnad. Och därför stämmer inte alla argumenten. Vad polisen får eller inte får göra med våld regleras av Polislagen https://lagen.nu/1984:387#P10S1

  I de två första fallen håller jag mer eller mindre med dig. Är man dum får man skylla sig själv, de väljer själva att gå emot och så går det då. I första fallet med kvinnan så med den infon jag har så tycker jag hon skötte sig bra, under förutsättningen att hon inte inom rimlig tid kunnat få hjälp. För hade hon fått det så kunde den mängden våld ha undvikits. Och det anser jag alltid är att föredra. Andra fallet, ja, shit happens.

  I tredje fallet håller jag inte med. Personerna ska fängslas håller jag med om. Men om alla de ansträngningarna gjorts för att försöka kontakta dem, så är inte att bryta sig in hos personerna i fråga en lämplig åtgärd. För när väl poliserna går in finns det bara två alternativ kvar. Och det ena är att de kommer att ge upp, och det andra är att poliserna kommer att behöva skjuta dem. Precis som du säger, med dödligt våld. Och här har de beslutat fel. För även poliserna i det här fallet måste ha vetat att detta är de enda två alternativen som finns kvar. Och eftersom personerna var passiva så anser jag att de valde fel. Jag tror inte att det finns så många poliser som har den nödvändiga utbildningen för att fatta de besluten, utan det bör i så fall beslutas i samråd med nån utbildad exempelvis en Psykolog.

 • Logiskt

  När det gäller poliskvinnan:

  Tingsrätten säger att det saknas motivering till att använda våld redan från början.
  Personen uppträdde inte alls hotfullt på ett sätt som skulle motivera våldet.
  Han står med armarna efter sidorna. Kvinnan själv uppger att hans hot om att spränga gatan
  inte tas på allvar. Vilket då inte är ett hot i lagens mening.
  Kvinnan motiverar sitt våld med att mannen spännde nacken.

  ”Han uppträder drogpåverkad” men alla drogtester gjorda efteråt visar negativt.

  Hur skulle sammhället se ut om alla berusade människor som ej omedelbart lyder polis oavsett giltigt
  eller ogiltig orsak. Blir anfallna av hund och slagna 30ggr med en batong.

  Personen i detta fall gjorde inget motstånd och utgjorde

  inget som helst hot mot polisen. Att han KUNNAT utgöra ett hot är inte giltig orsak. Klarar man inte av att hantera liknande situation bättre för att man är svagare kanske man ska jobba med något annat.

  En polis säkerhet är inte alls prio 1 när det är på bekostnad av medborgares.

  Anta exakt samma scenario men personen i fråga är utvecklingsstörd, Uppträder onyktert pga diabetes.
  Är 13 år gammal. förstår inte svenska, precis varit utsatt för trauma mm mm mm. Med ditt resonemang är ju fortfarande polisens handlande helt berättigat.

 • Martin Dibakar Björling

  Väldigt väldigt bra artikel!

  Man får ofta läsa artiklar som är nyanserade åt hållet ”polisen suger”, kul att läsa något som är åt andra hållet. Jag tycker också dina argument är väldigt bra i allmänhet.

  Jag blir dock lite nyfiken. Vilka källor har du till deras våldsbehovstrappa? Den låter väldigt rimlig, men det skulle vara kul att veta var det kommer från.

  • Hanna Söderström

   Den enda källan jag kan ge, utöver min egen erfarenhet i värnpliktens närskyddsutbildning, är de många samtal jag haft med en nära vän som är polis, men jag ska se om jag kan hitta något mer offentligt dokument att hänvisa till! :D

  • Hanna Söderström

   http://www.polisen.se/PageFiles/149423/OV_utbmtrl_nya.hemsidan2.pdf
   Sida 30. Den riktar sig mot väktare, men principen är densamma. Det är alltid en bedömningsfråga och polisen har hårdare krav på sig än vanligt folk. Det uppvägs dock av att polisen vet hur dom ska formulera sig, medan vanligt folk tenderar diskvalificera sig själva genom att säga fel saker…

 • Staffan Öman

  Blev ju inte direkt trygg i att Poliskvinnan med batongen är lämpad för yttre tjänst.

 • Staffan Öman

  ”Och hon lägger handfängsel på mannen” måste ha missat den delen på filmen.
  Eller försvann hotbilden så att det inte behövdes handfängsel, nej var ärlig detta är dåligt polisingripande.