Telia överklagar dom till HD

Telia Sonera som förlorade IPRED-fallet också i Hovrätten överklagar nu till Högsta Domstolen.

– Reglerna för integritet och tystnadsplikt har funnits länge i regelverket som styr vår bransch och Ipredlagen är alldeles ny. Det är viktigt att det sker en principiell prövning mellan det regelverket och de intressen som Antipiratbyrån företräder, säger Patrik Hiselius, jurist på Telia Sonera.

TT/DN